Roekeloos rijgedrag bij een ongeval, wat is dat precies?

In het kort

  • Bij een verkeersongeval met ernstige letselschade wordt altijd gekeken of er sprake is geweest van roekeloos rijgedrag bij een van beide partijen. In de Nederlandse Wegenverkeerswet is roekeloos rijgedrag een strafverzwarende omstandigheid die leidt tot een hogere straf voor de veroorzaker.
  • Roekeloos rijgedrag wordt in de maatschappij echter anders beoordeeld dan bij de rechter. De maatschappelijk opinie oordeelt vaak sneller dat er sprake is van roekeloos rijgedrag dan de rechter, wat kan leiden tot teleurstelling bij de slachtoffers.
  • Volgens de wet moet er namelijk aan verschillende punten worden voldaan om iemand voor roekeloos rijgedrag te veroordelen. Dit is onder andere aanmerkelijk onvoorzichtig, onoplettend, onachtzaam of onoordeelkundig gedrag van de dader waardoor een aan zijn/haar schuld te wijten verkeerongeval heeft plaatsgevonden.
  • Bent u slachtoffer van een verkeersongeval? En wilt u hulp bij het claimen van uw letselschade? Onze ervaren letselschadejuristen helpen u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Als er bij een verkeersongeval slachtoffers met ernstige letselschade vallen, wordt er altijd gekeken of er sprake is geweest van roekeloos rijgedrag bij een van de partijen. We kunnen ons allemaal wel iets voorstellen bij de term ‘roekeloos’. Maar wat betekent het nu in de juridische zin van het woord? En welke gevolgen heeft dit als er sprake is geweest van roekeloos rijgedrag bij een ongeluk in het verkeer? B&O Letselschade legt u de maatschappelijke betekenis versus de juridische interpretatie uit. En uiteraard adviseren wij u over wat te doen bij letselschade door roekeloos rijgedrag. Een korte uiteenzetting.

Gratis juridische expertise bij een verkeersongeval met letselschade

Heeft u letselschade opgelopen door een aanrijding of een ander soort verkeersongeval? Heeft de andere partij schuld aan het ongeval of was de situatie zo onoverzichtelijk dat daar nog discussie over kan ontstaan? Dan is in zo’n geval de hulp van een letselschade jurist geen overbodige luxe. Als de andere partij verantwoordelijk kan worden gehouden voor het ongeval, dan kan hij of zij aansprakelijk worden gesteld voor al uw letselschade en bijkomende kosten. De letselschade jurist zoekt alles voor u uit, van A tot Z, en begeleidt het gehele traject tot en met de uitkering van een toereikende letselschadevergoeding. Als de tegenpartij aansprakelijk is, doen de letselschade juristen van B&O Letselschade dit geheel gratis voor u.

Nadere informatie over een verkeersongeval door onoplettend rijden

Roekeloos gedrag in het verkeer

In de Nederlandse Wegenverkeerswet is roekeloosheid in het verkeer een strafverzwarende omstandigheid. Dit betekent dat , indien dit kan worden bewezen voor de rechter, dit zou kunnen leiden tot een aanzienlijkere hogere straf voor de veroorzaker van het ongeval. Maar wat wordt nu verstaan onder roekeloos gedrag in het verkeer?

Iemand die teveel heeft gedronken en daarna veel te hard door een woonwijk rijdt en de verkeersregels negeert, is in ieders ogen erg roekeloos bezig. Zeker als hierbij ook nog slachtoffers zouden vallen, is iedereen het er over eens dat dit roekeloos rijgedrag is en dat hier een passende straf tegenover hoort te staan. Dit is een mening die vanuit de maatschappelijk opinie gevormd is en waar iedereen zich over het algemeen wel in zou kunnen vinden. Toch ligt de juridische interpretatie van het begrip roekeloosheid net even anders. En dat leidt naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak nog wel eens tot onbegrip in de Nederlandse maatschappij.

