Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Schadeletsel expert

In het kort

 • Een schadeletsel-expert behartigt uw belangen, voert onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappij en zorgt ervoor dat u een zo hoog mogelijke schadevergoeding ontvangt
 • Een schadeletsel-expert neemt de werkzaamheden omtrent de schaderegelingsprocedure van u over en behartigt uw belangen tegenover (de verzekeraar van) de wederpartij
 • U kunt in aanmerking komen voor vergoeding van twee verschillende vormen van schadeletsel: materiële en immateriële schade
 • Alle kosten die u moet maken voor juridische bijstand moeten worden betaald door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval en die aansprakelijkheid ook erkent
 • De kosten voor juridische bijstand worden uiteindelijk opgenomen als een onderdeel van de totale schadeletselvergoeding en daarom is onze rechtsbijstand voor u geheel gratis
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

schadeletsel auto ongelukHeeft u een ongeluk gehad in het verkeer en daarbij schadeletsel opgelopen? Dan kunt u een schadeletsel-expert inschakelen om uw schade vergoed te krijgen.

Procedures omtrent schadeletsel zijn vaak complex en kunnen uitmonden in juridisch getouwtrek tussen verzekeringsmaatschappijen. Als slachtoffer kunt u na een ongeluk het beste alle tijd nemen om fysiek en emotioneel te herstellen. Actief betrokken zijn bij een slepende juridische procedure is dan wel het laatste waar u behoefte aan heeft. Een schadeletsel-expert neemt dit allemaal voor u uit handen. Hij behartigt uw belangen, voert onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappij en zorgt ervoor dat u een zo hoog mogelijke schadevergoeding ontvangt.

De schadeletsel-experts van B&O Letselschade hebben veel ervaring met het voeren van schadeletselprocedures. Zo kunt u er zeker van zijn dat de procedure zorgvuldig en juist gevoerd wordt, met een zo gunstig mogelijk resultaat. Zoals u bij de recensies aan de rechterkant van de pagina kunt zien, wordt onze dienstverlening hoog gewaardeerd. Wij hebben al vele klanten naar volle tevredenheid bijgestaan in hun schadeletselprocedure. Ook u helpen wij graag.

Wanneer een schadeletsel-expert inschakelen?

U kunt een schadeletsel-expert inschakelen in de volgende situatie:

 • U heeft een ongeval gehad en daarbij schadeletsel opgelopen. Dit kan zijn gebeurd bij een verkeersongeluk of bijvoorbeeld een bedrijfsongeval. Maar er kunnen ook andere oorzaken zijn, zoals het gebruik van een gebrekkig product of letsel dat u oploopt door een dier
 • Er is een andere partij die aansprakelijk is voor het ongeluk
 • U wilt de schade claimen die u heeft opgelopen

In de meeste gevallen wordt de aansprakelijke wederpartij vertegenwoordigd door een verzekeringsmaatschappij. Verzekeraars beschikken over veel kennis, expertise en financiële middelen om schadeletselprocedures te voeren. U staat dan ook al snel in een zwakke positie. Bovendien vinden de meeste slachtoffers het emotioneel te belastend om intensief met de tegenpartij geconfronteerd te worden.

Een schadeletsel-expert neemt de werkzaamheden omtrent de schaderegelingsprocedure van u over en behartigt uw belangen tegenover (de verzekeraar van) de wederpartij. Dit bespaart u veel zorgen, tijd en energie.

Hoe gaat een Schadeletsel-expert te werk?

Allereerst gaat de schadeletsel-expert uw zaak grondig analyseren. Hij bekijkt uw zaak en beoordeelt de kansen die u heeft om uw schadeletsel vergoed te krijgen. Als de schadeletsel-expert kansen ziet om de schade die u hebt opgelopen succesvol te claimen, neemt hij uw zaak in behandeling. Hij stelt dan de wederpartij aansprakelijk, maakt een zogenaamde schadestaat op met alle schadeposten en dient een claim in voor uw schadeletsel. Ook worden de benodigde medische behandelingen en de kosten daarvan in kaart gebracht.

De schadeletsel-expert neemt de behandeling van de procedure volledig op zich. U hoeft dus niet zelf constant actief betrokken te zijn bij de afhandeling van de schadeclaim. Uiteraard gaat alles wel in goed onderling overleg met u. Ons kantoor is in het bezit van het keurmerk van het Register Letselschade en we werken conform de Gedragscode Behandeling Letselschade. Deze Gedragscode richt zich op het snel en transparant afhandelen van schadeletselprocedures. Hierbij staat duidelijkheid, heldere onderlinge communicatie tussen partijen en een correcte afwikkeling van de procedure centraal.

Schadeletsel: materieel en immaterieel

U kunt in aanmerking komen voor vergoeding van twee verschillende vormen van schadeletsel: materiële en immateriële schade.

Materiële schade is alle financiële schade die u hebt opgelopen als gevolg van het ongeval. Deze schade kan uit verschillende posten bestaan. Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • Kosten van medische behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar
 • Schade aan bezittingen, zoals auto, fiets en kleding
 • Inkomstenderving
 • Kosten van huishoudelijke hulp
 • Kosten van aanpassing van de woning in verband met invaliditeit
 • Kosten voor hulpmiddelen
 • Kosten voor juridische hulp
 • Extra reiskosten voor medische behandelingen en juridische bijstand

De schadeletsel-expert inventariseert al deze posten en maakt een zorgvuldige inschatting van de hoogte van de kosten. Voor sommige posten is dit gemakkelijk vast te stellen. Maar bij andere posten is dat minder eenvoudig. Denkt u bijvoorbeeld aan schade in de vorm van toekomstig verlies van inkomen en pensioen als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

Immateriële schade is de emotionele en psychische schade die u hebt opgelopen door het ongeval. Een ongeval veroorzaakt pijn, verdriet en psychisch leed. Immateriële schadevergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd en kan bestaan uit:

 • Verminderde levensvreugde door verlies aan sociale contacten, moeten stoppen met werk of hobby’s, etc.
 • Verdriet
 • Pijn door fysiek letsel
 • Angst die ontstaan is door het ongeval

De hoogte van de immateriële schade is moeilijk in te schatten: deze posten zijn niet eenvoudig in geld uit te drukken. Bij het toekennen van smartengeld speelt de ernst en de duur van het letsel een belangrijke rol. Hoe erger het letsel en hoe langer de ziekenhuisopname en revalidatieperiode, hoe hoger de smartengeldvergoeding.

De kosten voor een schadeletsel-expert

Veel mensen schrikken terug voor het inschakelen van een schadeletsel-expert uit angst voor de hoge kosten die daarmee gepaard zouden gaan. Gelukkig is het wettelijk echter zo geregeld, dat alle kosten die u moet maken voor juridische bijstand moeten worden betaald door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval en die aansprakelijkheid ook erkent. U ontvangt in dat geval geen nota’s voor onze juridische hulp: deze worden rechtstreeks naar de (verzekeraar van de) wederpartij gestuurd. De kosten voor juridische bijstand worden uiteindelijk opgenomen als een onderdeel van de totale schadeletselvergoeding.

Wat als u zelf ook voor een gedeelte aansprakelijk bent voor het ongeluk? In dat geval maken we van tevoren duidelijke afspraken over de kosten van de schadeletsel-expert die voor uw rekening komen.

Kosteloos advies

Hebt u een ongeval gehad met letsel en wilt u ons graag inschakelen voor juridische hulp bij de afhandeling van uw claim? Dan kunt u contact opnemen voor een kosteloos en vrijblijvend advies. Een van onze Schadeletsel-experts kijkt dan samen met u naar uw situatie, beantwoordt alle vragen die u eventueel mocht hebben en geeft advies over uw kansen op een vergoeding van de schade.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen