Smartengeld

Als u letselschade heeft opgelopen, wilt u weten of u recht heeft op smartengeld en hoeveel dit zal zijn. Onze letselschade juristen berekenen voor u de hoogst haalbare schadevergoeding en claimen deze kosteloos indien de andere partij aansprakelijk is. Naast deze vragen zijn er hoogstwaarschijnlijk meer dingen die u wilt weten over smartengeld. Wij beantwoorden uw vragen. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen. Heeft u een andere vraag of wilt u nadere informatie, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

 • Wat is smartengeld?

  Smartengeld is een vergoeding voor de pijn en het verdriet dat een slachtoffer na een ongeluk heeft opgelopen. Indien een ander hiervoor aansprakelijk is, kan deze vergoeding worden geclaimd. Smartengeld is dus een vergoeding van immateriële schade.

  Nadere informatie over smartengeld

 • Hoe wordt de hoogte van smartengeld berekend?

  Smartengeld wordt meestal toegekend bij lichamelijk letsel. De hoogte van een eventuele uitkering van smartengeld wordt vaak berekend op grond van de Smartengeldgids. De berekening hiervan is echter specialistenwerk en kan worden gedaan door een letselschade jurist. In vergelijking met andere Europese landen worden in Nederland vaak lage bedragen smartengeld uitgekeerd.

  Nadere informatie over berekening van smartengeld

 • Welke schade kan ik verhalen bij een whiplash? Hoeveel smartengeld?

  Dit is geheel afhankelijk van uw situatie. Wie er aansprakelijk gesteld kan worden en hoeveel schade u heeft geleden, zijn hierbij belangrijke factoren. Een indicatie van het smartengeld bedrag kan worden opgesteld met behulp van de Smartengeldgids. Uw letselschade jurist kan een juiste berekening maken.

  Nadere informatie over smartengeld bij whiplash

 • Hoeveel schadevergoeding krijg ik bij meervoudig letsel?

  Jaarlijks worden er veel rechtelijke uitspraken gedaan over de toekenning van smartengeld bij meervoudig letsel. De bedragen kunnen hierbij erg uiteenlopen. Zo heeft een motorrijder met huiddefecten en beenletsel na een aanrijding met een auto een bedrag toegekend gekregen van €12.500. Daartegenover heeft een man, die na een auto-ongeluk oorletsel, diverse breuken, longperforatie en hersenletsel opliep, een smartengeld bedrag van €100.000 ontvangen.
  Wij raden u aan om het smartengeld bedrag waar u recht op heeft, te laten berekenen door een letselschade expert. Dan bent u er van verzekerd dat u het maximaal haalbare bedrag aan smartengeld zult ontvangen.

  Nadere informatie over de hoogte van smartengeld bij meervoudig letsel

 • Hoeveel smartengeld krijg ik bij rugletsel en wervelkolomschade?

  Rugletsel is er in verschillende gradaties en zo ook de hoogte van het smartengeld dat daarvoor uitgekeerd kan worden. Als u rugklachten overhoudt aan een aanrijding zou het bedrag enkele duizenden euro’s kunnen bedragen. Voor het oplopen van een dwarslaesie is een keer bijna 100.000 euro toegekend. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij een juiste berekening voor u maken.

  Nadere informatie over de hoogte van smartengeld bij rugletsel

 • Hoeveel smartengeld krijg ik bij oogletsel en verlies aan zicht?

  Letsel aan uw ogen kan verschillende oorzaken hebben en afhankelijk van uw situatie wordt er een bedrag smartengeld berekend. Er zijn uitspraken bekend waarbij bedragen zijn toegekend tussen de 2.000 en de 20.000 euro. Wij kunnen de juiste berekening maken toegespitst op uw situatie.

  Nadere informatie over de hoogte van smartengeld bij oogletsel

 • Hoeveel smartengeld krijg ik bij hoofdletsel, zenuwletsel of hersenletsel?

  Er worden jaarlijks veel rechterlijke uitspraken gedaan over toekenning van smartengeld bij verschillende soorten letsel aan het hoofd en psychische problemen ten gevolge van letsel. De bedragen variëren sterk en zijn per situatie verschillend. Zo zijn er bedragen tussen de 30.000 en 100.000 euro uitgekeerd bij (zwaar) hersenletsel. Voor een juiste calculatie van uw kans op smartengeld kunt u contact met ons opnemen.

