Ongeval op de werkvloer

Vorig jaar liepen 478.000 werknemers letselschade op door een ongeval op de werkvloer. 30% van de slachtoffers was door het lichamelijk of geestelijk letsel vier of meer dagen niet in staat te werken. Veel ongevallen op de werkvloer leiden tot lichamelijk letsel, zoals een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding. Bij 20% van de getroffen werknemers was uitsluitend sprake van geestelijke schade.

Ongevallen in horeca en bouw

De meeste ongevallen op de werkvloer vonden plaats in de horeca en de bouw. In de horeca was vaker sprake van licht letsel, terwijl in de bouw het letsel ernstiger was. Vooral het snijden met een hobby mes, het contact met bewegende objecten en een val van een ladder of steiger leiden vaak tot (ernstige) letselschade.

Oorzaken ongevallen op het werk

Ongevallen op het werk worden niet altijd veroorzaakt door onoplettendheid van de werknemer. Uit onderzoek (dr. L. Lanting, www.veiligheidkunde.nl) naar ongevallen onder jongeren in de bouw is gebleken dat toereikende veiligheidsvoorzieningen op de werkplek en persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals een veiligheidsbril) vaak ontbreken. Een grote werkdruk leidt bovendien tot te snel willen werken en het nemen van te veel risico’s. Daarnaast worden werknemers niet altijd goed geleerd hoe om te gaan met gereedschap en machines en ontbreekt adequaat toezicht.

Arbeidsongevallen mannen en vrouwen

Mannen lopen bij een ongeval op de werkvloer vaker lichamelijk letsel op dan vrouwen. Vrouwen hebben daarentegen meer last van geestelijke schade. Dit komt doordat vrouwen vaker een baan hebben in sectoren waarin relatief vaak ongevallen met geestelijk letsel plaatsvinden, zoals in de zorg en het onderwijs. Mannen doen meer lichamelijk werk, zoals in de bouw, en lopen daardoor een groter risico op lichamelijk letsel.

Impact ongeval op de werkvloer

Als er sprake is van een ongeval op de werkvloer zal in veel gevallen de werkgever aansprakelijk zijn voor de letselschade van de werknemer. Een ongeval op de werkvloer vond plaats tijdens werktijd. Meestal blijkt pas na verloop van tijd dat sprake is van letselschade. Een werknemer krijgt namelijk na een ongeval vaak zijn salaris doorbetaald. Van inkomensschade is dan geen sprake. Het kan echter gebeuren dat herstel uitblijft en dat het arbeidscontract ten einde loopt. Ook als er geen mogelijkheden zijn tot re-integratie, zal de financiële impact van het ongeval snel toenemen. Tijd om een letselschade-expert in te schakelen.

Aansprakelijkheid ongeval werkvloer

De werkgever is wettelijk verplicht te zorgen een veilige werkomgeving (onder andere artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek). Vindt een ongeval plaats, dan gaat de wet ervan uit dat de werkgever niet voldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen en dat hij dus aansprakelijk is voor letselschade van de werknemer. Het is aan de werkgever om te bewijzen dat hij de veiligheidsverplichtingen wel degelijk is nagekomen. Voor aansprakelijkheid van uw werkgever moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

Tijdens werktijd

Uw ongeval dient te hebben plaatsgevonden tijdens werktijd. Dit is een ruim begrip. Ook ongevallen tijdens woon-werkverkeer of tijdens een bedrijfsuitje vallen hieronder. Indien het ongeval niet tijdens werktijd plaatsvond, is geen sprake van een bedrijfsongeval. Uw werkgever zal dan niet aansprakelijk zijn.

Ondergeschiktheid

Er dient sprake te zijn van een hiërarchische verhouding tussen werkgever en werknemer. Onder omstandigheden kunnen echter ook ZZP’ers of vrijwilligers een beroep doen op het artikel.

Schending zorgplicht

Iedere werkgever heeft een zorgplicht jegens zijn werknemers. Een werkgever is pas aansprakelijk als hij zijn zorgplicht schond. Dit kan hij doen door bijvoorbeeld in strijd te handelen met bepaalde veiligheidsvoorschriften. Het zal van het soort werk afhangen hoever de zorgplicht van de werkgever reikt. Over het algemeen geldt: hoe gevaarlijker het werk, hoe zwaarder de zorgplicht van de werkgever.

Letselschade claimen

Wellicht kunt u meer letselschade claimen dan u in eerste instantie denkt. Onder andere de volgende schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking:

  • Smartengeld
  • Kosten extra huishoudelijke hulp
  • Verlies van zelfwerkzaamheid
  • Inkomensverlies
  • Studievertraging
  • Schade aan eigendommen
  • Medische kosten
  • Reiskosten
  • Kosten voor rechtsbijstand
  • Etc.

Uitleg van de verschillende posten vindt u hier.

Letselschadebureau inschakelen

Na het ongeval wilt u zo snel mogelijk al uw letselschade vergoed krijgen. Vooral bij ongevallen op de werkvloer is het daarnaast erg belangrijk dat aandacht wordt besteed aan de werkrelatie met de werkgever. Als u wilt terugkeren op de werkvloer, wilt u niet dat de relatie met uw werkgever is verstoord. Bij B&O Letselschade is uw letselschadeclaim in goede handen. Wij kunnen u het gehele schadetraject uit handen nemen en rekening houden met uw belangen. Onze dienstverlening is in de meeste gevallen gratis. Heeft u letsel opgelopen door een ongeval op de werkvloer, informeer dan naar de mogelijkheden.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74