Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
9,3

Klanten geven ons gemiddeld een 9,3 uit 262 stemmen

Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Voorbeelden letselschade bedragen

In het kort

  • Bij het bepalen van de hoogte van uw letselschadevergoeding zal de rechter onder andere gebruik maken van de Smartengeld gids
  • Is er sprake van gering letsel dan heeft u recht op een schadevergoeding tot een maximum van 2.000 euro, bij licht letsel varieert dit van 1.500 tot 3.500 euro
  • Bij matig opgelopen letsel kunt u letselschade bedragen tussen 3.500 en 9.000 euro tegemoet zien, bij ernstig letsel is dit tussen de 9.000 en maximaal 21.000 euro
  • Bij zwaar letsel variëren de uit te keren letselschade bedragen van 21.000 tot 43.000 euro, bij zeer zwaar letsel lopen de letselschade bedragen op van 43.000 tot 76.000 euro
  • Uitzonderlijk zwaar letsel valt onder de hoogste categorie met letselschade bedragen vanaf 76.000 en meer
  • Om in aanmerking te komen voor letselschadevergoeding dienen diverse stappen gevolgd te worden, het gehele proces dient hierbij volgens de geldende wetten afgewikkeld te worden
  • Indien er sprake is van opgelopen letsel en u recht heeft op schadevergoeding dan helpen wij u geheel kostenloos
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Indien er sprake is van opgelopen letsel en u recht heeft op schadevergoeding, dan zal de rechter bij het bepalen van de hoogte van uw letselschadevergoeding onder andere gebruik maken van de Smartengeldgids. In deze gids staan alle reeds uitgekeerde letselschade bedragen aan smartengeld met de daarbij behorende letsels. Deze voorbeelden kunnen voor de rechter als uitgangspunt dienen. Vergelijk uw letsel met de voorbeelden hieronder voor een indicatie van het bedrag aan smartengeld dat u kunt verwachten.

Omdat bij het bepalen van smartengeld rekening moet worden gehouden met diverse factoren, kunnen aan de pagina ‘voorbeelden letselschade bedragen’ geen rechten worden ontleend. Wilt u specialistische hulp bij het berekenen en verhalen van letselschade, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Voorbeelden letselschade bedragen tot 2.000 euro

Is er sprake van gering letsel, dan heeft u recht op een schadevergoeding tot een maximum van 2.000 euro. Onder gering letsel vallen onder andere de volgende voorbeelden: kleine botbreuken, een lichte hersenschudding, kneuzingen, schaafwonden of andere kleine vleeswonden. De letselschade bedragen worden tevens gebaseerd op de impact die het letsel heeft op uw dagelijks leven.

Enkele voorbeelden zijn: het niet uit kunnen voeren van de gewone dagtaak gedurende een week tot maximaal een paar weken door gedwongen bedrust of het hebben van een gekwetst lichaamsdeel, er is pijn geleden, er was sprake van een ziekenhuisopname of de hulp van een dokter werd ingeroepen.

Voorbeelden letselschade bedragen van 1.500 tot 3.500 euro

Indien er sprake is van licht letsel dan varieert de schadevergoeding van 1.500 tot maximaal 3.500 euro. Onder licht letsel vallen onder andere de volgende voorbeelden: beschadigingen aan het gebit, een schouderluxatie (arm uit de kom) die inmiddels genezen is, lelijke littekens, inwendige letsels, een geringe visusvermindering en niet gecompliceerde fracturen aan de ledematen.

Enkele voorbeelden die in combinatie met andere letsels opgenomen zijn in de categorie letselschade meervoudige letsels en voor de uitkering van letselschade bedragen in aanmerking komen zijn: algeheel herstel waarbij echter sprake is van littekenvorming, lopen met verband of met behulp van krukken, er was sprake van een bepaalde periode van bedrust of het was niet mogelijk om de dagtaak naar behoren te vervullen, een korte periode van opname in een ziekenhuis, korte tijd afhankelijk zijn van een verpleger, een aantal maanden arbeidsongeschikt zijn, beperkingen in het uitvoeren van beroep of sport ten gevolge van het opgelopen letsel, een benodigde operatie voortvloeiende uit de oorzaak die geleid heeft tot het letsel.

Voorbeelden letselschade bedragen van 3.500 tot 9.000 euro

Is er sprake van matig opgelopen letsel dan kunt u letselschade bedragen tussen 3.500 en 9.000 euro tegemoet zien. De volgende voorbeelden vallen onder de noemer matig letsel: amputatie van een deel van duim of vinger, blijvend letsel aan het nek, een whiplash, psychische en emotionele schade voortvloeiende uit een verkrachting, ontucht of incest, gescheurde kniebanden, verlies van een deel van het gebit, lelijke littekens die het directe gevolg zijn van het opgelopen letsel en gecompliceerde botbreuken.

In de categorie enkelvoudige letsels zijn de volgende voorbeelden te vinden: een medische behandeling met een maximale behandelingsduur van 1 jaar, het oude beroep kan worden uitgeoefend, geen volledig herstel, er was sprake van een operatie, er was sprake van een korte ziekenhuisopname of verplichte bedrust, het opgelopen letsel had tot gevolg dat de gedupeerde lange tijd afhankelijk is geweest van hulp of er is sprake van een lichte vorm van een lichamelijke of geestelijke handicap.