  Nadere informatie over de hoogte van smartengeld bij hoofdletsel

 • Hoeveel smartengeld krijg ik bij gehoorschade en oorletsel?

  De hoogte van het bedrag smartengeld dat wordt bepaald door de rechter hangt geheel af van uw persoonlijke situatie. De bedragen die eerder zijn toegekend middels uitspraken variëren sterk. U kunt hierbij denken aan bedragen van enkele duizenden euro’s tot meer dan een halve ton. Voor de maximaal haalbare schadevergoeding kunt u contact met ons opnemen, wij staan u kosteloos en vrijblijvend te woord.

  Nadere informatie over de hoogte van smartengeld bij gehoorschade

 • Hoeveel smartengeld krijg ik bij letsel aan het gebit?

  Er worden op jaarbasis veel uitspraken gedaan over de toekenning van letselschade aan het gebit. De bedragen hiervan lopen erg uiteen en de hoogte is erg afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het kan hierbij gaan om enkele honderden tot enkele duizenden euro’s. Neemt u contact met ons op zodat wij u kunnen bijstaan. Wij gaan altijd voor de maximaal haalbare vergoeding en staan u kosteloos bij indien wij de tegenpartij aansprakelijk kunnen stellen voor uw letselschade.

  Nadere informatie over de hoogte van smartengeld bij letsel aan gebit

 • Hoeveel smartengeld krijg ik bij handletsel, armletsel en schouderletsel?

  Op jaarlijkse basis worden er duizenden rechtelijke uitspraken gedaan over smartengeld bij letsel aan hand, arm of schouder. Daarom kunnen wij u enkele voorbeelden van uitgekeerde bedragen geven, ondanks dat het toegewezen bedrag erg afhankelijk is van de situatie en de ernst van het letsel. Om uw smartengeld bedrag gedegen te laten berekenen raden wij u aan contact op te nemen met onze letselschade experts. Wij kunnen u helpen met het berekenen van het juiste en maximaal haalbare smartengeld bedrag.

  Na een bedrijfsongeval heeft bijvoorbeeld een 22-jarige loodgieter schouderletsel en letsel aan zijn bovenarm opgelopen. Hij heeft een bedrag van €6.000 ontvangen omdat het letsel heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid en blijvende invaliditeit van 3% van de gehele persoon.

  Nadere informatie over de hoogte van smartengeld bij hand-, arm- en schouderletsel

 • Hoeveel smartengeld krijg ik bij knieletsel, beenletsel en voetletsel?

  Er worden jaarlijks veel rechtelijke uitspraken gedaan betreffende smartengeld uitkeringen bij voetletsel, knieletsel en beenletsel. Deze bedragen kunnen erg uiteenlopen en zijn daarom moeilijk van te voren aan te geven. U kunt een berekening laten maken door één van onze letselschade experts om er zeker van te zijn dat u het maximaal haalbare bedrag aan smartengeld zult ontvangen. Om een voorbeeld te geven, een voetganger die is aangereden door een auto en daarbij knieletsel oploopt, heeft een bedrag van €1.250 ontvangen. Daartegenover heeft een man, wiens voet is overreden door een auto en een middenvoetsbeentje breekt, €2.000 smartengeld ontvangen.

  Nadere informatie over de hoogte van smartengeld bij knie-, been- en voetletsel

 • Hoeveel smartengeld krijg ik bij littekens en verminking?

  Dat hangt van uw persoonlijke situatie af, maar er zijn hiervan wel enkele voorbeelden uit de praktijk te noemen. Zo heeft een 4-jarig jongetje na een hondenbeet in gezicht en arm een bedrag van €7.000 smartengeld toegewezen gekregen. Een ander voorbeeld is een man die na een aanrijding beenletsel heeft opgelopen waarna hij enige tijd arbeidsongeschikt is geweest. Door verschillende operaties heeft hij ontsierende littekens op zijn been en pijnklachten. Hem is een bedrag van €12.500 aan smartengeld toegekend.

  Smartengeld berekenen is ingewikkelde materie. Onze letselschade experts kunnen u hierbij van dienst zijn zodat u er zeker van bent dat u de maximaal mogelijke schadevergoeding zult krijgen.

  Nadere informatie over de hoogte van smartengeld bij littekens en verminking

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74