Gederfde Inkomsten

In het kort

 • Na een ongeval met letselschade kunt u tijdelijk of geheel arbeidsongeschikt raken. U heeft dan gederfde inkomsten.
 • Voor deze gederfde inkomsten en uw overige letselschade kunt u een schadevergoeding claimen. Onze juristen helpen u hier graag bij.
 • Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact op of vul onze letselschadetest in.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Na een ongeval met letselschade kunt u tijdelijk of geheel arbeidsongeschikt raken. U kunt daardoor tijdelijk minder inkomen hebben of wellicht helemaal niet meer kunnen werken. Dit inkomensverlies wordt ook wel gederfde inkomsten genoemd en is onderdeel van de totale schadevergoeding bij letselschade. Zowel als werknemer in loondienst als zelfstandig ondernemer kunt u gederfde inkomsten hebben. Onze letselschadespecialisten kunnen u helpen bij het berekenen en claimen van uw gederfde inkomsten.

Inkomstenderving door letsel

Het kan zijn dat u tijdelijk uw huidige beroep niet meer kunt uitvoeren omdat u fysieke klachten heeft na een ongeval. Wanneer dit het geval is spreken we van inkomstenderving door letsel, een vorm van materiële schade. U loopt mogelijke extra inkomsten mis. Dit is vaak één van de grootste schadeposten in de berekening van de uiteindelijke schadevergoeding.

Het kan ook zijn dat u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt voor uw huidige beroep. Een wisseling van baan of functie of van fulltime naar parttime werken kan een groot verschil in loon met zich meebrengen. Laat staan als u helemaal niet meer kunt werken. Ook dit wordt allemaal meegewogen in de berekening van de uiteindelijke schadevergoeding.


Het berekenen van schadevergoeding bij letselschade is specialistenwerk. Laat de letselschade juristen van B&O Letselschade geheel vrijblijvend kijken naar u specifieke situatie. Neem contact met ons op voor nadere informatie!


Bij volledige arbeidsongeschiktheid raakt u uw baan kwijt en daarbij loopt u veel toekomstschade op door gederfde inkomsten. Wat dacht u bijvoorbeeld van het mislopen van:

 • Een succesvolle carrière met bijbehorende salarisverhoging
 • Bonusregelingen
 • Dertiende maand
 • Vakantiegeld
 • Pensioenopbouw
 • Fooi
 • Extra loon voor overwerk

Alle bovenstaande posten worden ook wel verlies aan verdienvermogen genoemd en zijn belangrijk om mee te nemen in de schadevergoeding.

Gederfde inkomsten schadevergoeding

Hoeveel schadevergoeding u kunt claimen is afhankelijk van de kosten en gederfde inkomsten waarmee u te maken heeft gekregen. Hoe wordt de schadevergoeding dan berekend? Er wordt gekeken naar het loon vóór het ongeval en van het mogelijke loon daarna. Daarbij zijn de volgende onderdelen belangrijk:

 • Het loon in de huidige positie. Als de werkgever nog maar 70% ziekengeld betaalt, dan moet de overige 30% vergoed worden door de verzekeraar van de tegenpartij
 • De misgelopen loonsverhogingen, bonussen, fooi en promotie
 • Het verschil in loon bij het aannemen van een andere functie of baan
 • Klusjes die iemand deed om extra inkomsten mee te vergaren
 • De pensioenschade

Gederfde inkomsten berekenen

De aansprakelijke partij heeft de verplichting om uw schade te vergoeden. Het Burgerlijk Wetboek geeft concreet aan dat ook toekomstschade onder die verplichting valt. De begroting van die toekomstschade dient met al de eerder genoemde factoren rekening te houden.

Om de gederfde inkomsten in kaart te brengen, maken we een vergelijking tussen het inkomen van de situatie zonder ongeval en het feitelijke inkomen na het ongeval. Hierdoor verkrijgen we inzicht in de economische waarde van de arbeid van de ondernemer.


De letselschade juristen van B&O Letselschade berekenen uw gederfde inkomsten geheel gratis indien de andere partij aansprakelijk is. Vul onze letselschadetest in en wij nemen snel contact met u op!


Potentiële schadeposten bij gederfde inkomsten, die uw letselschade jurist meeneemt in de berekening voor uw schadevergoeding, zijn:

 • Verlies aan verdienvermogen: In de ene situatie zal dit een hogere schadevergoeding opleveren dan bij een andere letselschade. Dit is geheel afhankelijk van de hoogte van de gederfde inkomsten en de leeftijd van het letselschadeslachtoffer. De aansprakelijke partij zal het netto loonverschil moeten aanvullen tot aan de pensioenleeftijd van het slachtoffer
 • Verlies aan carrièremogelijkheden: Belangrijkste aspect hierbij is het voldoende aannemelijk maken van deze schadepost. Wat zou logischerwijs de uitgestippelde carrière van het slachtoffer hebben kunnen zijn?
 • Aantoonbare toekomstschade: Deze schadepost is wat eenvoudiger te berekenen. Hoeveel bezoeken aan de arts zijn er naar prognose nog af te leggen voor het slachtoffer genezen of uitbehandeld is? Hierbij worden ook parkeerkosten en reiskosten in rekening gebracht
 • Compenserende factoren: Hierbij kunt u denken aan wettelijke rente voor schadevergoeding, maar ook aan het indexeren van de al ontvangen bedragen en de gederfde inkomsten

De berekening van de toekomstschade is specialistenwerk. Alleen al omdat de verschillende schadeposten voldoende aannemelijk gemaakt dienen te worden bij de tegenpartij. Wij raden u daarom aan om deze berekeningen te laten doen door een erkende en ervaren letselschade jurist. Bij B&O Letselschade beschikken onze letselschade juristen over voldoende expertise en ervaring om deze berekeningen zorgvuldig en volledig voor u uit te voeren en te claimen bij de tegenpartij.

Hoe gederfde inkomsten claimen

Na een ongeval kunt u niet direct uw schadevergoeding claimen. Eerst moet u iemand aansprakelijk stellen en uw schadeclaim met bewijzen onderbouwen. Geen eenvoudige opgave dus. Als de wederpartij geen aansprakelijkheid erkent, moet er misschien zelfs een gerechtelijke procedure worden gestart. Een letselschade jurist van B&O Letselschade bekijkt uw situatie en informeert u over de mogelijkheden. 

Moet er geprocedeerd worden, dan kunt u een letselschade advocaat inschakelen voor het verhalen van uw gederfde inkomsten. Hij kan samen met u bekijken welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen en hoeveel schadevergoeding u kunt vragen. Een letselschade jurist stelt namens u de wederpartij aansprakelijk, berekent de totale schadevergoeding en onderhandelt met de verzekering van de tegenpartij. Wij nemen u al het werk uit handen, zodat u zich kunt richten op uw herstel.

Wij helpen u gratis

Arbeidsongeschikt raken en uw inkomen verliezen door een ongeval is niet iets waar u dagelijks mee bezig bent. Maar u kunt buiten uw schuld om betrokken raken bij een verkeersongeluk of getroffen worden door een bedrijfsongeval. De letselschade juristen van B&O Letselschade kunnen u gratis helpen als de tegenpartij aansprakelijk is voor uw letselschade. De tegenpartij moet namelijk onze kosten vergoeden als onderdeel van uw schadevergoeding.

Onze deskundige medewerkers zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft: een passende schadevergoeding waarbij rekening wordt gehouden met gederfde inkomsten door letsel, en alle andere bijkomende letselschade. Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

 

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74