Letselschade na hand tussen de machine

In het kort

  • Uw werkgever is wettelijk verplicht te zorgen voor werkmateriaal en machines die goedgekeurd zijn. Ook uw werkplek en werkomstandigheden dienen veilig te zijn
  • Als u ernstig letsel heeft opgelopen door een ongeval op het werk dan moet u de Arbeidsinspectie inschakelen
  • Als de arbeidsinspectie concludeert dat uw baas de Arbowet overtreden heeft, is daarmee ook de aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval vastgesteld
  • Zelf als het ongeval met de machine uw eigen schuld was, kan uw werkgever aansprakelijk zijn
  • Is uw werkgever aansprakelijk, dan is hij ook verplicht de kosten voor onze juridische bijstand te vergoeden, u hoeft ons hier dus niets voor te betalen
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Bent u op uw werk met uw hand tussen de machine gekomen? Als u daardoor gewond geraakt bent en letsel opgelopen heeft, komt u mogelijk voor extra kosten te staan. Ook kan het zijn dat u inkomsten misloopt of hoge medische kosten moet betalen. Als u letsel heeft dat is ontstaan door een bedrijfsongeval, is bijna altijd de werkgever aansprakelijk te stellen. U heeft dan recht op een schadevergoeding. Wilt u weten wat u kunt doen als u met uw hand tussen een machine gekomen bent op uw werk? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op voor een eerste, gratis advies. Als onze letselschade juristen uw werkgever aansprakelijk stellen voor het bedrijfsongeval, zijn er voor u geen kosten verbonden aan onze juridische bijstand.

Letselschade na hand in machine, werkgever aansprakelijk?

Uw werkgever moet ervoor zorgen dat de machines waarmee u werkt veilig zijn. De kans op ongelukken op het werk moet zo klein mogelijk zijn. U geniet als werknemer altijd extra juridische bescherming bij een ongeluk op de werkvloer. Uw werkgever is wettelijk verplicht te zorgen voor werkmateriaal en machines die goedgekeurd zijn. Ook uw werkplek en werkomstandigheden dienen veilig te zijn. Bent u tijdens het werken met uw hand tussen de machine gekomen en heeft u daardoor letsel opgelopen? Dan is uw werkgever hoogstwaarschijnlijk aansprakelijk voor uw ongeval en heeft u recht op een vergoeding van alle kosten die u maakt vanwege het ongeluk met de machine op uw werk. Wij adviseren altijd een letselschade expert in te schakelen. Ons bureau is gespecialiseerd in het aansprakelijk stellen van de werkgever en het claimen van schadevergoeding als u schade opgelopen heeft.

> Meer over aansprakelijkheid werkgever bedrijfsongeval

Wanneer aansprakelijk bij ongeval met machine?

Bent u met uw hand tussen een machine gekomen? Onze letselschade juristen nemen uw zaak graag met u door. Zij zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft als u een ongeluk op de werkvloer heeft gehad. Is uw werkgever aansprakelijk, dan is hij ook verplicht de kosten voor onze juridische bijstand te vergoeden, u hoeft ons hier dus niets voor te betalen.

Wanneer is uw werkgever aansprakelijk? Als u op uw werk met machines aan de slag moet, is uw werkgever verplicht ervoor te zorgen dat deze veilig zijn. Heeft u moeten werken met een machine die eigenlijk niet goed functioneerde of zelfs kapot was? Uw baas is dan wettelijk aansprakelijk voor een ongeval. Ook moet de machine goed beveiligd zijn, zodat u niet met uw hand tussen de machine kunt komen bij goed gebruik ervan. Een werkgever moet ervoor zorgen dat de kans dat u met een hand tussen de bewegende delen van een machine kunt komen, zo klein mogelijk is. Is een machine niet goed beveiligd, dan spreken we van een onveilige machine. Onze letselschade juristen kunnen uw werkgever dan direct aansprakelijk stellen voor het bedrijfsongeval.

