Collectieve schadevergoeding bij letselschade?

Collectieve schadevergoeding letselschade

Begin 2019 werd bekend dat de Tweede Kamer ingestemd heeft met de Wet afwikkeling massaschade. Dit betekent dat rechters in de toekomst collectieve schadevergoedingen mogen toewijzen in grote, gezamenlijke rechtszaken. In eerste instantie zou u wellicht denken dat dit niet van toepassing is op de afwikkeling van letselschade zaken. Het gaat daarbij tenslotte vaak om individuele gevallen en de schade is vaak te overzien. Maar is dat ook echt zo? B&O Letselschade vertelt u hoe deze nieuwe wet al dan niet van betekenis kan zijn voor slachtoffers met letselschade.

Gratis juridische hulp bij letselschade

Als u letselschade heeft opgelopen door een ongeval én door toedoen van een ander, dan kunnen de letselschade juristen van B&O Letselschade u gratis van dienst zijn met juridisch advies. De tegenpartij is in zo’n geval namelijk aansprakelijk voor uw schade en letselschade. Hij of zij zal voor al uw kosten moeten opdraaien, ook uw juridische kosten. Wij pakken uw letselschadezaak van begin tot eind op en zorgen voor een goede afhandeling van alle juridische procedures. U heeft hier geen omkijken meer naar en u kunt van ons op aan voor een gedegen afhandeling van uw letselschadezaak met een schadevergoeding naar volledige tevredenheid. 


Onze dienstverlening wordt door onze cliënten beoordeeld met een gemiddelde van 9,3. Neem contact met ons op, wij kunnen mogelijk ook u gratis juridisch bijstaan bij letselschade!


De Wet afwikkeling massaschade

Dankzij de introductie van de Wet afwikkeling massaschade hoeven individuele gedupeerden geen dure en tijdrovende procedures aan te gaan. Deze nieuwe wet voorkomt dat veroorzakers van schade de procesvoering voor langere tijd kunnen verstoren en daarmee de uitbetaling van vergoedingen in de weg kunnen zitten.

In bepaalde gevallen komt het er in de praktijk op neer dat de schadevergoeding waar men recht op heeft niet opweegt tegen de kosten van een procedure. Of het slachtoffer heeft de tijd en energie niet om jarenlang te procederen tegen de veroorzaker. Wel is het daarbij op dit moment mogelijk dat bijvoorbeeld een belangengroep namens slachtoffers kan aandringen op een schikking. Hier is nu echter nog de medewerking van de veroorzaker voor nodig. De nieuwe wet voorziet er ook in dat burgers voldoende rechtsbescherming krijgen. In januari van dit jaar is het wetsvoorstel met algemene stemmen in de Tweede Kamer aangenomen. De verwachting is dat de nieuwe regeling nog dit jaar in werking kan treden.

Collectief verhalen van letselschade

Hoewel de Wet afwikkeling massaschade voornamelijk toe te passen is bij grotere collectieve zaken, zoals woekerpolissen of bij medische klachten door gebrekkige medicijnen, kan deze wet ook effect hebben voor letselschade slachtoffers. Als een groep slachtoffers door een gemeenschappelijke oorzaak letselschade heeft opgelopen, bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval of door een gebrekkig product, dan kunnen zij straks als groep makkelijker hun schade collectief verhalen. Nu kunnen letselschade slachtoffers slechts een collectieve actie instellen door de rechter te vragen om een oordeel betreffende aansprakelijkheid. De rechter heeft nu niet de mogelijkheid om een schadevergoeding toe te kennen voor afzonderlijke gedupeerden of een groep slachtoffers. Het doel van collectief schade claimen is bevordering van een effectieve collectieve afwikkeling en voorkoming van een ongewenste claimcultuur.

Wet afwikkeling massaschade voor letselschade slachtoffers

Collectieve schadevergoeding, die mogelijk wordt door de Wet afwikkeling massaschade, kan voor letselschade slachtoffers uitkomst bieden. Dit kan zijn in bijvoorbeeld een situatie waarbij de aansprakelijke partij niet in onderhandeling wil treden over de schadevergoeding. In zo’n geval kan de hulp van een rechter, of een mediator, worden ingeschakeld. De rechter kan ook zelf een regeling vaststellen voor een collectieve schadeafwikkeling.

Een goede balans tussen de belangen van de letselschade slachtoffers en die van de vermeende aansprakelijke partij is van belang. 

Om te voorkomen dat er irrealistische schadevergoedingen worden geclaimd, worden aanvullende waarborgen gesteld in de nieuwe wet, zoals:

  • De procedure is gericht op een schikking en collectieve schadeafwikkeling
  • De eisende partij dient zelf categorieën van schadevergoedingen in te brengen
  • In de procedure hoeft niet van alle slachtoffers individueel de schade worden vastgesteld
  • Belangenorganisaties die de slachtoffers bijstaan moeten nagaan of er geen andere mogelijkheden zijn tot schadevergoeding
  • Belangenorganisaties moeten voldoende expertise in huis hebben
  • De rechter kan de belangenorganisatie niet ontvankelijk verklaren als er twijfels zijn over deze organisatie
  • De groep van slachtoffers moet groot genoeg zijn
  • De collectieve schadevergoedingsactie moet voldoende verband hebben met het Nederlandse recht
  • Alle collectieve schadevergoedingsacties moeten worden ondergebracht bij een gespecialiseerde rechter

Juridische kosten betaald door aansprakelijke partij

Hoewel deze wet nog niet is aangenomen en er nog veel onrust is bij de Nederlandse rechtspraak over de uitvoerbaarheid hiervan, is het wat B&O Letselschade betreft een goede zaak dat er verbetering komt in de bescherming van letselschade slachtoffers. Letselschade procedures in collectieve vorm zullen in de praktijk niet dagelijks aan de orde komen. Maar indien dit voorkomt, worden de slachtoffers hiervan op een gedegen manier bijgestaan door professionals en belangenorganisaties. De rechter krijgt bovendien meer zeggenschap, waardoor er sneller meer duidelijkheid kan zijn over de hoogte van de schadevergoeding.

Letselschadezaken, individueel of collectief, kunnen langdurig zijn, kostbaar zijn en veel energie kosten. De effecten daarvan op de slachtoffers zien wij dagelijks in onze praktijk. 

Daarom is het belangrijk dat u bij letselschade, al dan niet collectief, laat bijstaan door een deskundige letselschade specialist. B&O Letselschade heeft ervaren en betrokken letselschade juristen, die u met expertise en betrokkenheid van begin tot eind zullen bijstaan. 


Bij aansprakelijkheid van de tegenpartij werken wij zelfs geheel gratis aan uw zaak. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.


Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74