Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Schade claimen na bedrijfsongeval

In het kort

 • Wanneer een werknemer betrokken raakt bij een ongeval tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden, is er sprake van een bedrijfsongeval
 • De werknemer kan schade claimen na een bedrijfsongeval en zijn werkgever is in beginsel aansprakelijk voor het ongeluk
 • In beginsel is de werkgever altijd aansprakelijk voor de geleden schade na een bedrijfsongeval. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht
 • Als de werkgever aan kan tonen dat voldoende aandacht en zorg is besteed aan de veiligheid van zijn werknemers, vervalt de aansprakelijkheid
 • Na een bedrijfsongeval met letselschade moet de werkgever direct de Arbeidsinspectie inschakelen als zijn werknemer als gevolg van het ongeval overlijdt of ernstig letsel oploopt
 • De werknemer kan alle schade claimen na een bedrijfsongeval, dus zowel de schade die is geleden als de schade die nog wordt geleden én de nog te lijden schade
 • Omdat vrijwel altijd de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden voor het ongeluk, kost onze bijstand u helemaal niets. Ons honorarium is namelijk een onderdeel van de totale letselschadevergoeding
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Schade claimen na bedrijfsongevalWanneer een werknemer betrokken raakt bij een ongeval tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden, is er sprake van een bedrijfsongeval. De werknemer kan schade claimen na een bedrijfsongeval en zijn werkgever is in beginsel aansprakelijk voor het ongeluk.

Ook op de werkvloer zit een ongeluk in een klein hoekje. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die de werkgever heeft genomen, kan er alsnog een ongeval plaatsvinden. U heeft dan recht op een schadevergoeding. Wat moet u doen na een ongeval op de werkvloer? U kunt uw schade claimen na het bedrijfsongeval en uw werkgever aansprakelijk stellen.

Daarnaast is het verstandig om de expertise van een specialist inschakelen, zodat:

 • U zelf geen regels en wetten hoeft uit te pluizen
 • U krijgt waar u recht op heeft
 • U zelf geen discussies hoeft te voeren met de tegenpartij
 • De verhouding tussen u en uw werkgever intact blijft

De deskundige juristen van B&O Letselschade zullen niet alleen uw schade claimen na een bedrijfsongeval, wij zorgen er tevens voor dat uw relatie met uw werkgever niet zal verslechteren. Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op of doe de letselschadecheck om te zien welke schade u kunt claimen na een bedrijfsongeval.

Bedrijfsongeval: zorgplicht & aansprakelijkheid

In beginsel is de werkgever altijd aansprakelijk voor de geleden schade na een bedrijfsongeval. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht. Hij moet voldoende veiligheidsmaatregelen nemen om zijn werknemers te beschermen tegen gevaar op de werkvloer. Dit betekent dat gereedschappen en materialen waarmee gewerkt wordt in orde moeten zijn en werknemers instructies moeten krijgen over het gebruik hiervan. De werkgever dient tevens toe te zien op de naleving van de veiligheidsvoorschriften. Schade claimen na een bedrijfsongeval is juist door deze uitgebreide zorgplicht in de meeste gevallen mogelijk,omdat de werkgever bijna altijd aansprakelijk te stellen is.

> Meer over bedrijf aansprakelijk stellen na bedrijfsongeval

Geen aansprakelijkheid

Als de werkgever aan kan tonen dat voldoende aandacht en zorg is besteed aan de veiligheid van zijn werknemers, vervalt de aansprakelijkheid. Dit betekent wel dat al het mogelijke gedaan moet zijn om de risico’s zoveel mogelijk te minimaliseren. Daarnaast vervalt tevens de aansprakelijkheid van de werkgever indien er sprake is van roekeloos gedrag of opzet van de werknemer. Als de werknemer dan toch schade gaat claimen na het bedrijfsongeval, zal de rechter altijd mee laten wegen dat een werknemer zelf ook de nodige maatregelen moet nemen en risico’s moet inschatten, op basis van zijn werkervaring. Schade claimen na een bedrijfsongeval waarvoor de werkgever niet aansprakelijk is, is niet mogelijk.

