Belasting betalen over letselschadevergoeding

In het kort

  • Na het ontvangen van een letselschadevergoeding kan het voorkomen dat u een blauwe envelop ontvangt van de Belastingdienst. In principe komt het gelukkig bijna nooit voor dat u belasting hoeft te betalen over uw ontvangen letselschade. Toch kan dit in sommige gevallen wel zo zijn.
  • In sommige gevallen heeft de Belastingdienst namelijk geoordeeld dat u bij een vergoeding voor verlies aan inkomsten belasting moet afdragen. Het is daarom belangrijk dat de juiste formulering wordt gebruik bij het aanduiden van deze schadepost, zodat er geen belasting wordt geïnd.
  • Uw schadevergoeding vult u in box 3 in, ook als hier een vergoeding voor verlies van inkomsten in zit. Het kan daardoor soms ook voorkomen dat u vermogensbelasting moet betalen als uw eigen vermogen boven een wettelijk vastgesteld bedrag komt. Hier valt meestal niet aan te ontkomen. Het is daarom belangrijk hier rekening mee te houden bij het afwikkelingsvoorstel.
  • Onze ervaren letselschadejuristen kunnen u helpen met deze materie. Zij stellen de tegenpartij aansprakelijk, claimen de schadevergoeding en zorgen voor een goede afwikkeling met de voor u beste regeling voor de belasting. Wilt u hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

U heeft letselschade opgelopen en aan het einde van het letselschadetraject ontvangt u een letselschadevergoeding van de tegenpartij. Dat is een opluchting: de financiële zorgen zijn voorbij en u kunt zich weer richten op uw herstel. Maar dan valt de blauwe envelop op uw deurmat en maakt u zich toch weer zorgen. Ziet de Belastingdienst deze letselschadevergoeding als bron van inkomsten? En moet u hier dus belasting over betalen? 


B&O Letselschade legt u uit hoe het zit en staat u bij met advies omtrent de belasting over schadevergoeding. Nadere informatie? Neem contact met ons op!


Belasting betalen over schadevergoeding bij letselschade?

Laten we direct beginnen met een geruststelling: in principe komt het bijna nooit voor dat u belasting moet betalen over uw letselschadevergoeding (waaronder smartengeld). Er zijn echter wel wat uitzonderingen. 

De communicatie vanuit de Belastingdienst is hier echter niet altijd even helder over. De Belastingdienst zou kunnen oordelen dat u belasting moet afdragen over de inkomsten uit de letselschadeschadevergoeding. Dit kan alleen wanneer verlies van inkomsten deel uitmaakt van de schadevergoeding. U hoeft dan mogelijk alleen belasting te betalen over dit deel. Wij leggen u dit hieronder nader uit.

Smartengeld en belasting

Een schadevergoeding bij letselschade bestaat uit drie hoofdonderdelen:

  • Een vergoeding voor kosten die u niet had hoeven maken als u geen letselschade had opgelopen. Dit zijn bijvoorbeeld medische kosten, kosten voor hulp in de huishouding of hulpmiddelen
  • Compensatie voor emotionele schade, het smartengeld
  • Een vergoeding voor verlies van inkomsten

Jaarlijks doet u aangifte bij de Belastingdienst en betaalt u belasting over uw (‘normale’) inkomsten. Voor de bedragen letselschadevergoeding in de hierboven genoemde punten 1 en 2 hoeft u geen belasting te betalen.

Omdat u daarbij een letselschadevergoeding krijgt ter compensatie van de gemiste netto inkomsten, zou de letselschadevergoeding in punt 3 in principe ook onbelast moeten zijn. Er zijn echter zaken waarbij de Belastingdienst bij letselschade anders geoordeeld heeft. Houd u hier dus wel rekening mee. Er bestaat altijd een mogelijkheid om tegen een dergelijke beslissing bezwaar aan te tekenen.

Belastinggarantie letselschade

Het is dus belangrijk dat de juiste formulering wordt gebruikt bij het aanduiden van deze schadepost, zodat er geen belasting op de schadevergoeding wordt geïnd door de fiscus. Elke goede belangenbehartiger houdt er rekening mee bij de aansprakelijkstelling dat de fiscus alsnog belasting kan heffen over het bedrag dat u aan letselschadevergoeding ontvangt. 

Onze letselschade juristen doen dit door een belastinggarantie letselschade te vragen. Hierbij behoudt u als letselschade slachtoffer het recht om weer bij de verzekeraar van de wederpartij aan te kloppen als uw schadevergoeding alsnog belast wordt. Deze is dan verplicht de heffing ofwel aan te vechten, ofwel te betalen. De belastinggarantie moet wel geregeld zijn vóórdat tot eindafwikkeling van de schade wordt overgegaan.

De garantie is soms een aparte overeenkomst, maar tegenwoordig gebeurt het vaker dat een belastingbepaling in de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen. Dit om te voorkomen dat de verzekeraar van de tegenpartij moeilijk kan gaan doen over het afgeven van de belastinggarantie bij letselschade.


Onze juridische hulp kost u in veel gevallen helemaal niets. Doe de letselschadetest van B&O Letselschade om te bepalen of u in aanmerking komt voor onze gratis juridische dienstverlening!


Is een schadevergoeding belastingvrij in box 1 en box 3?

Bij een belastingaangifte vult u normaal gesproken uw jaarlijkse inkomsten altijd in box 1 in. Een letselschadevergoeding bestaat voor een deel uit inkomsten. Echter, door de constructie van de vergoeding hoeft u deze niet aan te geven in box 1. U moet wel uw volledige vermogen, en dus de schadevergoeding, invullen in box 3.

De belastinggarantie bij letselschade heeft alleen betrekking op de schadevergoeding inkomstenbelasting van box 1, inkomen uit arbeid en onderneming. Of zoals eerder aangegeven, een vergoeding door verlies van inkomsten. Het kan wel voorkomen dat u vermogensbelasting (box 3) moet betalen als uw eigen vermogen boven een wettelijk vastgesteld bedrag uitkomt. Hier valt meestal niet aan te ontkomen. Bij grote bedragen moet hier bij het afwikkelingsvoorstel rekening mee te worden gehouden door uw letselschade jurist.

Vrijstelling letselschadevergoedingen in box 3

In september 2019 liet het kabinet weten dat zij een vrijstelling voor letselschadevergoedingen in box 3 geen optie vinden, omdat dit in strijd is met het uitgangspunt van box 3. Het uitgangspunt van box 3 is namelijk dat het vermogen dat op de peildatum tot het bezit behoort deel uitmaakt van de rendementsgrondslag (vermogensrendementsheffing). Het zou dus belast moeten worden door de fiscus met vermogensbelasting.

In de huidige vorm van box 3 worden ook letselschadeslachtoffers belast als hun letselschadevergoeding hoger is dan het heffingsvrije vermogen en wordt vastgezet op een betaal- of spaarrekening. Alleen als het mogelijk is het geld van een ontvangen schadevergoeding apart van het overige vermogen te volgen, zou het te verdedigen zijn om letselschadevergoedingen van box 3 uit te zonderen. Dit is alleen mogelijk als extra voorwaarden aan de schadevergoeding gekoppeld zouden worden. De staatssecretaris heeft onderkent dat dit ongewenst is.

Letselschade en belasting: gratis juridische hulp

Het juridische traject van aansprakelijkstelling en letselschadevergoeding is zeer ingewikkeld. Het over het hoofd zien van belangrijke zaken en mogelijk extra vergoedingen is zo gebeurd, zeker als u nog herstellende bent van een heftig ongeval. 

De voorwaarden die de Belastingdienst daarnaast nog stelt aan vrijstelling van uw letselschadevergoeding voor de fiscus maken het er niet gemakkelijker op. Het is daarom zeker geen overbodige luxe om bij letselschade en belasting de hulp in te roepen van een vakkundige letselschade jurist. 

De experts van B&O Letselschade kunnen u deskundig door het gehele letselschade traject helpen en zorgen voor een complete afhandeling van uw letselschadevergoeding, alle haken en ogen daarin meegenomen. Wij doen dit geheel gratis voor u aangezien de aansprakelijke partij ook uw juridische kosten voor zijn rekening moet nemen. 

Door het inschakelen van een juridisch expert van B&O Letselschade slaat u dus twee vliegen in een klap: u heeft geen omkijken meer naar allerlei ingewikkelde juridische afhandelingen wat veel rust geeft. En het kost u daarnaast helemaal niets.


Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies!


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74