Letselschade advocaat Voorburg

Elke dag vinden er ongelukken plaats: Op het werk, in het verkeer of thuis. Als u een ongeluk krijgt met letselschade kunt u daar zelf schuldig aan zijn, maar ook iemand anders. Als u een derde aansprakelijk wilt stellen voor uw letselschade dan heeft u de hulp nodig van een letselschade jurist of letselschade advocaat Voorburg. Het claimen van schade vraagt zowel om juridische kennis als om financiële en medische kennis. Het inschakelen van een letselschade expert is zeker geen luxe, eerder noodzaak om een goede letselschadevergoeding te kunnen krijgen.

Letselschade in Voorburg? Bel vrijblijvend 085 – 877 17 74

Wanneer een ander aansprakelijk is voor het ongeval heeft u recht op een schadevergoeding voor alle geleden schade, maar hoe berekent u uw letselschade? Een letselschade advocaat of jurist Voorburg heeft de vereiste kennis en ervaring om met succes de maximale schadevergoeding te claimen. Zowel juristen als advocaten met het keurmerk van het Register Letselschade zijn expert in het claimen van letselschade.

Letselschade advocaat Voorburg met het keurmerk van het Register Letselschade

Omdat het berekenen en claimen van letselschade niet eenvoudig is en specialistische kennis vereist, heeft de Letselschade Raad het keurmerk van het Register Letselschade in het leven geroepen. Een letselschade jurist of letselschade advocaat Voorburg die het keurmerk draagt werkt volgens vastgestelde richtlijnen waarbij het slachtoffer centraal staat. Advocaten zijn aangesloten bij de branchevereniging Letselschade Advocaten (LSA) en juristen bij het NIVRE. Op de sites van deze brancheverenigingen vindt u alle advocaten en juristen die het keurmerk mogen dragen.

Zowel advocaten als juristen worden regelmatig getoetst op transparantie en onafhankelijkheid en uiteraard op hun kennis en ervaring. Als u de beste juridische bijstand zoekt voor het claimen van letselschade, dan is het verstandig een jurist of advocaat in de arm te nemen die het Keurmerk Letselschade mag dragen. In 97% van de gevallen komt een letselschadezaak niet voor de rechter en bent u niet verplicht om een letselschade advocaat in te schakelen. Het is aan te raden om een letselschade jurist in te schakelen, deze kan u kosteloos bijstaan.

> Meer over keurmerk van het Register Letselschade

De werkzaamheden van een letselschade advocaat

Een letselschade advocaat of jurist Voorburg zal allereerst een uitvoerig gesprek voeren met het slachtoffer over de toedracht van het ongeval. Als sprake is van een auto-ongeluk zal de letselschade advocaat Voorburg het Proces-verbaal opvragen en bijvoorbeeld een expert de schade aan uw auto laten beoordelen.

Alle kosten die voortvloeien uit het auto-ongeluk worden in kaart gebracht en genoteerd: de schade aan uw eigendommen, kosten van medische aard die niet worden vergoed en bijvoorbeeld kosten van huishoudelijke hulp. Tijdelijk arbeidsongeschikt raken kan er toe leiden dat u minder inkomsten geniet. Ook deze gederfde inkomsten vallen onder de schadeclaim. Naarmate sprake is van een ernstiger letsel zal de schade oplopen: wellicht bent u volledig arbeidsongeschikt geraakt of vergt uw herstel lange tijd. Aansluitend zal uw letselschade advocaat Voorburg onderhandelen met de wederpartij over de hoogte van de schadevergoeding.

Een letselschade jurist is ook in staat om de tegenpartij aansprakelijk te stellen, de letselschade te berekenen en de schadeclaim bij de aansprakelijke partij in te dienen. De kosten van een letselschade jurist zijn lager dan die van een letselschade advocaat, een jurist kan u gegarandeerd kosteloos bijstaan wanneer een ander aansprakelijk is voor het ongeval omdat de te rechtvaardigen juridische kosten onderdeel zijn van de letselschade.

Heb ik een letselschade jurist of letselschade advocaat nodig?

Omdat veruit de meeste letselschade zaken buiten de rechter om worden geregeld (meer dan 97%) heeft u in principe geen advocaat nodig. Een letselschade jurist zal, indien het toch tot een gerechtelijke procedure komt, uw zaak overdragen aan een gespecialiseerde letselschade advocaat Voorburg. De kosten van een letselschade jurist worden gedragen door de wederpartij. U hoeft dus zelf niets te betalen voor gespecialiseerde juridische bijstand. Een letselschade jurist zal de kosten van uw juridische bijstand meenemen in de schadeclaim. Indien het toch tot een gerechtelijk procedure komt zal de rechter bij zijn uitspraak de schuldige partij veroordelen tot vergoeding van de kosten van uw letselschade advocaat Voorburg.

> Meer over letselschade jurist

Hoeveel schadevergoeding claimt uw letselschade advocaat Voorburg?

De hoogte van de schadeclaim zal afhangen van verschillende factoren. Bij een auto-ongeluk zullen alle kosten van reparatie van uw auto deel uitmaken van de schadeclaim. Daarnaast vallen onder de claim alle kosten die voortvloeien uit uw letsel. Bij een auto-ongeluk is nogal eens sprake van een whiplash en nekpijn die tot langdurige klachten kan leiden. Als u langere tijd niet kunt werken dan kan dit grote gevolgen hebben voor uw inkomen. Deze kostenposten vallen allemaal onder de zogenaamde materiële schade.

Immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd, valt ook onder de schadeclaim. Smartengeld is een vergoeding voor geleden pijn en ongemak. Als u letsel oploopt met gevolgen voor de rest van uw leven (lelijke littekens, gemis van een lichaamsdeel), dan zal dit tot een hogere vergoeding smartengeld leiden.

B&O Letselschade

Als u een gespecialiseerde letselschade jurist wilt inschakelen voor het claimen van uw letselschade dan kunt u een beroep doen op de juristen van B&O Letselschade. Onze juristen mogen het keurmerk van het Register Letselschade dragen. Wij nemen u de gehele schadezaak uit handen. Wij bezoeken u graag thuis in Voorburg voor een intakegesprek en de vervolggesprekken. Wij claimen namens u alle schade, inclusief smartengeld. Onze hulp is voor u kosteloos, immers de aansprakelijke partij is verplicht alle juridische kosten die u moet maken te vergoeden.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74