Letselschade buiten werkplek: werkgever aansprakelijk?

In het kort

  • Bedrijfsongevallen vinden vaak plaats op de werkplek zelf, maar kunnen ook buiten de werkplek of zelfs buiten werktijd gebeuren. Denk hierbij aan werk-klantverkeer of tijdens een bedrijfsuitje.
  • Ook in dit soort gevallen kunnen werkgevers aansprakelijk worden gesteld voor de letselschade, omdat zij nog steeds aan hun zorgplicht worden gehouden. Alleen bij roekeloos handelen of opzettelijk gedrag van een werknemer, en het voldoen aan redelijke veiligheidsmaatregelen kan een werkgever aan aansprakelijkheid ontkomen.
  • Heeft u letselschade opgelopen buiten uw werkplek? En wilt u weten of u in aanmerking komt voor onze gratis rechtsbijstand? Doen dan onze test of neem vrijblijvend contact met ons op.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Letselschade buiten werkplekDe werkgever is in veel gevallen aansprakelijk voor letselschade door een bedrijfsongeval. De zorgplicht die de werkgever heeft, reikt ver. Daaronder valt ook een veilige werkplek. Maar wat als u een bedrijfsongeval overkomt tijdens werktijd, maar in een omgeving die buiten de werkplek valt? Hoe ver reikt de zorgplicht van de werkgever bij een bedrijfsongeval buiten de werkplek? Heeft u ook dan recht op letselschadevergoeding waarvoor uw werkgever aansprakelijk gesteld kan worden? U zult begrijpen dat dit van de omstandigheden en veel verschillende factoren afhangt. B&O Letselschade licht dit nader toe en vertelt u over werkgeversaansprakelijkheid bij letselschade.

Hulp van een letselschade jurist bij bedrijfsongeval

Als u een bedrijfsongeval heeft gehad, kunt u goed de hulp gebruiken van een letselschade jurist. De situatie voor u als slachtoffer van een arbeidsongeval is niet altijd overzichtelijk, het ongeval heeft u tenslotte ook overvallen tijdens uw werk. Bovendien is de letselschade bij een bedrijfsongeval meestal van dien aard dat u veel tijd nodig heeft om aan uw lichamelijke en mentale herstel te kunnen werken.

Daarbij heeft u weinig energie over om de ingewikkelde letselschade procedure aan te gaan met uw werkgever en diens verzekeraar. Bij B&O Letselschade zijn we ons bewust van de precaire situatie waar u in zit. Wij handelen uw letselschadezaak netjes af met uw werkgever en houden daarbij de onderlinge verstandhouding zo goed mogelijk. Wij zorgen wel voor een correcte afhandeling en een passende schadevergoeding, rekening houdend met alle aspecten. Onze letselschade juristen doen dit geheel gratis voor u indien uw werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade bij een bedrijfsongeval.

Nadere informatie over letselschade woon-werkverkeer: zorgplicht en aansprakelijkheid voor de werkgever?

Letselschade buiten werkplek

Bedrijfsongeval auto-ongelukEen bedrijfsongeval, ook wel een arbeidsongeval genoemd, is een ongeluk op het werk of onder werktijd. Een bedrijfsongeval hoeft namelijk niet altijd op de werkplek zelf plaats te vinden. In principe valt bijvoorbeeld woon-werkverkeer niet onder de noemer ‘bedrijfsongeval’. Maar als u van huis vertrokken bent om direct naar een klant te rijden, kan dit wel het geval zijn. Er moet dan ook worden gekeken naar de aansprakelijkheid. Is het auto-ongeluk dat tijdens werktijd plaatsvond uw eigen schuld, dan kunt u, eveneens afhankelijk van de omstandigheden, wellicht ook uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw letselschade.

Plaats van bedrijfsongeval

De meeste bedrijfsongevallen vinden op de volgende plekken plaats:

Mocht u betrokken raken bij een aanrijding onder werktijd, dan kan dit vervelende gevolgen hebben. Er kan sprake zijn van schade aan uw of andermans voertuig. Maar ook kunt u of een ander gewond raken, en dus letselschade oplopen. Het is goed te weten dat ook een aanrijding onder werktijd wordt gezien als bedrijfsongeval en dat u ook hiervoor uw werkgever aansprakelijk kunt stellen.

Letselschade buiten werktijd

Ook buiten werktijd kan een arbeidsongeval plaatsvinden. Denkt u daarbij aan ongeval in de pauze, tijdens het personeelsfeest of bij het reizen daar naar toe: hier kan ook sprake van een arbeidsongeval zijn. Dat een ongeval niet op de werkplek gebeurt, is geen aanleiding om aan te nemen dat de werkgever niet aansprakelijk is.

Letselschade bedrijfsongevalMaar kan een werkgever ook aansprakelijk zijn als een werknemer ten val komt op het pad naar de werkplek toe, ook als dit pad geen eigendom van de werkgever is? Volgens een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag een aantal maanden geleden is het antwoord hierop ‘ja’. Het ging hierbij om een uitzendkracht die door Manpower was gedetacheerd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en na afloop van een werkdag buiten ten val kwam vlak voor de hoofdingang. De facilitaire dienst van het CBS was verantwoordelijk voor de zorg over het onderhoud van dit stukje terrein, ook al was het CBS geen eigenaar.

Werkgever aansprakelijk voor bedrijfsongeval

In beginsel is het zo dat de werkgever aansprakelijk is voor alle schade die een werknemer oploopt tijdens het uitoefenen van zijn werk. Het maakt hierbij niet uit om wat voor schade het gaat. Of dit nu licht of ernstig is, fysiek of psychisch, tijdelijk of blijvend: indien de schade tijdens het werk is ontstaan, ligt de aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval bij de werkgever. En moet hij (diens verzekeringsmaatschappij) de schadevergoeding voor het opgelopen letsel betalen.

Om voor een schadevergoeding na een bedrijfsongeval in aanmerking te komen, moet u wel uw werkgever aansprakelijk stellen. De werkgever kan alleen aan aansprakelijkheid ontkomen als hij:

  • Bewijst dat de werknemer bewust roekeloos of opzettelijk heeft gehandeld
  • Bewijst dat hij alle redelijke veiligheidsmaatregelen heeft getroffen

In beide gevallen dient de werkgever met bewijzen te komen. Het handelen van de werknemer wordt tijdens het aansprakelijkheidsonderzoek wel beoordeeld, maar opzet of bewuste roekeloosheid is eigenlijk zelden aantoonbaar.

Gratis juridische hulp bij letselschade buiten werkplek

Veel werknemers twijfelen of zij een letselschadespecialist moeten inschakelen. Zij zijn bang dat dit de band met hun werkgever zal verstoren. Het inschakelen van een letselschadejurist betekent echter niet dat u uw werkgever wantrouwt, het zijn immers de verzekeringsmaatschappijen die de schade zullen beoordelen en waarmee de discussie plaatsvindt. Werkgevers zijn in de meeste gevallen namelijk verzekerd voor bedrijfsongevallen en hebben vaak het beste met u voor.

Daarnaast is het berekenen van letselschade specialistenwerk. Valt uw letselschade onder de definitie bedrijfsongeval, dan kunnen onze letselschadespecialisten u bijstaan met juridische hulp. Dit kost u doorgaans niets, omdat de wet bepaalt dat juridische kosten tot de totale letselschadevergoeding behoren. De verzekeringsmaatschappij van uw werkgever betaalt zodoende ook onze kosten en dit gaat niet ten koste van uw schade-uitkering. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies. We helpen u graag!

 

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74