Letselschade claim indienen

In het kort

  • Indien u een ongeval heeft gehad (bedrijfs - of verkeers-) en een derde is hiervoor aansprakelijk, dan kunt u de schade laten vergoeden en een letselschadeclaim indienen
  • In de letselschade claim wordt de materiële en immateriële schade meegenomen
  • De omstandigheden van het ongeval en de ernst van het letsel hebben invloed op de aansprakelijk en omvang van de letselschade claim
  • Hoe ernstiger uw letsel, hoe langer de looptijd van de letselschadeclaim
  • Wij kunnen u, indien een derde aansprakelijk is voor uw letselschade, geheel kosteloos bijstaan bij uw letselschadeclaim
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Wanneer u een ongeval hebt gehad als een auto-ongeluk of een bedrijfsongeval waarbij een derde aansprakelijk is, dan kunt u de schade laten vergoeden en een schadevergoeding claimen. 

U kunt zich voorstellen dat na een ongeval de kosten kunnen oplopen. De kosten voor het fysieke letsel omvatten meer dan alleen de dokterskosten, u komt ook voor andere kosten te staan. Denkt u bijvoorbeeld aan derving van uw inkomsten of kosten voor een (tijdelijke) huishoudelijke hulp. Ook deze kosten zijn onderdeel van de geleden schade, hiervoor kunt u een schadeclaim indienen.


Als een ander aansprakelijk is voor uw letselschade kost onze juridische dienstverlening u niets! Vul de letselschadetest in om te bepalen of u in aanmerking komt voor onze gratis hulp bij uw letselschade claim indienen!


Claim indienen bij letselschade

Na een ongeval waarbij een derde de aansprakelijkheid heeft geaccepteerd kunt u met hulp van een letselschade specialist een letselschade claim indienen. In de letselschade claim wordt de materiële en immateriële schade meegenomen. 

De berekening van de letselschade bevat dus niet alleen de kosten van het ziekenhuis, extra hulp in huis en derving van uw inkomsten, maar ook smartengeld voor de geleden psychische schade. Laat een letselschade specialist uw claim indienen om er zeker van te zijn dat u de juiste juridische bijstand krijgt en u alle schadeposten kunt verhalen op de tegenpartij.

Hoogte letselschade claim

Er zijn talloze soorten ongevallen en ontelbare omstandigheden die kunnen meewegen in de aansprakelijkheid en de hoogte van de letselschade claim. U kunt in een auto-ongeluk terecht komen, worden aangereden op de fiets of aangereden op de scooter. Ook kunt u betrokken raken bij een bedrijfsongeval of op een andere manier een ongeval meemaken.

De omstandigheden van het ongeval en de ernst van het letsel hebben invloed op de aansprakelijk en omvang van de letselschade claim. Wanneer bijvoorbeeld de aansprakelijkheid vaststaat en de zaak buiten de rechtbank kan worden geregeld kan een letselschade specialist uw letselschade claim indienen. Hij doet dit door goed overleg te plegen met de verzekeraar van de tegenpartij en uw zaak daarin met hand en tand te onderbouwen en te verdedigen. Indien een letselschade jurist er niet uitkomt met de verzekeringsmaatschappij en de rechter zal moeten oordelen over de zaak zal een letselschade advocaat de claim indienen. In veruit de meeste gevallen is dit echter niet aan de orde.


De letselschade juristen van B&O Letselschade berekenen nauwkeurig uw huidige en toekomstige letselschade en claimen uw schadevergoeding. Neem contact met ons op voor gratis juridisch advies.


Looptijd schadeclaim indienen

Hoe lang een letselschadezaak duurt en wat dus de looptijd van een letselschade claim is, is afhankelijk van meerdere factoren. In de eerste plaats van de ernst van het letsel. Hoe ernstiger het letsel; hoe langer de looptijd van de letselschadeclaim. De uiteindelijke hoogte van de claim kan uiteraard niet worden vastgesteld zolang niet duidelijk is wat de gevolgen van het letsel op uw verdere leven zullen zijn. Om een letselschade claim af te kunnen wikkelen moeten we kunnen spreken van een medische eindsituatie  Dit betekent dat u volledig bent hersteld óf dat duidelijk is welke lichamelijke beperkingen u aan het ongeval zult overhouden. 

Ook kan een eventuele schulddeling van invloed zijn op de hoogte van uw uiteindelijke letselschade vergoeding. Als u voor bijvoorbeeld vijftig procent aansprakelijk bent voor het ontstaan van het ongeval, zal ook uw schadevergoeding maar vijftig procent van uw totale letselschade bedragen.

Een letselschade jurist houdt voor u ook rekening met de mogelijke verjaring van uw letselschade zaak. Na verjaring is het namelijk niet meer mogelijk uw schadeclaim in te dienen bij de tegenpartij.

Voorbereiding schadeclaim indienen

Een letselschade claim bestaat uit materiële schade en immateriële schade. Onder materiële schade vallen alle kosten die u zonder het ongeval niet zou hebben gehad. Deze zijn nu onderdeel van uw letselschade claim. De kosten voor bijvoorbeeld vervoer van en naar het ziekenhuis, juridische bijstand, huishoudelijke hulp, fysiotherapie, medicijngebruik en aanpassingen in en om het huis worden meegenomen in uw letselschade claim. Ook kan een ongeval gevolgen hebben voor uw vermogen om arbeid te verrichten. Als u schade ondervindt door het feit dat u uw beroep niet meer kunt uitoefenen en hierdoor inkomsten derft, dan kan deze schade worden opgenomen in uw letselschade claim.

Letselschade claim indienen immateriële schade

Tevens bestaat een letselschade claim uit immateriële schade. Dit is een financiële compensatie voor gederfde levensvreugde, omdat u voortaan moet leven met een handicap, continue pijn hebt, uw lichaam is ontsierd door een litteken of ter compensatie van de psychische nasleep van het ongeval. Het inschatten van immateriële schade, of smartengeld, is een lastige taak. Het is belangrijk om u te laten informeren door een letselschade specialist.

Letselschade specialisten

U laat het indienen van uw claim uiteraard niet aan zomaar iemand over. Hiervoor zoekt u iemand die ruime kennis en ervaring heeft met behandeling van letselschadezaken. Wij kunnen u hierbij, als een ander aansprakelijk is voor uw letselschade, kosteloos van dienst zijn. Onze letselschade juristen zijn zeer ervaren in het claimen van uw letselschade. Ons letselschadebureau is gecertificeerd met het keurmerk van het Register Letselschade en al onze letselschade juristen zijn in het bezit van vereiste registraties en diploma’s.


Neem contact op middels ons telefoonnummer 085 – 877 17 74 of vul de letselschadetest op de website in. U weet dan snel waar u aan toe bent.


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74