Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Kinderen over verkeersgedrag van hun ouders: veilig of onoplettend door mobiel?

Kinderen spelen op straat en kunnen impulsief zijn in hun gedrag in het verkeer. Daar moet u als volwassen verkeersdeelnemer altijd rekening mee houden. Sterker nog, dat wordt wettelijk gezien van u verwacht. Maar zijn het wel de kinderen die zich altijd op een onveilige manier in het verkeer bewegen? Of zijn de ouders hier soms ook wel eens debet aan? En wat is de rol hierin van de mobiele telefoon? B&O Letselschade deed een onderzoekje onder kinderen naar het goede voorbeeld dat hun ouders wel of niet geven als zij achter het stuur zitten. Gebruikt u uw mobiele telefoon wel eens tijdens het rijden in het bijzijn van uw kinderen?

Gratis juridische expertise bij een ongeval

Een aanrijding is bij onoplettendheid zo gemaakt, een ongeluk zit in een klein hoekje. En dat is helemaal het geval als de mobiele telefoon in het spel is. Heeft u een ongeval gehad doordat een andere verkeersdeelnemer zich niet volledig focuste op het verkeer? Of was u zelf afgeleid en veroorzaakte u zo een aanrijding? Dan is er al snel sprake van schade en in veel gevallen ook letselschade. Eén van beide partijen kan hier aansprakelijk voor worden gesteld omdat de schuld van het ongeval bij hem of haar ligt. Dit kan ook deels het geval zijn wanneer het een kwestie is van gedeelde schuld. Hoe dit precies zit, en wie er dan opdraait voor een letselschadevergoeding aan de andere betrokkene, kan een letselschade jurist voor u uitzoeken en voor u afhandelen. Dit kan zelfs geheel gratis als blijkt dat de tegenpartij schuldig en aansprakelijk is.

Nadere informatie over het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer

Kinderen in het verkeer

Bij uw rijlessen hoorde u het altijd al: wees extra alert op kinderen in het verkeer. Zij bewegen zich op onverwachte wijze op de weg door speels gedrag, hun nog onhandige motoriek en onervarenheid. Natuurlijk klopt dit helemaal en moet u hier altijd op bedacht zijn. Zeker nu kinderen steeds vaker een mobiele telefoon bezitten en dit een groot deel van hun tijd en aandacht in beslag neemt, ook in het verkeer.

U heeft vast wel eens een kind al append zien fietsen die hierdoor zo in beslag werd genomen dat hij u pas op het laatste moment aan zag komen rijden en hier van schrok. Tieners lopen een grotere kans op ongevallen dan volwassenen. Over het algemeen nemen zij meer risico en zijn zij zich minder bewust van eventuele gevolgen. Afleiding in het verkeer speelt een belangrijke rol bij fietsongelukken onder deze groep. Het is niet voor niets dat de overheid hier nu maatregelen tegen neemt en er binnenkort een fikse boete staat op het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer.

Ouders geven verkeerde voorbeeld in het verkeer

Veel kinderen zullen het er niet mee eens zijn dat alleen zij degene zijn die veelvuldig gebruik maken van de mobiele telefoon in het verkeer. Zij zullen beweren dat hun ouders en veel volwassenen zich hier juist schuldig aan maken. En wat blijkt na een kort onderzoek onder de oudere leerlingen op de basisschool? De kinderen zitten er niet heel ver naast. Veel ouders geven het verkeerde voorbeeld wanneer zij achter het stuur zitten en gebruiken massaal de smartphone om te appen en te bellen. Maar liefst 70% van de ouders gebruikt veelvuldig de mobiele telefoon achter het stuur in het bijzijn van hun kinderen. Ook voor hen is de aantrekkingskracht van binnengekomen berichtjes te groot om te weerstaan tijdens het rijden. Hiermee geven de ouders overduidelijk een verkeerd signaal af naar hun kinderen die daardoor denken dat dit de normaalste zaak van de wereld is.

Veilig Verkeer Nederland vindt deze cijfers schokkend en voor de organisatie is dit het bewijs dat er veel harder moet worden opgetreden naar dit ‘voorbeeldgedrag’. Zij pleiten voor een verdubbeling van de boete voor ouders als er tijdens het rijden gebruik wordt gemaakt van de mobiele telefoon in het bijzijn van hun kinderen.

Aandacht voor gedrag tijdens verkeersles

De kinderen geven zelf ook toe wel eens gebruik te maken van hun mobiele telefoon op de fiets. Dit doet 21% van de kinderen. Er wordt daarom tijdens verkeerslessen op school veel aandacht besteed aan het gevaar hiervan. De smartphone verkeersles op school laat kinderen uit groep 7 en 8 nadenken over de risico’s van afleiding in het verkeer. Ze kennen de gevaren in het verkeer en weten dat ze alle aandacht op de weg moeten richten en de medeweggebruikers. Maar of het nu zo erg is als ze dat niet doen? Is de boete dan wel terecht? Hun ouders appen toch ook als ze achter het stuur zitten? En daaruit blijkt de toegevoegde waarde van deze lessen, waarbij wordt ingespeeld op het zelfbewustzijn van de kinderen. De kinderen worden zich bewust van hun eigen gedrag in het verkeer en het effect op medeweggebruikers.

Een belangrijke boodschap aan de kinderen bij deze lessen is dat zij hun ouders aan mogen spreken op gevaarlijk rijgedrag in de auto en dat zij hier invloed op kunnen uitoefenen. Ook hoopt de overheid dat dit verkeersgedrag zal afnemen als hier binnenkort een hoge boete op staat met de bijbehorende strenge controle door de politie.

Aanrijding door gebruik smartphone? Gratis juridische hulp!

We willen allemaal het beste voor onze kinderen, ook in het verkeer waar zij zich veilig moeten kunnen voortbewegen. Door het gebruik van de mobiele telefoon, zowel door volwassenen als kinderen, komt dit in het geding. Er is momenteel een reële kans dat u of uw kind een aanrijding krijgt door onoplettendheid en daarmee letselschade oploopt. Een kind tot 14 jaar is in principe nooit aansprakelijk bij een dergelijk ongeval, ook niet als het zijn of haar schuld is. De aansprakelijke partij zal u of uw kind een passende schadevergoeding moeten betalen, waartoe ook de juridische kosten behoren. U kunt in zo’n geval geheel gratis rekenen op de kennis en expertise van de ervaren letselschade juristen van B&O Letselschade. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen