Bedrijfsongeval vitale beroepen: wat te doen bij letselschade?

Bedrijfsongeval vitale beroepen coronaVitale beroepen: in deze turbulente tijd zijn dit de beroepen waarin veel mensen nog actief (moeten) zijn om onze samenleving draaiende te houden. In sommige beroepsgroepen wordt er zelfs klokje rond gewerkt om ervoor te zorgen dat we met z’n allen in Nederland bestand zijn tegen het gevaarlijke Corona-virus. Door drukte en oververmoeidheid kan onoplettendheid en onvoorzichtigheid in de hand gewerkt worden. En daarmee tijdens dit werk een verhoogde kans op een bedrijfsongeval met letselschade. Wat moet u doen als u een vitaal beroep heeft en u overkomt een bedrijfsongeval in deze roerige tijden? Wie is er dan aansprakelijk voor uw letselschade? B&O Letselschade legt u uit wat u dan het beste kunt doen en adviseert u over de mogelijke vervolgstappen bij een bedrijfsongeval met letselschade.

Gratis letselschade jurist bij een bedrijfsongeval vitale beroepen

De gevolgen van een bedrijfsongeval kunnen groot zijn, zeker als de werknemer enige tijd niet kan werken, en helemaal nu, in deze roerige en onzekere tijd. Werknemers die een ongeluk tijdens werktijd krijgen, vragen het zich vaak af: is een bedrijf altijd aansprakelijk bij een bedrijfsongeval? De aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval is per geval verschillend. Een werkgever is vaak aansprakelijk, maar zeker niet altijd.

Veel werknemers twijfelen of zij een letselschade advocaat moeten inschakelen voor nader advies. Zij zijn bang dat dit de band met hun werkgever zal verstoren. Het inschakelen van een letselschadejurist betekent echter niet dat u uw werkgever wantrouwt; het zijn namelijk de verzekeringsmaatschappijen die letselschade vergoedingen uit moeten keren. Werkgevers zijn in de meeste gevallen namelijk verzekerd voor bedrijfsongevallen en hebben vaak het beste met u voor.

Daarnaast is het berekenen van letselschade specialistenwerk. De letselschade juristen van B&O Letselschade zijn gespecialiseerd in letselschadezaken als gevolg van een bedrijfsongeval en werken geheel gratis aan uw claim schadevergoeding indien uw werkgever aansprakelijk gesteld kan worden.

Nadere informatie over schadevergoeding letselschade na een bedrijfsongeval

Vitale beroepen en veiligheid op de werkvloer

Het is volop in het nieuws geweest deze weken: de vitale beroepen zijn van levensbelang voor ons land nu wij in een crisis zijn beland vanwege het Corona-virus. Het belangrijke werk van de mensen in deze beroepsgroepen zorgt ervoor dat de gezondheidszorg goed blijft draaien om alle ernstig zieke mensen op te vangen in de ziekenhuizen. Vitale beroepen bedrijfsongevalMaar ook beroepen als jeugdhulp, onderwijs, transport, media en communicatie, noodzakelijke overheidsprocessen en de beroepen in de voedselketen zijn ontzettend belangrijk om onze samenleving overeind te houden. Een aantal beroepen in de door Rijksoverheid samengestelde lijst met vitale beroepen zijn fysiek en mentaal zwaar. Dit betekent dat er een verhoogde kans is op een bedrijfsongeval indien niet iedereen gefocust blijft op veiligheid op de werkvloer door haast, hectiek of oververmoeidheid. De zorgplicht van de werkgever blijft hierbij van groot belang. Hij moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor iedereen die zich zo fantastisch inzet om het Corona-virus te bestrijden.