Dagvaarding na roekeloos rijgedrag

Bij een verkeersongeval met zwaar letsel of overlijden stuurt de politie het proces verbaal en de eventuele verkeersongevallenanalyse (VOA) naar het Openbaar Ministerie. Vervolgens beoordeelt de officier van justitie op basis hiervan of de veroorzaker van het ongeval strafrechtelijk vervolgd dient te worden. Mocht de officier van mening zijn dat het hier gaat om ernstig verwijtbaar handelen, met als gevolg zwaar letsel of overlijden van het slachtoffer, dan zal de vermoedelijke veroorzaker als verdachte worden aangemerkt. Hij zal dan een dagvaarding ontvangen en zich voor de rechter moeten verantwoorden. Vaak wordt in de dagvaarding verwezen naar artikel 6 van de Wegenverkeerswet. In dat geval wordt de verdachte als veroorzaker van een verkeersongeluk verweten dat hij:

“zich zodanig roekeloos en/of zeer althans aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onoplettend en/of onachtzaam en/of onoordeelkundig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden waardoor X werd gedood, althans zwaar lichamelijk letsel werd toegebracht, althans zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan.”

Hoge strafeisen roekeloos rijgedrag

Ondanks dat roekeloos rijgedrag een strafverzwarende omstandigheid is, wordt in de huidige rechtspraktijk nog nauwelijks hierop veroordeeld. Of dit wordt soms in hoger beroep zelfs geheel teruggedraaid. De Hoge Raad stelt namelijk zeer hoge eisen voordat zij tot de conclusie komt dat er daadwerkelijk sprake is geweest van roekeloosheid in het verkeer. En dat is vaak slecht te verteren voor slachtoffers van ernstige verkeersdelicten en nabestaanden, maar ook binnen de Nederlandse samenleving.

Omdat de strafmaat van de overtreder bijdraagt aan het gevoel van erkenning voor het slachtoffer en van groot belang is voor het verwerkingsproces pleit Fonds Slachtofferhulp voor een verbeterde wetgeving op dit gebied. Zij doen dit op basis van wetenschappelijk onderzoek en niet zonder succes. Minister Grappenhaus van Justitie heeft eind vorig jaar een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin roekeloos rijgedrag duidelijker in de wet wordt omschreven en waarmee verkeersdelicten zwaarder kunnen worden bestraft. Met dit voorstel wordt de interpretatievrijheid van rechters rondom het begrip roekeloosheid ingeperkt. Ook worden de mogelijkheden verruimd om overtreders te kunnen vervolgen.

Schadeclaim letselschade na een verkeersongeval

Wanneer u door een verkeersongeval letselschade heeft opgelopen door schuld van een ander, heeft u als slachtoffer recht op een passende vergoeding. Maar hoe krijgt u die? Welke letselschade kunt u verhalen? En wat als het tot een gerechtelijke (straf)procedure komt? Over letselschade is alleen al op internet heel veel informatie te vinden. Voor u zal niet altijd direct helder zijn wat in uw geval de beste aanpak is en tot welke instanties u zich moet richten. Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding moet daarbij worden voldaan aan bepaalde voorwaarden. Als u een letselschadeclaim indient bijvoorbeeld, heeft de verzekeraar gegevens nodig om te berekenen wat een passende schadevergoeding is. Deskundig advies van een ervaren letselschadejurist is hierbij onmisbaar en in veel gevallen ook kosteloos.

Hebt u een verkeersongeval meegemaakt, dan is het noodzakelijk om tijdig juridische hulp in te roepen. Onze ervaren professionals kunnen u op maat adviseren en u helpen bij het verhalen van uw letselschade. Al bij het eerste contact maken we een inschatting van uw zaak. Is het aannemelijk dat de tegenpartij aansprakelijk is, dan garanderen wij gratis rechtsbijstand. Samen met u brengen we zorgvuldig de letselschade in kaart, waaronder ook de hoogte van smartengeld. Komen wij namens u niet met de aansprakelijke tegenpartij tot overeenstemming dan kan een letselschade advocaat uw zaak voortzetten middels een rechterlijke procedure.

Kosteloze rechtsbijstand letselschadebureau

In onze letselschadepraktijk garanderen wij vakkundige dienstverlening, net als een snelle en persoonlijke benadering. Dat is belangrijk, want elke letselschadezaak is anders. B&O Letselschade draagt het keurmerk van het Register Letselschade. Professionele behandeling van uw letselschadezaak is dus gewaarborgd. Tevens zijn wij lid van de relevante brancheorganisaties, zoals het Nederlands Instituut voor Register Experts (NIVRE). We voldoen aan alle voorwaarden die de Letselschade Raad stelt. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Letselschadejurist en eigenaar B&O Letselschade

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74