Voorbeelden letselschade bedragen van 9.000 tot 21.000 euro

Indien er sprake is van een ernstig letsel dan kunnen de letselschade bedragen tussen 9.000 tot maximaal 21.000 euro liggen. Enkele voorbeelden die vallen onder ernstig letsel: ernstige verbrijzelingsfractuur, blijvende visusvermindering, eenzijdige doofheid, korte tijd bewusteloos of in coma, beenverkorting, schedelbasisfractuur, ernstige whiplash, ernstig inwendig letsel.

In de categorie meervoudige letsels zijn de volgende voorbeelden te vinden: langere periode ziekenhuisopname, geruime tijd afhankelijk van hulp, maandenlang bedrust, operatieve ingrepen, medische behandeling van minimaal 1 jaar, matige handicap op lichamelijk en/of geestelijk gebied, oorspronkelijk beroep kan geheel of ten dele worden uitgeoefend, geen algeheel herstel en functieverlies lichaamsdeel.

Voorbeelden letselschade bedragen van 21.000 tot 43.000 euro

Is er sprake van zwaar letsel dan variëren de uit te keren letselschade bedragen van 21.000 tot 43.000 euro. Enkele voorbeelden om hiervoor in aanmerking te komen zijn: er is sprake van verlies van reuk of smaak, er is sprake van langdurige geestelijke instabiliteit, er zijn wezenlijke karakterveranderingen opgetreden, u bent langere tijd bewusteloos of in coma geweest.

Verdere voorbeelden in de categorie meervoudige letsels: uitoefenen van het oude beroep is niet of nauwelijks mogelijk, er is sprake van een langdurige ziekenhuisopname, er is sprake van ernstige verwondingen, levensgevaar, een levenslange zware handicap ten gevolge van het opgelopen letsel, er is geen uitzicht op herstel, meerdere opnames in het ziekenhuis noodzakelijk, er is sprake van een langdurig genezingsproces, huidtransplantaties zijn noodzakelijk, het letsel heeft zware littekens tot gevolg, er is sprake van functieverlies van bepaalde lichaamsdelen, het opgelopen letsel vereist jarenlange medische behandeling en revalidatie.

Voorbeelden letselschade bedragen van 43.00 tot 76.000 euro

Bij zeer zwaar letsel lopen de letselschade bedragen op van 43.000 tot 76.000 euro. Onder zware letsels vallen onder andere de voorbeelden: verlies van spraak, ernstige verstoring van de geestelijke toestand, blindheid aan beide ogen, verlies van een ledemaat (been, voet, arm of hand), een hoge dwarslaesie, ernstige brandwonden en ernstige geestelijke instabiliteit.

Voorbeelden in de letselschade categorie meervoudige letsels zijn: volledige arbeidsongeschiktheid, er is levenslang medische begeleiding vereist, uw leven is in negatieve zin veranderd, een bepaald deel van het lichaam heeft zijn functie verloren en hiervoor zijn hulpmiddelen vereist, er is sprake van ernstige en lelijke littekens.

Voorbeelden letselschade bedragen vanaf 76.000 euro of meer

Uitzonderlijk zwaar letsel valt onder de hoogste categorie met letselschade bedragen vanaf 76.000 en meer. Voorbeelden van zwaar opgelopen letsels zijn: zeer zware en ernstige brandwonden waarbij sprake is van zichtbare ernstige misvormingen, communiceren is niet meer mogelijk, een volledige dwarslaesie.

De volgende voorbeelden vallen eveneens onder de letselschade categorie meervoudige letsels: thuisverpleging is niet meer mogelijk, er is sprake van een verblijf in een psychiatrische inrichting of een verpleeghuis, ten gevolge van het letsel bent u levenslang op een rolstoel aangewezen, er is sprake van blijvend lichamelijk letsel, er is geestelijk letsel, totale arbeidsinvaliditeit: werken is niet meer mogelijk.

Jurisprudentie bij bepalen hoogte schadevergoeding

Bovenstaande voorbeelden geven slechts een indicatie over de te verwachten smartengeld-uitkering. De rechter zal de letselschade bedragen uit de smartengeldgids als voorbeeld nemen om tot een passende vergoeding te komen. In de Smartengeldgids vindt u meer voorbeelden, die u kunt vergelijken met uw situatie.

Hulp bij claimen letselschadevergoeding

Om in aanmerking te komen voor letselschadevergoeding dienen diverse stappen gevolgd te worden, waarbij het van groot belang is dat het gehele proces volgens de geldende wetten afgewikkeld wordt. Zo dient de aansprakelijkheid onderzocht te worden, alvorens er letselschade bedragen geclaimd kunnen worden. Daarnaast is het nodig de omvang van de schade vast te stellen. Vervolgens dient een medisch deskundige ingeschakeld te worden voor het opmaken van een medisch rapport. Hierna kan het eindrapport opgemaakt worden, waarmee de letselschade bedragen vastgesteld kunnen worden.

Mocht u vragen hebben of hulp wensen bij het claimen van letselschade bedragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ons professionele team letselschade juristen (experts op het gebied van letselschade) zal er alles aan doen om u tijdens het gehele proces bij te staan, zodat u zich kunt richten op uw herstel. Alles gebeurt natuurlijk in goed overleg met u, zodat u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen rondom uw schadeclaim.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen