Voorschot schadevergoeding bij letselschade

In het kort

  • Al u slachtoffer bent van een ongeval met letselschade heeft u in sommige gevallen recht op een schadevergoeding. De schadevergoeding dekt alle kosten als gevolg van het ongeval.
  • Het afwikkelen van uw letselschadezaak kan echter nog een behoorlijk lange tijd duren, terwijl u onderhand wel te maken heeft met allerlei kosten ten gevolge van uw letsel. Dit kan u in de financiële problemen brengen en dat is uiteraard niet de bedoeling.
  • Daarom is vastgelegd in de Gedragscode Behandeling Letselschade dat slachtoffers recht hebben op een voorschot van de letselschadevergoeding. Hierdoor kunt u bepaalde rekeningen betalen en loopt de wettelijke rente voor de aansprakelijke partij niet te hoog op.
  • Onze ervaren letselschadejuristen kunnen u helpen bij het verkrijgen van een voorschot van uw schadevergoeding. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Als er een ongeluk is gebeurd dan heeft het slachtoffer recht op letselschadevergoeding die moet worden betaald door de schuldige partij.

Na een ongeval met letselschade heeft u de tegenpartij aansprakelijk gesteld. Het kan dan nog een behoorlijk lange tijd duren voor uw letselschadezaak wordt afgewikkeld en u uw schadevergoeding uitbetaald krijgt. En dat terwijl u ondertussen wel te maken heeft met allerlei kosten ten gevolge van uw letsel. Dit kan u in de financiële problemen brengen en dat is uiteraard niet de bedoeling.


UITGELICHT

Voorschot schadevergoeding letselschade: werkwijze B&O Letselschade

Stap 1: Snel advies

U neemt bij letselschade contact op met B&O Letselschade en een van onze ervaren en kundige letselschade juristen zoekt uit wat de mogelijkheden zijn: komt u in aanmerking voor letselschadevergoeding? Heeft u recht op gratis rechtsbijstand? Na afloop van het gesprek met onze jurist bepaalt u of u onze juridische hulp wil inschakelen

Stap 2: Thuisbezoek

Wij maken graag persoonlijk kennis met u en bezoeken u thuis voor een vervolggesprek. Wij bespreken met u het ongeval, de geschatte omvang van uw letselschade en de aanpak van uw letselschadezaak. Wij stellen vervolgens direct de tegenpartij aansprakelijk

Stap 3: Contact verzekeraar en aanvraag eerste voorschot schadevergoeding

Wij vragen de verzekeraar van de tegenpartij gelijk om een eerste voorschot op uw letselschadevergoeding. Zo komt u niet in de financiële problemen

Stap 4: Inventarisatie letselschade

Dit doen wij in samenwerking met een medisch adviseur en andere specialisten om te kunnen bewijzen dat uw letsel veroorzaakt is door het ongeval

Stap 5: Afwikkeling letselschade

Dit kan enige tijd duren. Uw schade kan meestal pas berekend worden als u bent genezen of als duidelijk is wat de gevolgen zijn van het ongeval voor de rest van uw leven. Vandaar dat wij al snel een of meerdere voorschotten op de schadevergoeding voor u regelen.


Zolang er een aansprakelijke partij is en de letselschadezaak nog niet definitief kan worden afgerond, heeft u wel recht op een of meerdere voorschotten op uw uiteindelijke letselschadevergoeding. 

Een letselschadevergoeding eisen kunt u het beste overlaten aan een letselschadespecialist zoals een letselschade jurist. Het gaat vaak om een lange en ingewikkelde procedure waarbij moet worden gediscussieerd over de hoogte van de letselschadevergoeding. Juist het feit dat de procedure vaak lang duurt maakt dat de benadeelde partij recht heeft op een voorschot letselschade vergoeding. Het zou niet fair zijn als het slachtoffer ook nog eens in de financiële problemen komt door hetgeen is gebeurd.

Daarom is vastgelegd in de Gedragscode Behandeling Letselschade dat slachtoffers recht hebben op een voorschot letselschade vergoeding. Uw letselschade jurist kan u helpen bij het aanvragen van een voorschot. Omdat de wederpartij meestal wordt vertegenwoordigd door een verzekeringsmaatschappij is het belangrijk dat u er voor zorgt zelf ook over specialistische hulp te beschikken.


Wij raden u aan de letselschadetest van B&O Letselschade te doen om uw zaak te laten beoordelen. Bij aansprakelijkheid van de tegenpartij kunnen wij u gratis juridisch van dienst zijn!


Wat is een voorschot schadevergoeding bij letselschade?

Een voorschot van de schadevergoeding bij letselschade is een vergoeding van letselschade die wel al is geleden, maar die nog niet concreet is vastgesteld. De aansprakelijke partij kan u een voorschot van materiële schade of een voorschot op het smartengeld betalen.

Als u nog midden in een letselschadezaak verwikkeld bent, is het logisch dat u zich afvraagt ‘Kan ik een voorschot krijgen op mijn letselschade vergoeding?’. Het antwoord is ‘ja’, maar wel onder bepaalde voorwaarden. 

Voordat het tot een definitieve uitkering letselschadevergoeding komt, dient vast te staan wie aansprakelijk is voor het opgelopen letsel. Indien de wederpartij aansprakelijkheid ontkent, zal deze ook weigeren een voorschot letselschade uit te keren omdat men bang is daarmee aansprakelijkheid te erkennen. Dit is echter niet het geval en daarom dient volgens de Gedragscode binnen veertien dagen aan het slachtoffer een voorschot letselschade vergoeding te worden betaald. Dit voorschot heeft geen betrekking op een bepaalde schadepost maar wordt gedaan op algemene titel. Indien een voorschot is betaald, dan mag dit geen effect hebben op de vraag wie aansprakelijk is voor het ongeval.

Hoogte voorschot schadevergoeding smartengeld

In veel letselschadezaken wordt ook een smartengeld vergoeding geëist. Naast alle kosten die het slachtoffer moet maken krijgt hij ook te maken met zaken als verdriet, pijn en angst. Deze psychische en emotionele schade moet ook worden vergoed en wel in de vorm van een compensatie in geld: Smartengeld. Omdat over de smartengeld vergoeding wettelijke rente moet worden betaald, zal de aansprakelijke partij sneller bereid zijn deze compensatie als voorschot letselschade te betalen. Immers, zo wordt voorkomen dat het bedrag aan smartengeld nog hoger wordt door de wettelijke rente die daarover is verschuldigd.

Hoeveel voorschot bij letselschade?

Op een gegeven moment wordt uw medische toestand beoordeeld. Wanneer u geheel hersteld bent of als er geen verbeteringen of verslechteringen in uw herstel meer te verwachten zijn, spreekt men van een medische eindsituatie. Meestal vormt deze medische eindtoestand ook de financiële eindafwikkeling van uw letselschadezaak.

Schadeafwikkeling na auto-ongeluk met letselschade kan soms erg lang duren, terwijl u intussen wel allerlei kosten moet maken. Daarom is geregeld dat zodra de aansprakelijkheid vaststaat, de verzekeraar van de aansprakelijke partij de plicht heeft om u een voorschot te betalen. Hoeveel voorschot bij letselschade u krijgt, hangt van vele factoren af. Uw letselschade jurist zal dit nauwkeurig voor u berekenen en er alles aan doen om u een maximaal voorschot te laten krijgen.

Voorschot letselschade terugbetalen

Bij letselschade moet wettelijke rente worden betaald vanaf het moment van het ongeval of het moment dat de kosten zijn gemaakt. Door het betalen van een voorschot voorkomt de verzekeraar dus dat het bedrag oploopt, doordat er wettelijke rente gerekend wordt over de letselschadevergoeding.

Het betalen van een voorschot brengt wel risico’s mee voor zowel u als de verzekeraar van de tegenpartij. Als het bedrag is uitgegeven en het voorschot is ten onrechte toegekend moet u het bedrag terugbetalen aan de verzekering. U loopt dus het risico een bedrag te ontvangen dat u moet terugbetalen, de verzekeraar loopt het risico dat hij zijn geld niet terugkrijgt indien u het geld niet kunt terugbetalen. Dit noemen we het restitutierisico. In de praktijk worden echter eerder te weinig dan teveel aan voorschotten verstrekt en komt deze situatie vrijwel nooit voor.

Er is nagenoeg nooit sprake van het terugbetalen van een voorschot op uw letselschadevergoeding. Dit voorschot wordt namelijk later met de uiteindelijke letselschadevergoeding verrekend. U heeft in de meeste gevallen nog recht op een restbetaling van het overige bedrag van uw letselschadevergoeding.

Gratis juridische hulp bij letselschade voorschot bedragen

Door het ongeval moet u extra kosten maken. We vragen aan de tegenpartij daarom altijd een voorschot op de uiteindelijke schadevergoeding. Is de aansprakelijkheid erkend, dan wordt dit in vrijwel de meeste gevallen ook uitbetaald. Zo hoeft u niet bang te zijn dat u in financiële moeilijkheden komt.

Bovendien biedt B&O Letselschade u gratis juridische hulp bij het innen van letselschade voorschot bedragen. Indien de andere partij aansprakelijk is, dient hij namelijk ook uw juridische onkosten te betalen. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.


Wilt u weten of u in aanmerking komt voor onze gratis juridische hulp bij letselschade? Vul geheel vrijblijvend onze letselschadetest in!


Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74