Hoeveel smartengeld bij handletsel, armletsel en schouderletsel?

In het kort

  • Er worden jaarlijks duizenden uitspraken gedaan over de toekenning van smartengeld bij handletsel, armletsel en schouderletsel
  • Hieronder geven wij een opsomming van voorbeelden om u een idee te geven welke smartengeldbedragen bij letsel aan hand, arm en/of schouder worden uitgekeerd
  • Wij kunnen u kosteloos bijstaan indien de andere partij aansprakelijk is voor uw letsel
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Er worden jaarlijks duizenden uitspraken gedaan over de toekenning van smartengeld bij handletsel, armletsel en schouderletsel. Hieronder geven wij een opsomming van voorbeelden om u een idee te geven welke smartengeldbedragen bij letsel aan hand, arm en/of schouder worden uitgekeerd. Houd er rekening mee dat de hoogte van het smartengeld altijd afhankelijk is van verschillende factoren en de berekening ervan maatwerk is. Onderstaande bedragen zijn daarom een indicatie, maar kunnen per case erg uiteen lopen.

Voorbeeld 1) Smartengeld bij schouderletsel

Ongeval: Bedrijfsongeval
Letsel: Schouderletsel & letsel bovenarm
Hoogte smartengeld: € 6.000,00

Een 22-jarige loodgieter wordt slachtoffer van een bedrijfsongeval. Een stalen kozijn valt tijdens de uitoefening van zijn werk op zijn schouder en hij loopt hierbij schouderletsel op. Ook een hersenschudding is het gevolg van het bedrijfsongeval, echter zonder restgevolgen. De man blijft pijnklachten in het schoudergebied houden met uitstraling naar de rechter bovenarm. Hij ondervindt hierdoor beperkingen van de belastbaarheid van zijn nek en rechterarm. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval en eist smartengeld voor zijn schouderletsel.

Een deskundige begroot de blijvende invaliditeit van de gehele mens op 3%. Bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld houdt de rechtbank er rekening mee dat het schouderletsel en de letsel aan de bovenarm van de man hebben geleid tot arbeidsongeschiktheid, ondanks de milde beperkingen. Bovendien kan de man tevens zijn grootste hobby, voetballen niet meer uitoefenen. Voor het schouderletsel kent de rechter een bedrag van € 6.000,00 aan smartengeld toe.

Voorbeeld 2) Smartengeld bij armletsel

Ongeval: Aanrijding
Letsel: Armletsel, verbrijzelde elleboog
Hoogte smartengeld: € 7.500,00

Bij een aanrijding loopt een vrouw ernstig armletsel op. Met diverse wonden op haar linker boven- en onderarm en een verbrijzelde elleboog belandt zij in het ziekenhuis. De vrouw stelt de veroorzaker van de aanrijding aansprakelijk en eist een letselschadevergoeding inclusief smartengeld voor het leed. De vrouw heeft geen elleboog meer en is al verschillende keren aan het bot boven haar elleboog geopereerd. Het bot is nog steeds gebroken, waarvoor nog minimaal één operatie nodig is. De vrouw wordt als gevolg van de aanrijding ernstig beperkt in het gebruik van haar arm. De rechter baseert zijn oordeel op eerdere uitspraken in vergelijkbare zaken en kent de vrouw een bedrag van € 7.500,00 aan smartengeld toe voor haar armletsel.

Voorbeeld 3) Smartengeld bij handletsel

Ongeval: Bedrijfsongeval
Letsel: Beschadigde pezen vinger
Hoogte smartengeld: € 2.000,00

Een 31-jarige werknemer raakt gewond tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden. Hij loopt handletsel op als gevolg van een ongeval met een slijptol. De pezen van zijn middelvinger raken flink beschadigd waardoor hij twee operaties heeft moeten ondergaan. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval en zijn opgelopen handletsel en eist smartengeld. De man heeft nog maandenlang fysiotherapie moeten volgen en heeft gedurende lange tijd hinder ondervonden van zijn handletsel. Tot op de dag van vandaag heeft de man nog steeds een pijnlijke vinger bij bepaalde weersomstandigheden. Het gerechtshof kent de man een bedrag van € 2.000,00 aan smartengeld toe voor zijn handletsel.

Voorbeeld 4) Smartengeld bij schouderletsel

Ongeval: Onterechte medische ingreep
Letsel: Pijnklachten in arm- en schouder
Hoogte smartengeld: € 10.000,00

Een vrouw ondergaat een borstoperatie. Tijdens de operatie worden uit haar linkeroksel ten onrechte een paar lymfeklieren verwijderd. Als gevolg van deze verwijdering is een zenuwgezwel ontstaan. De vrouw krijgt pijnklachten voornamelijk in haar linkerarm- en schouder. Bovenhands tillen, werken en trekken kan de vrouw daardoor bijna niet meer. Zij ondervindt door deze beperkingen ernstige hinder bij haar werkzaamheden als onderneemster en bij de huishoudelijke werkzaamheden. Zij stelt de arts en het ziekenhuis aansprakelijk voor haar arm- en schouderletsel en claimt smartengeld. Bij de bepaling van de hoogte van de immateriële schadevergoeding wordt ook meegenomen dat de vrouw als gevolg van haar arm- en schouderletsel haar hobby’s golf, tennis en skiën heeft moeten staken. Het gerechtshof kent de vrouw een bedrag van € 10.000,00 aan smartengeld toe.

Voorbeeld 5) Smartengeld bij duimletsel

Ongeval: Duim tussen de deur
Letsel: Duimtopje verloren, litteken
Hoogte smartengeld: € 4.000,00

In een sporthal komt een 15-jarige jongen met zijn duim tussen de deur, precies op het moment dat een andere jongen deze hard dichttrekt. Als gevolg van dit ongeval raakt de jongen het topje van zijn duim kwijt. Hij wordt direct naar het ziekenhuis gebracht waar hij wordt geopereerd. De jongen heeft erg veel pijn na de operatie en tijdens de behandelingen van zijn handletsel die hij nog moet ondergaan. Zijn ouders eisen een schadevergoeding en smartengeld. Bij de vaststelling van de hoogte van de letselschadevergoeding houdt het gerechtshof rekening met het feit dat de jongen een deel van duim moet missen, het blijvende en zichtbare litteken, de geleden en nog te lijden duimletsel pijn. De rechter kent hem op basis daarvan een bedrag van € 4.000,00 aan smartengeld toe

Voorbeeld 6) Smartengeld bij schouderletsel en armletsel

Ongeval: Aanrijding met tram
Letsel: Kneuzingen aan ribben, schouder en elleboog
Hoogte smartengeld: € 1.000,00

Een 53-jarige vrouw raakt tijdens een ritje met de tram betrokken bij een aanrijding. Als gevolg van het tramongeval loopt zij diverse kneuzingen op aan onder meer haar ribben, elleboog en linkerschouder. De vrouw heeft ruim drie maanden last van haar klachten en eist een schadevergoeding en smartengeld vanwege de beperkingen die zij door haar schouderletsel en elleboogletsel ondervindt. Behalve lichamelijke klachten, worden ook de al bestaande psychische klachten van de vrouw erger. Het gerechtshof kent de vrouw voor haar schouderletsel en armletsel een bedrag van € 1.000,00 aan smartengeld toe.

Voorbeeld 7) Smartengeld bij armletsel

Ongeval: Aanrijding
Letsel: Uitval rechterarm en hand
Hoogte smartengeld: € 40.000,00

Een 20-jarige vrouw raakt betrokken bij een aanrijding. Tijdens haar val komt ze hard op haar rechterkant terecht. Het gevolg is een volledige uitval van haar rechterarm- en hand. De vrouw krijgt te maken met ernstige posttraumatische dystrofie aan haar arm, gepaard gaande met veel pijn. De vrouw stelt de veroorzaker van de aanrijding aansprakelijk voor haar leed en eist naast een letselschadevergoeding eveneens smartengeld. Deskundige begroten het percentage van invaliditeit van de rechterarm van de vrouw op 100% en 60% wordt naar de gehele persoon toegerekend. Dat de vrouw op de zeer jeugdige leeftijd van 20 jaar blijvend gehandicapt is geraakt en daardoor volledig arbeidsongeschikt is geworden, is van groot belang voor de rechter bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld. Ook dat de vrouw ernstige en blijvende pijnklachten heeft, afhankelijk is geworden van hulp van derden en haar hobby’s eveneens niet meer kan uitoefenen, spelen in grote mate mee. Het gerechtshof kent de vrouw voor haar armletsel dan ook een bedrag van € 40.000,00 aan smartengeld toe.

Op onze overzichtspagina kunt u nog meer voorbeelden van smartengeld vinden.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74