Letselschade

Als u een aanrijding of een ongeluk heeft gehad waarbij u letselschade heeft opgelopen, heeft u veel vragen. U kunt voor al uw vragen over letselschade en daarbij behorende onderwerpen terecht bij de letselschade juristen van B&O Letselschade. Wij hebben voor u de veel gestelde vragen op een rijtje gezet. Wilt u meer weten of heeft u een andere vraag. Neemt u vrijblijvend contact met ons op, wij helpen u graag.

 • Wat is letselschade?

  Hieronder verstaan we de lichamelijke en geestelijke schade die iemand heeft opgelopen als gevolg van een ongeval. Dit kan optreden bij een ongeluk op het werk (bedrijfsongeval), tijdens sporten, in personenvervoer, door een dier of door een gebrekkig product. Letsel kan verschillende vormen hebben. Zo kunt u tijdelijk of blijvend uitgeschakeld of beperkt zijn en om die reden lijdt u schade. Het kan zijn dat iemand anders verantwoordelijk is voor uw letselschade en daarom aansprakelijk.

  Nadere informatie over letselschade

 • Wat is aansprakelijkheid bij letselschade?

  In juridische termen is de persoon die verantwoordelijk is voor uw letselschade ‘aansprakelijk’. Dit kan voorkomen doordat iemand schade aanricht (bijvoorbeeld bij een aanrijding met de auto) of doordat hij het risico draagt voor bepaalde schade (bijvoorbeeld ouders van kinderen jonger dan 14 jaar of bij letsel door een dier).

  Nadere informatie over aansprakelijkheid bij letselschade

 • Hoe verhaal ik letselschade op de tegenpartij?

  Als u door schuld of onder verantwoordelijkheid van een ander letselschade oploopt, kunt u deze partij aansprakelijk stellen. Voordat de aansprakelijkheid wordt erkend, moet uw stelling aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een letselschadezaak is een ingewikkelde juridische procedure, waarbij vele partijen bij betrokken zijn. Wij bevelen u aan om één van onze ervaren letselschade juristen in de arm te nemen. Hij of zij kan samen met u de schade inventariseren en de tegenpartij aansprakelijk stellen. De jurist verzorgt alle communicatie rondom uw zaak en zorgt er voor dat u goed vertegenwoordigd bent.

  Nadere informatie over letselschade verhalen op de tegenpartij

 • Hoe wordt letselschade berekend?

  Er bestaan geen standaard regels die worden gebruikt voor het berekenen van de hoogte van letselschadevergoeding. Een claim moet juridisch goed onderbouwd worden en er moet rekening worden gehouden met verschillende regels. Een vergoeding voor letselschade is bedoeld om slachtoffers financieel zo veel mogelijk te plaatsen in dezelfde situatie als voor het ongeval. Een letselschade jurist kan dit allemaal voor u regelen.

  Nadere informatie over de berekening van letselschade

 • Wat is materiële schade(vergoeding)?

  Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken, dus schade aan uw bezit of uw vermogen. Dit zijn de kosten die schade met zich mee brengt. Als u bijvoorbeeld een aanrijding heeft gehad en u heeft schade aan uw auto, dan is dit materiële schade. Ook misgelopen inkomen door arbeidsongeschiktheid is een vorm van materiële schade.

  Naast materiële schadevergoeding bestaat er ook immateriële schadevergoeding, ook wel smartengeld genoemd. Immateriële schade betekent verlies aan levensvreugde door opgelopen psychische en emotionele schade. Als u bijvoorbeeld een whiplash heeft opgelopen door een aanrijding van achteren heeft u veel pijn en kunt u bepaalde activiteiten niet meer uitvoeren. Het is mogelijk dat u hierbij in aanmerking komt voor smartengeld.

 • Hoe lang duurt een letselschadezaak?

  Dit duurt over het algemeen vrij lang. Het is van te voren niet aan te geven hoe lang dit precies zal zijn. Omdat het lang kan duren, vragen we de tegenpartij altijd een voorschot op de uiteindelijke schadevergoeding. Dit wordt in de meeste gevallen ook betaald als de aansprakelijkheid is erkend. De zaak is pas afgerond als de tegenpartij de schadevergoeding ook daadwerkelijk heeft uitgekeerd.

  Nadere informatie over de duur van een letselschadezaak

 • Hoe kan een letselschade bemiddelaar mij helpen na een ongeluk met letsel?

  Een letselschade bemiddelaar is een jurist die schadevergoedingen regelt voor slachtoffers met letselschade. Een letselschade bemiddelaar of letselschade jurist onderhoudt voor u het contact met de verzekeraar van de tegenpartij en met medische experts. Hij of zij stelt de veroorzaker aansprakelijk, inventariseert hoe hoog de schadevergoeding moet zijn en zorgt er voor dat u dit bedrag ontvangt. Een letselschade jurist is kosteloos voor u als de andere partij aansprakelijk gesteld kan worden. Dit is tegenstelling tot een advocaat, die cliënten geen kosteloze rechtsbijstand kan aanbieden.

  Nadere informatie over hulp van de letselschade bemiddelaar

 • Wat doet een letselschade advocaat en wat zijn de kosten?

  Een letselschade advocaat behartigt uw belangen bij het indienen van een schadevergoeding claim na een ongeval waarvan u slachtoffer bent en u letsel heeft opgelopen. Dit is dus hetzelfde als wat een letselschade jurist voor u kan betekenen. Het verschil is dat een advocaat een hoog uurtarief rekent en u geen kosteloze rechtsbijstand kan garanderen.