Verplichting werkgever: inschakelen Arbeidsinspectie

Na een bedrijfsongeval met letselschade moet de werkgever direct de Arbeidsinspectie inschakelen als zijn werknemer als gevolg van het ongeval:

 • Komt te overlijden
 • In het ziekenhuis moet worden opgenomen
 • Blijvend letsel overhoudt, zoals blindheid, amputatie en chronische lichamelijke of traumatische klachten

Indien de Arbeidsinspectie niet wordt ingeschakeld, riskeert de werkgever een boete van maximaal €4.500,00. Een werknemer kan ook zelf de Arbeidsinspectie inschakelen als de werkgever dit verzuimd te doen.

Moet ik bij mijn werkgever mijn schade claimen na bedrijfsongeval?

In Nederland zijn de meeste werkgevers verzekerd voor bedrijfsongevallen. Het is niet verplicht om een aparte verzekering af te sluiten, maar wordt zeker wel aangeraden. Wanneer zich een bedrijfsongeval met ernstig letsel voordoet, kan er een behoorlijk bedrag geclaimd worden. Zeker als een werknemer tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt raakt en er daardoor financieel flink op achteruit gaat. De werkgever dient dit te compenseren. Verlies van inkomen is een deel van de totale schadevergoeding. Is de werkgever verzekerd? Dan keert de verzekeringsmaatschappij dit uit.

> Meer over schade claimen bedrijfsongeval

De bewijslastregels

Zowel de werkgever als de werknemer dienen zich aan een aantal regels te houden voor wat betreft de regels omtrent de bewijslast. De werknemer moet:

 • Stellen en bewijzen dat hij/zij schade heeft geleden als gevolg van het bedrijfsongeval
 • Stellen en bewijzen dat er tussen zijn opgelopen schade en de uitvoering van zijn werkzaamheden een verband is.

Heeft de werknemer voldaan aan zijn verplichting met betrekking tot het stellen en bewijzen, dan is de werkgever aansprakelijk en kan de werknemer schade claimen na het bedrijfsongeval. Aansprakelijkheid vervalt als de werkgever aantoont dat:

 • Hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan
 • De schade ook zou zijn ontstaan indien hij zijn zorgplicht was nagekomen
 • De letselschade niet het gevolg is van het tekortschieten in de zorgplicht
 • De schade door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer is ontstaan.

> Meer over bewijslast werkgever

Welke schade claimen na bedrijfsongeval?

De opgelopen schade als gevolg van het bedrijfsongeval kan bestaan uit materiële en immateriële schade. De werknemer kan alle schade claimen na een bedrijfsongeval, dus zowel de schade die is geleden als de schade die nog wordt geleden én de nog te lijden schade. Een voorbeeld van nog te lijden schade is wanneer er in de toekomst nog een aantal pijnlijke operaties plaats gaan vinden.

Materiële schade

Materiële schade is schade uitgedrukt in geld. Voorbeelden zijn:

 • Medische kosten die niet vergoed worden
 • Extra reiskosten
 • Een vergoeding voor huishoudelijke hulp
 • Verlies aan verdienvermogen
 • Kosten voor het inschakelen van hulp voor in de tuin
 • Juridische kosten (de kosten van uw letselschadejurist)

Immateriële schade

Immateriële schade noemen we ook wel smartengeld. Dit is schade veroorzaakt door pijn, verdriet en verlies aan levensvreugde als gevolg van het arbeidsongeval. Een werknemer heeft hier mogelijk recht op en kan dus ook immateriële schade claimen na een bedrijfsongeval. De hoogte van smartengeld hangt van diverse factoren af. De ernst en duur van het letsel, de blijvende gevolgen en de leeftijd van het slachtoffer zijn hier enkele voorbeelden van.

> Meer over kosten bedrijfsongeval

Gratis juridische bijstand

Heeft u een ongeval op uw werk gehad? Dan heeft u volgens de wet recht op juridische bijstand voor het claimen van uw schade na het bedrijfsongeval. Omdat vrijwel altijd de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden voor het ongeluk, kost onze bijstand u helemaal niets. Ons honorarium is namelijk een onderdeel van de totale letselschadevergoeding. Wij gaan claimen waar u recht op heeft en verliezen daarbij de onderlinge verhoudingen tussen werkgever en werknemer niet uit het oog.

Wilt u gratis juridisch advies of uw schade claimen na een bedrijfsongeval? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen