Aangereden op een rotonde

In het kort

  • Een aanrijding op een rotonde komt vaak voor en zeker fietsers zijn hierbij vaak de dupe van onoverzichtelijke situaties. Als fietser bent u kwetsbaar en daarom heeft u vrijwel altijd recht op een schadevergoeding, zelfs als de schuld bij u ligt.
  • Wanneer u als automobilist bent aangereden kunt u de ander volledig aansprakelijk stellen indien de aanrijding hun schuld is. Als fietser kunt u de andere partij 50% aansprakelijk stellen, ongeacht wie schuldig is. Indien de automobilist volledig schuldig is krijgt u vanzelfsprekend schadevergoeding voor al uw letselschade. In enkele gevallen kunt u de gemeente aansprakelijk stellen, dit kan bijvoorbeeld wanneer de verkeerssituatie erg onoverzichtelijk is.
  • U kunt uw materiële en immateriële schade na een ongeval claimen bij de aansprakelijke tegenpartij. Een letselschadejurist kan u hierbij helpen zodat u krijgt waar u recht op heeft.
  • Heeft u een aanrijding gehad op een rotonde en wilt u weten of wij u kosteloos kunnen bijstaan? Doe dan de letselschadetest of neem vrijblijvend contact met ons op.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Bent u aangereden op een rotonde? U bent zeker de enige niet. Een rotonde kan nogal wat verwarring opleveren, want wie heeft er nu eigenlijk voorrang? Dit soort situaties leidt ertoe dat er veel ongelukken plaatsvinden op deze verkeersknooppunten. Hoewel rotondes zijn aangelegd voor een betere doorstroming van het verkeer, zijn vooral fietsers vaak de dupe van onoverzichtelijke situaties rond een rotonde. De aanleg van rotondes heeft ertoe geleid dat het aantal ongevallen met dertig procent gedaald is. Het aantal ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn, is echter alleen maar gestegen. Als fietser bent u kwetsbaar en daarom heeft u vrijwel altijd recht op schadevergoeding, zelfs als de schuld bij u ligt.

Aangereden op een rotonde en vragen rondom aansprakelijkheid en schadevergoeding claimen? Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Letselschade na aanrijding rotonde

Heeft u verwondingen opgelopen nadat u bent aangereden op een rotonde? Dan krijgt u te maken met letselschade. U maakt extra medische kosten, kunt misschien een tijdje niet werken, u heeft hulp in huis nodig en ervaart pijn- en andere klachten. Kwetsbare weggebruikers zoals fietsers en voetgangers hebben bij letselschade vrijwel altijd recht op schadevergoeding van minimaal vijftig procent, ongeacht de schuldvraag. Bent u in de auto of op de scooter aangereden op een rotonde? Ook dan kunt u aanspraak maken op schadevergoeding voor uw letselschade en smartengeld, mits de andere partij aansprakelijk is. Soms is er ook sprake van gedeelde aansprakelijkheid. Hieronder leest u hier meer over.

Aansprakelijkheid bij aanrijding rotonde

Als u betrokken bent bij een ongeval, is het altijd de vraag wie schuld heeft. Bent u aangereden op een rotonde en wilt u schadevergoeding claimen? Dan moet u eerst iemand aansprakelijk stellen. Is een ander bij u achterop gereden, dan is duidelijk dat de bestuurder van dat voertuig de schuldige is. Bij een kop-staartbotsing heeft degene achter u namelijk onvoldoende afstand gehouden. Ook als u onterecht geen voorrang heeft gekregen, kunt u de andere partij aansprakelijk stellen.

Bent u als fietser door een auto aangereden op een rotonde? Dan is de automobilist in elk geval voor vijftig procent aansprakelijk, want fietsers zijn door de wet juridisch extra beschermd, ongeacht wie schuldig is. Ligt de schuld volledig bij de ander, dan krijgt u vanzelfsprekend schadevergoeding voor al uw letselschade. Soms hebben beide verkeersdeelnemers een fout gemaakt. Er wordt dan een percentage aansprakelijkheid vastgesteld.

Gemeente aansprakelijk stellen

Soms is niet een medeweggebruiker de veroorzaker van een ongeval, maar ligt de oorzaak bij de toestand van de weg. Als er sprake is van een onoverzichtelijke situatie of achterstallig onderhoud aan de rotonde waar u bent aangereden, dan kunt u in sommige gevallen de gemeente aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Bent u aangereden op een rotonde waarbij u twijfelt over de schuldvraag en wilt u schade verhalen op de partij die u heeft aangereden of bij de gemeente? Onze letselschade-experts kunnen u adviseren bij het inschatten van de aansprakelijkheid.

Onze hulp kost u niets als de ander aansprakelijk is, aangezien de verzekeraar van de tegenpartij dan ook onze kosten vergoedt.

Rotondes en verkeersregels

Rotondes lijken eenvoudig, maar dat valt in de praktijk vaak behoorlijk tegen. In Nederland kennen we verschillende soorten rotondes, die elk hun eigen verkeersregels hebben. Dit kan voor flink wat onduidelijkheid en gevaar op de weg zorgen. Het is verstandig om bij het naderen van een rotonde altijd goed naar de borden te kijken, om zo een ongeval voor te blijven. Algemene regels op een rotonde zijn als volgt:

  • Ziet u verkeerstekens en/of verkeersborden zoals haaientanden ? Dan hebben alle weggebruikers op de rotonde voorrang.
  • Zijn er geen verkeerstekens en/of  verkeersborden? Dan heeft verkeer van rechts voorrang.
  • Geef richting aan als u de rotonde verlaat.
  • Geef fietsers die op de rotonde rijden voorrang bij het verlaten van de rotonde.

Aangereden op een rotonde, wat moet ik doen?

Omdat elke rotonde een andere voorrangsregeling en verkeerssituatie met zich meebrengt, is het extra van belang dat u goed bijhoudt wat er gebeurde toen u werd aangereden. Ga na of er getuigen van het ongeval zijn, noteer hoe de situatie was en maak foto’s van de situatie en aanrijding. Dat is nodig als u schadevergoeding wilt claimen. Als u kunt aantonen dat de schuld van de aanrijding bij de andere partij ligt, kunt u de veroorzaker aansprakelijk stellen en een eerste berekening laten maken van uw letselschade. Hierbij kunnen alle door het ongeval veroorzaakte kosten worden meegenomen, zoals medische kosten, reiskosten van en naar het ziekenhuis, maar ook verlies aan inkomsten. Bewaar zoveel mogelijk bonnen en houdt al uw klachten bij.

Onze letselschade juristen kunnen u hierbij ondersteunen en weten precies waarop u recht heeft. U kunt vaak meer krijgen dan u denkt, zo kunnen ook toekomstige kosten deel uit maken van uw letselschade.

Smartengeld onderdeel van letselschade

Een botsing op een rotonde kan leiden tot ernstig letsel, zeker als een aanrijding tussen een auto of vrachtwagen en een fietser betreft. Als u bent aangereden op een rotonde kunt u, naast materiële schade, ook flinke immateriële schade oplopen. Lichamelijke of psychische klachten kunnen levensbepalende veranderingen met zich meebrengen. De kans bestaat dat u niet meer kunt werken en beperkt raakt in uw zelfstandigheid. Een belemmering van het alledaagse leven dat u gewend was, kan leiden tot depressie, groot verdriet en verlies van levensvreugde. Ook voor deze vorm van letsel, die aanvankelijk niet direct zichtbaar is, kunt u schadevergoeding claimen in de vorm van smartengeld. Het smartengeld is onderdeel van uw letselschade. U doet er goed aan om hiervoor ons letselschadebureau in te schakelen dat u helpt bij het claimen van smartengeld.

Rechtsbijstand na aanrijding rotonde

Een aanrijding op een rotonde komt geregeld voor. Sommige rotondes zijn erg onoverzichtelijk, verkeersregels zijn soms onduidelijk en veel automobilisten nemen rotondes nog altijd verkeerd. Vooral fietsers worden daardoor geregeld aangereden op een rotonde. Bent u aangereden op een rotonde, op de fiets of als andere verkeersdeelnemer? Wilt u schadevergoeding voor uw letselschade? Een letselschadejurist kan u helpen bij het aantonen van aansprakelijkheid in ingewikkelde verkeerssituaties en bij het claimen van uw schadevergoeding. Wij zorgen er in de meeste gevallen kosteloos voor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft als u bent aangereden op een rotonde met letselschade als gevolg. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74