Gederfde Inkomsten

In het kort

 • Na een ongeval met letselschade kunt u tijdelijk of geheel arbeidsongeschikt raken. U kunt daarbij inkomsten mislopen, bijvoorbeeld als u zelfstandig ondernemer bent. Ook kunt u een tijdelijk dienstverband kwijtraken, moeten wisselen van functie of wellicht kunt u helemaal niet meer werken.
 • Voor deze gederfde inkomsten kunt u een schadevergoeding berekenen. Deze bestaat uit schadeposten zoals het verlies aan verdienvermogen, verlies aan carrièremogelijkheden en aantoonbare toekomstschade.
 • Het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en berekenen van uw schadevergoeding is specialistenwerk. Onze letselschadejuristen helpen u graag te krijgen waar u recht op heeft.
 • Vul geheel vrijblijvend onze letselschadetest in om te kijken of u in aanmerking komt voor onze gratis rechtsbijstand, of neem contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Na een ongeval met letselschade kan u tijdelijk of geheel arbeidsongeschikt raken. U kan daarbij inkomen mislopen, bijvoorbeeld als u zelfstandig ondernemer bent. Maar het is ook mogelijk dat u uw tijdelijke dienstbetrekking kwijtraakt, waardoor u geen vast inkomen meer heeft. Daarom is het van belang dat u bij letselschade ook gederfde inkomsten meeneemt in uw schadeclaim naar de aansprakelijke partij.

Inkomstenderving door letsel

Het kan zijn dat u tijdelijk uw huidige beroep niet meer kunt uitvoeren. Wanneer dit het geval is spreken we van inkomstenderving door letsel, een vorm van materiële schade. U loopt mogelijke extra inkomsten mis. Dit is vaak één van de grootste schadeposten in de berekening van de uiteindelijke schadevergoeding.

Het kan ook zijn dat u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt voor uw huidige beroep. Een wisseling van baan of functie of van fulltime naar parttime werken kan een groot verschil in loon met zich meebrengen. Laat staan als u helemaal niet meer kunt werken. Ook dit wordt allemaal meegewogen in de berekening van de uiteindelijke schadevergoeding.


Het berekenen van schadevergoeding bij letselschade is specialistenwerk. Laat de letselschade juristen van B&O Letselschade geheel vrijblijvend kijken naar u specifieke situatie. Neem contact met ons op voor nadere informatie!


Bij volledige arbeidsongeschiktheid raakt u uw baan kwijt en daarbij loopt u veel toekomstschade op door gederfde inkomsten. Wat dacht u bijvoorbeeld van het mislopen van:

 • Een succesvolle carrière met bijbehorende salarisverhoging
 • Bonusregelingen
 • Dertiende maand
 • Vakantiegeld
 • Pensioenopbouw
 • Fooi
 • Extra loon voor overwerk

Gederfde inkomsten schadevergoeding

Hoeveel schadevergoeding u kunt claimen is afhankelijk van de kosten en gederfde inkomsten waarmee u te maken heeft gekregen. Hoe wordt de schadevergoeding voor inkomstenderving dan berekend? Er wordt gekeken naar het loon vóór het ongeval en dat daarna. Verder is belangrijk:

 • Het loon in de huidige positie. Als de werkgever nog maar 70% ziekengeld betaalt, dan moet de overige 30% vergoed worden door de verzekeraar van de tegenpartij
 • De misgelopen loonsverhogingen, bonussen, fooi en promotie
 • Het verschil in loon bij het aannemen van een andere functie of baan
 • Klusjes die iemand deed om extra inkomsten mee te vergaren
 • De pensioenschade

Inkomstenderving berekenen

De aansprakelijke partij heeft de verplichting om uw schade te vergoeden. Het Burgerlijk Wetboek geeft concreet aan dat ook toekomstschade onder die verplichting valt. De begroting van die toekomstschade dient met al die factoren rekening te houden.

Om de gederfde inkomsten in kaart te brengen, maken we een vergelijking tussen het inkomen van de situatie zonder ongeval en het feitelijke inkomen na het ongeval. Hierdoor verkrijgen we inzicht in de economische waarde van de arbeid van de ondernemer.