  Degene die aansprakelijk is voor uw letsel zal ook verplicht zijn de kosten van de letselschade advocaat van het slachtoffer te vergoeden, dit is wettelijk zo vastgelegd. Maar als u de andere partij niet aansprakelijk kan stellen, draait u zelf op voor de kosten van de advocaat.

  Een letselschade advocaat wordt ingezet als een gang naar de rechter noodzakelijk is. In 97% van de gevallen is dit niet nodig omdat u een schikking met de tegenpartij kunt treffen. Dan kunt u zich laten vertegenwoordigen door een letselschade jurist. Dit betekent een minder lange looptijd van uw zaak en geen financieel risico voor u.

  Nadere informatie over de activiteiten en kosten van een letselschade advocaat

 • Hoe wikkel ik schade af na een auto-ongeluk met letsel?

  Net na het ongeluk is het zeer belangrijk dat u een huisarts of ziekenhuis bezoekt, ook als u denkt dat uw klachten meevallen. Eén van de eerste zaken die na een ongeluk met letsel moet gebeuren, is het vaststellen van aansprakelijkheid van de tegenpartij. Hiervoor heeft u bewijsmateriaal van het ongeval nodig en alle informatie van de aansprakelijke partij. U kunt daarna direct starten met de schadeafwikkeling door aansprakelijkstelling van de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker. De letselschadeafwikkeling kunt u overlaten aan onze experts.

  Nadere informatie over schadeafwikkeling na een auto-ongeluk met letsel

 • Second opinion bij letselschade, is dat mogelijk?

  Dit is altijd mogelijk. U kunt dit altijd doen bij de ervaren letselschade juristen van B&O Letselschade als u niet tevreden bent over uw eigen belangenbehartiger. U kunt dit in elk stadium doen en u kunt hierover vrijblijvend contact met ons opnemen. Als u naar ons overstapt, dan zullen wij uw huidige belangenbehartiger hiervan op de hoogte brengen en er voor zorgen dat uw zaak probleemloos wordt overgedragen. Dit hoeft u niet zelf te doen.

  Nadere informatie over een second opinion bij letselschade

 • Wat houdt ‘no cure no pay’ in?

  Dit is een bepaalde afspraak over het tarief die een slachtoffer en de belangenbehartiger maken. Deze afspraak houdt in dat het slachtoffer een bepaald percentage aan de belangenbehartiger betaalt (meestal tussen de 15% en 25%) als de zaak succesvol wordt geregeld en er een letselschade vergoeding wordt uitgekeerd. Als de zaak niet wordt opgelost, hoeft het slachtoffer niets te betalen. Is dit wel het geval, dan wordt het afgesproken percentage berekend over het totaal uitgekeerde schadebedrag en betaald aan de belangenbehartiger.

  Zo’n afspraak valt echter vaak veel duurder uit voor het slachtoffer. In de wet is namelijk geregeld dat de aansprakelijke partij de kosten van rechtsbijstand van het slachtoffer dient te vergoeden. Met ‘no cure no pay’ wordt de belangenbehartiger dus eigenlijk dubbel betaald.

  Nadere informatie over no cure no pay

 • Hoe kan medische informatie worden opgevraagd in een letselschadezaak?

  Bij de vaststelling en onderbouwing van uw letselschade claim is het erg belangrijk om alle medische informatie mee te nemen. Uit deze informatie kan bijvoorbeeld een verband worden gelegd tussen het ongeluk (oorzaak) en uw letsel (gevolg). In de Gedragscode Behandeling Letselschade is vastgelegd hoe moet worden omgegaan met medische informatie in letselschadezaken. Wij kunnen uw medische informatie voor u opvragen en meenemen in de letselschade claim. Wij dragen het keurmerk van het Register Letselschade en gaan gegarandeerd discreet met uw medische informatie om.

  Nadere informatie over het opvragen van medische informatie in een letselschadezaak

 • Wat is blijvende invaliditeit?

  Dit is lichamelijk of geestelijk letsel dat niet meer zal genezen. De mate van blijvende invaliditeit is erg belangrijk bij de vaststelling van de hoogte van letselschadevergoeding.

  Nadere informatie over blijvende invaliditeit

 • Ik ben van een paard gevallen en heb letsel opgelopen, wat nu?

  Een paard kan een onberekenbaar dier zijn waardoor er altijd een kans is op het oplopen van lichamelijk letsel bij het paardrijden. De eigenaar van het paard is in principe aansprakelijk voor uw letselschade. De eigenaar is voor 100% aansprakelijk indien uw kind, jonger dan 14 jaar, van het paard is gevallen en letsel heeft opgelopen.

  Nadere informatie over letsel bij een paardrijd ongeluk

 • Is een manege aansprakelijk voor letselschade die is opgelopen tijdens het paardrijden?

  De eigenaar van een dier dat iemand anders lichamelijk letsel toebrengt, is in principe altijd aansprakelijk. Dit geldt dus ook voor de eigenaar van het paard. Vaak is een manege eigenaar van de paarden waarmee gereden wordt en daarom is de manege dus ook aansprakelijk voor de letselschade. Als het paard alleen op stal staat bij de manege en iemand anders is de eigenaar van het dier, dan is deze persoon aansprakelijk en niet de manege.

  Om uw letselschade vergoed te krijgen, dient u de manege of de eigenaar officieel aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.
  Een manege heeft wel eens bordjes opgehangen waarop men aangeeft dat rijden op eigen risico is. Deze zijn echter niet rechtsgeldig, een manege is in bijna alle gevallen voor tenminste 50% aansprakelijk.

  Nadere informatie over aansprakelijkheid van een manege bij letsel

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74