Letselschade door gebrekkig product en productaansprakelijkheid

In het kort

 • Wanneer u letselschade heeft door een gebrekkig product kunt u op basis van productaansprakelijkheid uw schade verhalen. Een product is gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die u van het product mag verwachten. Dit wordt op verschillende onderdelen beoordeeld.
 • Productaansprakelijkheid gaat over de vraag wie aansprakelijk is voor letselschade die is ontstaan door een gebrekkig product. Dit is vaak de fabrikant van het product, maar kan ook de leverancier of importeur zijn.
 • Het slachtoffer moet de letselschade, het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de letselschade bewijzen. Een ervaren letselschadejurist kan u hierbij helpen. Wel is het belangrijk dat u snel handelt: de verjaringstermijn voor productaansprakelijkheid bedraagt drie jaar.
 • Heeft u vragen over een gebrekkig product of productaansprakelijkheid? Of wilt u hulp van onze letselschadespecialisten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

U rijdt op uw gloednieuwe fiets als het noodlot toeslaat: Uw stuur breekt af en u loopt ernstig letsel op. Of de ladder waarop u staat breekt ineens, waardoor u hard ten val komt. In deze gevallen is er sprake van letselschade door een gebrekkig product. Uw financiële schade kunt u op grond van productaansprakelijkheid verhalen.  Wat is een gebrekkig product en wat houdt productaansprakelijkheid in? Heeft u recht op een schadevergoeding indien u letselschade oploopt door een gebrekkig product? Indien u letsel door een gebrekkig product hebt opgelopen, moet de veroorzaker ervan uw letselschade vergoeden.

B&O Letselschade is specialist op het gebied van productaansprakelijkheid en helpt u graag met uw letselschadeclaim.


UITGELICHT

Productaansprakelijkheid bij letselschade door gebrekkig product, in het kort samengevat:

 • Productaansprakelijkheid gaat over de vraag wie aansprakelijk is voor letselschade die is ontstaan door een gebrekkig product. De schade aan het product zélf valt niet onder productaansprakelijkheid
 • Een product is gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die u van het product mag verwachten
 • Iedereen die een product op de markt brengt is aansprakelijk voor letselschade ontstaan door gebreken aan het product. Dit zal in veel gevallen de producent van het product zijn
 • Het slachtoffer moet de letselschade, het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de letselschade bewijzen
 • De verjaringstermijn bij productaansprakelijkheid bedraagt drie jaar. Daarnaast vervalt uw recht op letselschadevergoeding tien jaar nadat de producent het gebrekkige product op de markt bracht

Wat is een gebrekkig product?

Een product is gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die je van het product mag verwachten. Wat je van het product mocht verwachten hangt onder andere af van:

 • De presentatie van het product, zoals de verpakking, reclame of gebruiksaanwijzing
 • Het gebruik van het product. Aan de ene kant is de producent niet aansprakelijk voor onjuist en/of onvoorzichtig gebruik. Aan de andere kant mag de producent er niet op rekenen dat een gebruiker steeds alle voorzorgsmaatregelen in acht neemt
 • Het tijdstip waarop het product op de markt wordt gebracht. De gebrekkigheid moet worden beoordeeld aan de hand van de veiligheidsnormen die bestonden op het tijdstip van het op de markt brengen

Wat is productaansprakelijkheid?

Onze markt wordt overspoeld met verschillende producten. Allerlei kwaliteitscontroles moeten voorkomen dat er letsel door een gebrekkig product ontstaat. Desondanks komen ‘missers’ nog regelmatig voor. Letsel door een gebrekkig product is denkbaar bij zaken die u eet of gebruikt, maar ook ondeugdelijke medicijnen of medische hulpmiddelen kunnen flinke schade veroorzaken.

Productaansprakelijkheid gaat over de vraag wie aansprakelijk is voor letselschade die is ontstaan door een gebrekkig product. De schade aan het product zélf valt niet onder productaansprakelijkheid. Uiteraard kunt u wel op grond van andere regelingen deze schade verhalen. De artikelen 6:185 tot en met 193 BW bevatten de regels over productaansprakelijkheid.

Wie aansprakelijk voor letselschade door een gebrekkig product?

Iedereen die een product op de markt brengt is aansprakelijk voor letselschade ontstaan door gebreken aan het product. Dit zal in veel gevallen de producent van het product zijn. Onder producent wordt verstaan: De fabrikant van het eindproduct. Is niet duidelijk wie de producent is, dan is de leverancier van het product aansprakelijk.

In principe zijn er drie verschillende partijen die aansprakelijk gesteld kunnen worden door het slachtoffer bij productaansprakelijkheid:

 • De leverancier van het geleverde product
 • De importeur van het product
 • De fabrikant van het product

Het is niet bij elk gebrekkig product gemakkelijk te achterhalen wie de fabrikant hiervan is en om achter de naam te komen. In dat geval moet de winkelier van het verkochte product aangesproken worden. U begrijpt wel dat dit een ingewikkelde situatie kan worden waarbij de winkelier u weer zal doorverwijzen of af zal kunnen wimpelen. Daarom is het verstandig hiervoor altijd een ervaren letselschade jurist in te schakelen.

Bewijslast en verjaring productaansprakelijkheid

Het slachtoffer moet de letselschade, het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de letselschade bewijzen. Het is dus erg belangrijk na het ongeval zo veel mogelijk bewijzen te verzamelen: Maak foto’s, zorg voor een doktersverklaring en zoek de aankoopbewijzen en gebruiksaanwijzingen bij elkaar.

Het is zaak snel te handelen nadat u letselschade lijdt. De verjaringstermijn bedraagt namelijk drie jaar. Deze termijn start op het moment dat u bekend bent met zowel de schade, het gebrek als met de identiteit van de producent.

Daarnaast geldt dat uw recht op letselschadevergoeding in ieder geval vervalt tien jaar nadat de producent het gebrekkige product op de markt bracht.

Meer informatie:

Specialist productaansprakelijkheid bij letselschade

Productaansprakelijkheid is een complex vakgebied. Wanneer u letsel door een gebrekkig product hebt opgelopen, is het zaak de fabrikant aansprakelijk te stellen voor de ontstane letselschade. En met onze omvangrijke wereldeconomie, betekent dit soms dat een fabrikant in het buitenland benaderd moet worden. Een letselschade-expert is daarbij onmisbaar. Hij of zij neemt het juridische traject van u over, zodat u zich helemaal kunt concentreren op het herstel van uw letsel door een gebrekkig product.

Ons team bestaat uit letselschade juristen en experts, die gespecialiseerd zijn in productaansprakelijkheid. Wij zoeken graag voor u uit bij wie uw claim ingediend dient te worden en behartigen graag uw belangen in het verdere traject van productaansprakelijkheid.

Kosten letselschade jurist bij gebrekkig product

U hoeft overigens niet bang te zijn voor een hoge rekening: Onze nota dienen we rechtstreeks in bij de tegenpartij. Onder letselschade vallen namelijk ook de rechtsbijstandskosten. Is de tegenpartij aansprakelijk, dan betaalt deze onze rekening.

Heeft u letselschade geleden door een gebrekkig product? Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder!

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74