Letselschade advocaat Leiderdorp

Het oplopen van letselschade leidt in veel gevallen tot allerlei extra kosten. Wat valt er allemaal onder het begrip letselschade? In eerste instantie denkt u daarbij aan het letsel zelf: een gebroken arm of been, schaafwonden, brandwonden, maar ook inwendige letsels of zelfs een dwarslaesie zijn voorbeelden van letsel. Onder letselschade wordt echter veel meer verstaan: alle kosten die voortvloeien uit het letsel vallen ook onder het begrip letselschade. Een letselschade advocaat of jurist in Leiderdorp helpt u met het op een rijtje zetten van alle schadeposten.

Letselschade in Leiderdorp? Bel vrijblijvend 085 – 877 17 74

De kosten van letselschade kunnen behoorlijk oplopen en hangen af van de ernst van het letsel zelf én de gevolgen daarvan. Als een derde aansprakelijk is voor hetgeen u is overkomen, dan kunt u alle kosten vergoed krijgen. De hulp van een letselschade advocaat of jurist Leiderdorp is bij het claimen van uw schade vaak onontbeerlijk.  Het berekenen van de totale letselschade is een lastige taak die specialistische kennis vereist, daarnaast is het voor veel slachtoffers prettig om zich te kunnen richten op het herstel terwijl de claim voor schadevergoeding in handen is van een ervaren letselschade jurist of letselschade advocaat in Leiderdorp.

Aansprakelijk stellen voor letselschade

Als iemand anders verantwoordelijk is voor uw ongeval, uw letsel en dus voor alle schade die u heeft, dan dient u deze derde aansprakelijk te stellen. Dit kunt u in principe zelf doen, maar het is verstandiger een letselschade advocaat Leiderdorp in de arm te nemen. Bij het aansprakelijk stellen van de wederpartij zet u al de eerste stappen in de procedure om tot een schadevergoeding te komen. De aansprakelijkstelling dient aan bepaalde (juridische) voorwaarden te voldoen. Een letselschade jurist of letselschade advocaat Leiderdorp is goed op de hoogte van alle geldende regels en kan namens u de wederpartij aansprakelijk stellen.

> Meer over iemand aansprakelijk stellen na ongeval

Mogelijke gevolgen van aansprakelijk stellen wederpartij

Er zijn verschillende situaties denkbaar indien u een derde aansprakelijk stelt voor door u opgelopen letselschade. De wederpartij kan schuld erkennen, deels schuld erkennen of helemaal geen schuld erkennen. Het verloop van de procedure om tot schadevergoeding te komen zal afhangen van het al dan niet erkennen van schuld door de wederpartij. In alle gevallen is het raadzaam u te laten bijstaan door een letselschade jurist of letselschade advocaat Leiderdorp. Deze kan u vooraf een inschatting geven van uw kansen, in uw naam de discussies over de aansprakelijkstelling voeren en ervoor zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

De wederpartij erkent aansprakelijkheid

Indien de wederpartij erkent schuldig te zijn aan hetgeen u is overkomen, dan kan veelal in overleg tot een schaderegeling worden gekomen. Uw letselschade jurist of letselschade advocaat Leiderdorp zal namens u onderhandelen over alle kosten die moeten worden vergoed.

De wederpartij erkent deels aansprakelijkheid

Een gedeeltelijke erkenning van aansprakelijkheid leidt vaak tot meer discussie en langer onderhandelen tussen partijen. Als partijen er helemaal niet uitkomen, dan kan uw letselschade advocaat Leiderdorp namens u een procedure starten bij de rechtbank. In de meeste gevallen is dit echter niet nodig.

De wederpartij erkent in het geheel geen schuld

Als de wederpartij geen schuld wil erkennen voor hetgeen u is overkomen, dan kunt u de rechter vragen om een oordeel. In dit geval heeft u altijd de hulp van een letselschade advocaat Leiderdorp nodig. Alleen een advocaat is gemachtigd in een letselschade procedure bij de rechtbank op te treden.

Een letselschade advocaat Leiderdorp zoeken & kiezen

Als u op zoek bent naar een geschikte letselschade deskundige, dan kunt u het beste kiezen voor een letselschade jurist of advocaat die het keurmerk van het Register Letselschade mag dragen.  Juristen en advocaten die dit keurmerk mogen dragen worden jaarlijks gecontroleerd op zaken als deskundigheid en onafhankelijkheid. Zij werken volgens een voorgeschreven procedure. B&O Letselschade is aangesloten bij de branchevereniging NIVRE (Nederlands Instituut voor Register Experts en het Nederlands Instituut voor Schaderegelaars) en draagt daarmee het keurmerk van het Register Letselschade. Bij B&O Letselschade bent u verzekerd van deskundige hulp bij het verhalen van letselschade.

> Meer over keurmerk van het Register Letselschade

Welke kosten vallen onder uw claim letselschade?

Alle kosten die voortvloeien uit uw letsel komen voor vergoeding in aanmerking. De kosten kunnen zeer uiteenlopend van aard zijn:

– Kosten van het ongeval zelf: reparatie auto, fiets, brommer, kleding e.d.

– Niet-vergoede medische kosten

– Kosten van (tijdelijke) huishoudelijke hulp en hulp bij persoonlijke verzorging

– Vergoeding van gederfde inkomsten

– Smartengeld en toekomstige kosten

– De kosten van uw letselschade deskundige.

Zorg voor een goed overzicht van al uw kosten en tracht deze zoveel mogelijk te documenteren. Een duidelijk overzicht van gemaakte kosten door het ongeval maken uw schadeclaim makkelijker te onderbouwen.

> Meer over schadeposten letselschade

Letselschadebureau B&O Letselschade

Indien u zich laat bijstaan door gespecialiseerde juristen van B&O Letselschade, dan bent u verzekerd van de beste juridische hulp. Wij hebben altijd uw belang voorop en hebben alle benodigde kennis en ervaring in huis om voor u de maximale schadevergoeding te krijgen. Ons kantoor beschikt over het keurmerk van het Register Letselschade en onze juristen zijn deskundig en ervaren. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een eerste advies over uw letselschadezaak.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74