De letselschade juristen van B&O Letselschade berekenen uw inkomstenderving geheel gratis indien de andere partij aansprakelijk is. Vul onze letselschadetest in!


Potentiële schadeposten bij gederfde inkomsten, die uw letselschade jurist meeneemt in de berekening voor uw schadevergoeding, zijn:

 • Verlies aan verdienvermogen: In de ene situatie zal dit een hogere schadevergoeding opleveren dan bij een andere letselschade. Dit is geheel afhankelijk van de hoogte van de gederfde inkomsten en de leeftijd van het letselschadeslachtoffer. De aansprakelijke partij zal het netto loonverschil moeten aanvullen tot aan de pensioenleeftijd van het slachtoffer
 • Verlies aan carrièremogelijkheden: Belangrijkste aspect hierbij is het voldoende aannemelijk maken van deze schadepost. Wat zou logischerwijs de uitgestippelde carrière van het slachtoffer hebben kunnen zijn?
 • Aantoonbare toekomstschade: Deze schadepost is wat eenvoudiger te berekenen. Hoeveel bezoeken aan de arts zijn er naar prognose nog af te leggen voor het slachtoffer genezen of uitbehandeld is? Hierbij worden ook parkeerkosten en reiskosten in rekening gebracht
 • Compenserende factoren: Hierbij kunt u denken aan wettelijke rente voor schadevergoeding, maar ook aan het indexeren van de al ontvangen bedragen en de gederfde inkomsten

De berekening van de toekomstschade is specialistenwerk. Alleen al omdat de verschillende schadeposten voldoende aannemelijk gemaakt dienen te worden. Wij raden u daarom aan om deze berekeningen te laten doen door een erkende en ervaren letselschade jurist. Bij B&O Letselschade beschikken onze letselschade juristen over voldoende expertise om deze berekeningen zorgvuldig en volledig voor u uit te voeren en te claimen bij de tegenpartij.

Inkomstenderving claimen

Na een ongeval kunt u niet direct schadevergoeding, en dus inkomstenderving claimen. Eerst moet u iemand aansprakelijk stellen en uw schadeclaim met bewijzen onderbouwen. Geen eenvoudige opgave dus. Als de wederpartij geen aansprakelijkheid erkent, moet er misschien zelfs een gerechtelijke procedure worden gestart. Een letselschade jurist van B&O Letselschade bekijkt uw situatie en informeert u over de mogelijkheden. 

Moet er geprocedeerd worden, dan kunt u een letselschade advocaat inschakelen voor het verhalen van uw gederfde inkomsten. Hij kan samen met u bekijken welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen en hoeveel schadevergoeding u kunt vragen. Een letselschade jurist stelt namens u de wederpartij aansprakelijk, wint advies in bij een medisch expert of vraagt het politierapport op van een aanrijding, het zogenaamde proces-verbaal.

De meeste zaken worden buitengerechtelijk tot een goed einde gebracht, wel meer dan 97%. Laat u daarom in eerste instantie adviseren door een letselschade jurist over hoeveel schadevergoeding u kunt vragen. De hulp van een letselschade jurist is voor u in de meeste gevallen kosteloos.

Inkomstenderving claimen? Gratis juridische hulp!

Arbeidsongeschikt raken en uw inkomen verliezen door een ongeval is niet iets waar u dagelijks mee bezig bent. Maar u kunt buiten uw schuld om betrokken raken bij een verkeersongeluk of getroffen worden door een bedrijfsongeval. De letselschade juristen van B&O Letselschade kunnen u bijstaan wanneer u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval. Onze deskundige medewerkers zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft: een passende schadevergoeding waarbij rekening wordt gehouden met inkomstenderving door letsel. Deze vergoeding dekt de schade die is ontstaan doordat u arbeidsongeschikt bent geraakt. 


Wij werken geheel gratis aan uw letselschadezaak indien de tegenpartij aansprakelijk kan worden gesteld. Vul geheel vrijblijvend onze letselschadetest in!


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74