Bedrijfsongeval, wat moet ik bewijzen?

In het kort

  • Als een werknemer letselschade oploopt tijdens werktijd, kan hij zijn werkgever aansprakelijk stellen
  • De bewijslast die geldt bij bedrijfsongevallen kunnen we splitsen in de normale bewijslast en de omgekeerde bewijslast
  • Het is verstandig om bij een arbeidsongeval de juridische hulp van een letselschadejurist in te schakelen. Letselschadezaken als gevolg van bedrijfsongevallen zijn vrij complex
  • De letselschadejuristen- en experts van B&O Letselschade kunnen u meestal gratis bijstaan bij uw letselschadezaak
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Bij een bedrijfsongeval is er altijd sprake van bewijslast. Meestal geldt de regel: “Wie stelt, moet bewijzen”. Met andere woorden, wie iemand aansprakelijk stelt, moet met bewijzen komen. Wanneer een werknemer betrokken raakt bij een bedrijfsongeval is het echter lastig voor hem om aan te tonen dat zijn werkgever onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. De werknemer is immers niet altijd op de hoogte van de bedrijfsprocessen.

Bij bedrijfsongevallen zijn daarom de regels voor bewijzen net andersom. De bewijslast ligt in dit geval bij de werkgever. Als een werknemer letselschade oploopt tijdens werktijd, kan hij zijn werkgever aansprakelijk stellen. Hij kan dan stellen dat het ongeval heeft plaatsgevonden, omdat de werkgever heeft nagelaten een veilige werkplek te creëren. De werkgever zal dan met bewijzen moeten komen dat hij wel aan zijn zorgplicht heeft voldaan en het bedrijfsongeval hem niet te verwijten valt.

Letselschade door bedrijfsongeval? Bel vrijblijvend: 085 – 877 17 74

Het is altijd verstandig contact op te nemen met een letselschadejurist als u bij een ongeval tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden letselschade oploopt . De letselschadejuristen- en experts van B&O Letselschade kunnen u meestal gratis bijstaan bij uw letselschadezaak.

De regels omtrent bewijslast voor werkgever en werknemer

De bewijslast die geldt bij bedrijfsongevallen kunnen we splitsen in de normale bewijslast en de omgekeerde bewijslast. Indien een ongeval tijdens werktijd op de werkvloer plaatsvindt, dienen beide partijen het een en ander te bewijzen. Hierbij heeft de werkgever zoals gezegd de zwaarste last, omdat deze niet alleen aan moet tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De werkgever dient tevens bedacht te zijn op onverwachtse gevaren die zich tijdens de uitoefening van de werkzaamheden van werknemers voor kunnen doen.

> Meer over wet- en regelgevingen omtrent bedrijfsongevallen

Bedrijfsongeval, wat moet de werknemer bewijzen?

Wat betreft de bewijslast bij een bedrijfsongeval, geldt voor de werknemer dat hij/zij moet:

  • Stellen en bewijzen dat hij/zij schade heeft geleden door het bedrijfsongeval
  • Stellen en bewijzen dat er een verband is tussen de opgelopen schade en de uitvoering van de werkzaamheden.

Bedrijfsongeval, wat moet de werkgever bewijzen?

Wat betreft de bewijslast bij een bedrijfsongeval, geldt voor de werkgever dat hij/zij moet:

  • Aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan
  • Bewijzen dat de schade die tijdens het bedrijfsongeval is ontstaan niet het gevolg is van het tekortschieten in zijn zorgplicht
  • Aantonen dat de schade eveneens ontstaan zou zijn indien aan de zorgplicht was voldaan
  • Bewijzen dat de letselschade door opzettelijk handelen of bewuste roekeloosheid van de werknemer is ontstaan.

> Meer over bedrijfsongeval en aansprakelijkheid werkgever

Voorbeeld bedrijfsongeval; bewijslast werknemer en werkgever

Een werknemer is werkzaam op de cateringafdeling van een vliegmaatschappij. Hij plaatst datumkaartjes op maaltijden. Deze maaltijden liggen in kratjes, welke op plastic onderstellen met vier wielen staan opgestapeld. Tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden breekt er een wiel van een onderstel af, waardoor de werknemer een stapel kratjes over zich heen krijgt en letselschade oploopt.

Als gevolg van het bedrijfsongeval raakt de man arbeidsongeschikt. De lichamelijke klachten, vooral de duizelingen die hij ervaart, beheersen zijn leven. De man heeft ten tijde van het bedrijfsongeval een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het contact wordt dan ook door de werkgever op de einddatum (22 oktober 2009) beëindigd.

Aansprakelijkheid werkgever

De werknemer vindt dat zijn werkgever (in dit geval de vliegmaatschappij) aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval, omdat de werkgever niet voor veilige werkomstandigheden heeft gezorgd. De man is dan ook van mening dat de vliegmaatschappij zijn schade moet vergoeden. Hij stapt naar de kantonrechter. Deze beslist dat hij bewijs voor zijn stellingen moet leveren. De werknemer kan dit niet, waardoor zijn vordering wordt afgewezen. De werknemer gaat in beroep, hij is het er niet mee eens.

Het Hof gaat in eerste instantie uit van de regel dat de werknemer moet stellen en bewijzen, omdat hij volgens artikel 7:658 lid 2 BW schadevergoeding vordert. Dat de werknemer schade heeft geleden staat vast, alleen komt de exacte toedracht van het bedrijfsongeval niet vast te staan. Volgens het Hof is het wel aannemelijk dat de werknemer letsel heeft opgelopen tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden. De werkgever kan geen alternatieve oorzaak voor het ontstaan van het letsel aangeven, waardoor de precieze toedracht niet vast komt te staan. Het Hof is van mening dat dit niet aan de werknemer kan worden toegerekend. Zij vindt dat dit voor risico en rekening van de vliegmaatschappij komt, omdat deze verzuimd heeft nader onderzoek te verrichten.

Stellen & bewijzen van het bedrijfsongeval

Het Hof stelt vast dat de werknemer voldoende heeft gesteld dat zijn letsel tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden is ontstaan. De vliegmaatschappij heeft zich hier onvoldoende tegen verzet. Het is daarom aan de werkgever om te stellen en te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan en alle maatregelen heeft getroffen (inclusief verstrekken van aanwijzingen en toezicht houden) om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt tijdens de uitoefeningen van deze werkzaamheden. De werkgever moet dus de toedracht bewijzen. De werknemer hoeft hier enkel te stellen dat hij een bedrijfsongeval met letselschade heeft gehad, welke veroorzaakt is door onvoldoende veilige werkomstandigheden.

> Meer over voorbeelden schadevergoeding na bedrijfsongeval

Juridische hulp vanwege de complexiteit bedrijfsongeval & bewijslast

Het is verstandig om bij een arbeidsongeval de juridische hulp van een letselschadejurist in te schakelen. Letselschadezaken als gevolg van bedrijfsongevallen zijn vrij complex. U bent als werknemer volgens de wet wel beschermd voor wat betreft de bewijslast, maar u krijgt vaak toch met veel discussies en getouwtrek van verzekeringsmaatschappijen te maken. Door de deskundige hulp van de letselschadejuristen- en experts van B&O Letselschade in te schakelen, krijgt u een eerlijke letselschadeprocedure en een maximale schadevergoeding. Dit kost u doorgaans niet, want zodra uw werkgever aansprakelijkheid heeft erkend, dient deze onze kosten eveneens te vergoeden.

Heeft u een bedrijfsongeval gehad? En vraagt u zich af wie wat moet bewijzen? Neem vandaag nog contact met ons op. Wij adviseren u graag!

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74