,

Werkgever aansprakelijk voor letselschade werknemer?

Henk werkt als taxichauffeur voor de Taxicentrale. Op 7 oktober 1994 wordt hij in z’n taxi door een trein aangereden als hij een onbewaakte spoorwegovergang oversteekt. Door de aanrijding loopt hij ernstig letsel op en raakt volledig arbeidsongeschikt. Aangezien het ongeval plaatsvond tijdens werktijd, stelt Henk zijn werkgever aansprakelijk voor de letselschade die hij als werknemer heeft opgelopen. De Rechtbank Almelo en het Hof Arnhem wijzen de vordering van Henk af. Nu is het aan de Hoge Raad in Den Haag om zich over de zaak te buigen.

Wanneer is een werkgever aansprakelijk?

Een werknemer kan op grond van twee verschillende wetsartikelen zijn werkgever aansprakelijk stellen: (1) op grond van schending van de zorgplicht (artikel 7:658 BW) en (2) op grond van schendig goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW). Als een werkgever aansprakelijk is, dan is dat meestal doordat hij zijn zorgplicht schond.

Werkgever aansprakelijk bij schending zorgplicht (artikel 7:658 BW)

In de wet staat geregeld dat een werkgever de letselschade van een werknemer moet vergoeden, als het letsel is ontstaan tijdens werktijd en als de werkgever niet voldoende maatregelen heeft genomen om een ongeval te voorkomen. Belangrijk te vermelden is dat een werknemer niet per definitie al zijn letselschade vergoed krijgt bij een arbeidsongeval. Voorwaarde is altijd dat de werkgever een verwijt kan worden gemaakt.

Aansprakelijkheid bij schending goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW)

Artikel 7:611 BW is een algemener artikel. Eigenlijk bepaalt dit artikel niets meer en niets minder dan dat de redelijkheid en billijkheid ook tussen werkgever en werknemer van toepassing zijn. Letselschadevergoedingen op basis van dit artikel vallen meestal lager uit.

Werkgever aansprakelijk door ontbreken verzekering

Anders dan de rechtbank en het hof, is de Hoge Raad van mening dat de werkgever van Henk wel degelijk een verwijt kan worden gemaakt. Hij baseert dit oordeel op artikel 7:611 BW. De Taxicentrale heeft zich niet als een goed werkgever gedragen, omdat zij geen verzekering had afgesloten. Dit terwijl het dagelijks verkeer zo druk is, dat er een aanzienlijk risico bestaat op een auto-ongeluk. De Hoge Raad vernietigt daarom het arrest van het hof en verwijst de zaak naar het hof in Den Bosch. Dit hof zal zich opnieuw moeten buigen over Henk’s letselschadezaak. Wordt vervolgd dus.

Zelf letsel opgelopen door een arbeidsongeval en benieuwd of uw werkgever aansprakelijk is? Gebruik dan het contactformulier of bel ons op bovenstaand telefoonnummer.

Gepost op

Letselschadejurist en eigenaar B&O Letselschade

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74