Arbeidsinspectie na ongeluk op werk

Heeft u ernstig letsel opgelopen door een ongeluk op het werk? U moet dan altijd de arbeidsinspectie inschakelen. Ook hierbij kunnen onze letselschade juristen helpen. Uit ervaring weten wij dat een ongeval met een machine ernstig letsel tot gevolg kan hebben. Van brandwonden en ander handletsel tot amputatie van de hand. De arbeidsinspectie zal beoordelen of uw werkgever de Arbowet overtreden heeft. Hoe is het bedrijfsongeval ontstaan? Heeft de werkgever voldaan aan zijn verplichting voor veilige werkomstandigheden te zorgen? Als de arbeidsinspectie concludeert dat uw baas de Arbowet overtreden heeft, is daarmee ook de aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval vastgesteld. Het was dan niet uw schuld dat u met uw hand tussen de machine gekomen bent en onze letselschade juristen kunnen al uw schade bij uw werkgever claimen.

> Meer over wet- en regelgeving bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval of eigen schuld?

Misschien heeft u zich niet gehouden aan de veiligheidsinstructies zoals u die heeft geleerd en heeft u daardoor een ongeluk gehad. Toch komt het niet heel vaak voor dat de arbeidsinspectie concludeert dat het uw eigen schuld was dat u met uw hand tussen de machine geraakt bent. Ook als het wel echt uw eigen schuld was, kan uw werkgever toch verantwoordelijk zijn voor het ongeluk. De arbeidsinspectie kan bijvoorbeeld concluderen dat uw werkgever toezicht had moeten houden tijdens het werken met de machines. Of dat hij er rekening mee had moeten houden dat niet iedere werknemer zich nauwlettend aan de instructies houdt.

U geniet als werknemer hoe dan ook extra juridische bescherming in geval van een bedrijfsongeluk. Zelf als het ongeval met de machine uw eigen schuld was, kan uw werkgever dus aansprakelijk zijn. Onze ervaren en deskundige letselschade juristen staan u graag bij om een schadevergoeding te claimen, ook als het uw eigen schuld was dat u met uw hand in de machine gekomen bent.

> Meer over werkgever aansprakelijk stellen na bedrijfsongeval

Schadevergoeding na bedrijfsongeval

Als u met uw hand tussen een machine gekomen bent en letsel heeft opgelopen, kunt u een schadevergoeding van uw werkgever eisen. Onze letselschade juristen helpen u graag bij het inventariseren van alle letselschade die u bij uw werkgever claimen kunt. U kunt denken aan extra medische kosten die u maakt, inkomsten die u misloopt, enzovoort. Ook kunt u recht hebben op smartengeld. De hoogte van uw schadevergoeding en het smartengeld waar u recht op heeft, is afhankelijk van uw situatie. Wij kunnen dit alles samen met u in kaart brengen, zodat u weet waar u aan toe bent. Ook als u letsel opgelopen heeft doordat een collega een fout maakte bij het werken met de machine, kunt u van uw werkgever een schadevergoeding verwachten. Een werkgever is immers verantwoordelijk voor fouten die werknemers maken.

Bedrijfsongeval en smartengeld

Smartengeld staat los van de kosten die een ongeval op het werk met zich meebrengt. U kunt smartengeld krijgen voor alle pijnklachten, het leed en het verdriet dat u heeft nadat u met uw hand tussen de machine gekomen bent. Bij het vaststellen van smartengeld wordt onder meer gekeken naar de ernst van uw letsel. Heeft u blijvend letsel aan uw hand opgelopen? Verder speelt de aard en de toedracht van het ongeval een rol en wordt ook gekeken naar uw leeftijd en de consequenties van het letsel voor uw verdere leven en carrière. Onze letselschade juristen hebben ruimschoots ervaring met het eisen van smartengeld en schadevergoedingen. Soms komt het aan op een juridische procedure. U kunt hiervoor altijd terecht bij een letselschade advocaat uit ons netwerk.

Gratis juridische bijstand

Als u met uw hand in een machine gekomen bent en daar ernstig letsel aan over heeft gehouden, kunt u mogelijk tijdelijk niet werken of zelfs arbeidsongeschikt raken. Mogelijk krijgt u met ontslag te maken. Onze letselschade juristen bieden u graag juridische bijstand als u hiermee wordt geconfronteerd. U hoeft zich geen zorgen te maken over de kosten. Uw werkgever is zo goed als altijd verantwoordelijk als u een bedrijfsongeluk met een machine heeft gehad en is dan wettelijk verplicht ook de kosten voor uw juridische bijstand te vergoeden. Onze juristen zetten graag samen met u alles op een rijtje en indien gewenst kunnen wij u altijd thuis bezoeken.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74