Bedrijfsongeval vitale beroepsgroepen

In de normale gang van zaken gebeuren, ondanks alle veiligheidsmaatregelen en zorgplicht van de werkgever, helaas al de nodige bedrijfsongevallen per jaar. Maar ook nu zal dat geen uitzondering zijn en zullen er nog steeds bedrijfsongevallen plaatsvinden, ongeacht het feit dat er veel mensen thuis aan het werk zijn. Bij de cruciale beroepsgroepen is dit risico het grootst. Voorbeelden van mogelijke scenario’s zijn:

  • Medische wereld: een arts of verpleegster rent in alle haast naar een spoedgeval op de intensive care en komt door een vochtige vloer ten val met letsel en arbeidsongeschiktheid tot gevolg
  • Voedselbranche: een vakkenvuller krijgt door haastige spoed bij het uitladen van de vrachtwagen een container over zich heen en raakt hierbij ernstig gewond
  • Transportbranche: een bestuurder van een vorkheftruck rijdt in het magazijn met een volle lading richting een vrachtwagen en ziet de collega over het hoofd die in hetzelfde pad werkzaam is

Er zijn nog heel veel meer omstandigheden te bedenken waarbij tijdens werk een bedrijfsongeval in een klein hoekje zit, juist bij de cruciale beroepen. De gevolgen van de letselschade die hieruit voortvloeit kunnen heel groot zijn en het leven van het slachtoffer enorm op z’n kop zetten. Daarom is een goede, nauwkeurige en volledige letselschade procedure van uitermate belang om tot een goede letselschade schadevergoeding te komen.

Wat te doen bij een bedrijfsongeval?

Ongeacht welk beroep u uitvoert, als u een bedrijfsongeval overkomt is het zaak (de verzekeraar van) uw werkgever binnen afzienbare tijd aansprakelijk te stellen voor uw letselschade. Wanneer de zorgplicht niet goed is geregeld en er vindt een ongeluk plaats, dan is de werkgever verantwoordelijk en ligt de aansprakelijkheid van het bedrijfsongeval bij hem. vitale beroepen bedrijfsongevalDe werkgever dient dan te bewijzen dat het ongeval niet aan hem te wijten is als hij vindt dat hij wel aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Dit is geregeld in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.

Om te zorgen dat uw werkgever ook daadwerkelijk in actie komt en de ontstane letselschade vergoedt, dient u uw werkgever formeel aansprakelijk te stellen. Dit is noodzakelijk, omdat uw werkgever anders niet gehouden kan worden een schadevergoeding te betalen. Het formeel aansprakelijk stellen van uw werkgever bij een bedrijfsongeval is iets wat uw letselschade jurist voor u kan doen.

Gratis juridische hulp bij een bedrijfsongeval

Een procedure, waarin u uw werkgever aansprakelijk stelt, kan lang duren en een hoop energie van u vergen. Wij weten als geen ander hoeveel rompslomp zo’n procedure met zich meebrengt. Juist in een periode dat u wel wat anders aan uw hoofd heeft en u zich beter kan concentreren op uw herstel. Daarom helpen de letselschade juristen van B&O Letselschade u graag. Wij nemen u alles uit handen: van het aansprakelijk stellen van de werkgever tot de gehele communicatie met zijn verzekeraar. Uiteraard proberen wij voor u een reële en zo gunstig mogelijke schadevergoeding te regelen. De hele situatie is immers al vervelend genoeg.

Veel mensen zijn huiverig om een letselschade jurist in de arm te nemen omdat ze bang zijn voor hoge kosten. Daar hoeft u in het geval van letselschade na een bedrijfsongeval niet bang voor te zijn. De werkgever is aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het ongeval. Hieronder vallen ook de kosten van juridische bijstand door onze letselschade experts.

Wij zijn een vooraanstaand letselschadebureau met meer dan 25 jaar ervaring en in het bezit van het keurmerk van het Register Letselschade. Onze letselschade juristen staan klaar om u te helpen en werken in het gehele land. Neem gerust contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend adviesgesprek. Wij helpen u graag.

Gepost op

Letselschadejurist en eigenaar B&O Letselschade

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74