Letselschade advocaat Leidschendam

Indien u letselschade heeft opgelopen door een ongeval, dan wilt u alle schade die daaruit voortvloeit vergoed krijgen door de aansprakelijke partij. Belangrijk is dat u kunt bewijzen dat iemand anders aansprakelijk is voor uw ongeval. U kunt zelf actie ondernemen om de wederpartij aansprakelijk te stellen, maar beter is dit over te laten aan een letselschade jurist of advocaat Leidschendam. Een letselschadeadvocaat kan u adviseren, bijstaan en u vertegenwoordigen tijdens de afwikkeling van uw letselschadezaak.

Neem vrijblijvend contact op voor rechtsbijstand in Best: 085 – 877 17 74

De aansprakelijkstelling en de procedure die daar op volgt vergt gespecialiseerde juridische en financiële kennis. Het berekenen van de totale letselschade, het indienen van de schadeclaim en het mogelijk voeren van discussies met de tegenpartij kan lastig zijn en veel energie kosten. Het is nu van belang dat u kunt herstellen van het ongeval zonder zich te moeten buiten over ingewikkelde juridische procedures. Een letselschade advocaat of jurist Leidschendam heeft deze kennis in huis en is in staat om u te vertegenwoordigen om zo een maximale schadevergoeding te claimen.

Nationaal Keurmerk Letselschade

Deskundigen die voldoen aan bepaalde eisen mogen het Nationaal Keurmerk Letselschade dragen. Deze juristen en advocaten zijn dan eveneens aangesloten bij een branchevereniging. De juristen die werkzaam zijn bij B&O Letselschade zijn aangesloten bij de branchevereniging NIVRE (Nederlands Instituut voor Register Experts en het Nederlands Instituut voor Schaderegelaars).

Gespecialiseerde letselschade advocaten zijn aangesloten bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Indien u kiest voor een jurist of advocaat met het Nationaal Keurmerk Letselschade, dan bent u verzekerd van de beste juridische hulp bij het claimen van uw letselschade.

> Meer over Nationaal Keurmerk Letselschade

Ongeval en schade claimen

“Een ongeluk zit in een klein hoekje”, zo luidt het spreekwoord. Ongevallen komen dan ook dagelijks voor. U kunt alleen uw schade vergoed krijgen als iemand anders aansprakelijk is voor uw ongeval en dus voor uw letsel en alle schade die daaruit voortvloeit.

Ongelukken in het verkeer komen –helaas- dagelijks voor. U kunt ondersteboven worden gereden door een scooter terwijl u wandelt of fietst. U kunt in uw auto, wachtend voor een rood stoplicht, van achter worden aangereden. U kunt bij een inhaalmanoeuvre door iemand anders van de weg raken.

Ook bedrijfsongevallen komen vaak voor. Denk aan ongevallen in de bouw. Zowel bij auto-ongelukken als bij bedrijfsongevallen kan sprake zijn van ernstig letsel. Vaak is sprake van botbreuken, beknelling of zelfs amputatie van ledematen of hersenletsel.  Indien u kunt aantonen dat iemand anders aansprakelijk is voor uw ongeval op het werk of in het verkeer, dan komt u in aanmerking voor een schadevergoeding. Uiteraard geldt dit ook voor ongevallen die elders, zowel binnen- als buitenshuis plaats vinden.

Een letselschade advocaat Leidschendam kiezen

Het aanbod van schaderegelaars is groot. Hoe vindt u de voor u meest geschikte schade expert? Allereerst is van belang of de wederpartij schuld erkent. Indien dit het geval is, dan kan vaak via onderhandeling tot een schaderegeling worden gekomen. In veruit de meeste gevallen kan een letselschadezaak op deze manier worden geregeld.

Als de wederpartij geen schuld erkent, dan zal een procedure bij de rechtbank noodzakelijk zijn. De rechter bepaalt in dat geval de hoogte van uw schadevergoeding. Voor een rechtbankprocedure heeft u altijd een letselschade advocaat nodig. Indien u zich al liet bijstaan door een letselschade jurist, dan zal hij of zij een deskundige letselschade advocaat in Leidschendam inschakelen. Let er bij uw keuze op dat uw letselschade deskundige het keurmerk van het Register Letselschade draagt.

> Meer over letselschade advocaat

Ongeval en hoogte schadevergoeding

De hoogte van de schadevergoeding die u uiteindelijk krijgt, is afhankelijk van verschillende factoren. De ernst van het letsel zelf en de herstelmogelijkheden daarvan spelen een grote rol. Ook is van belang welke invloed uw letsel op uw dagelijks leven heeft. Een gebroken vinger kan voor een verhuizer weinig gevolgen hebben. Voor een pianist kan hetzelfde letsel desastreuze gevolgen hebben.

Letsels die niet meer volledig kunnen genezen leiden veelal ook tot een hogere schadevergoeding. Amputatie van een lichaamsdeel is daarvan een voorbeeld. Als u door het door u opgelopen letsel niet meer in staat bent uw oude beroep uit te oefenen, kan dit ook grote financiële gevolgen hebben. Wellicht kunt u wel worden omgeschoold, maar kunt u niet meer hetzelfde inkomen verwerven. Inkomstenderving is dan een grote post op de schadestaat!

Het onderzoeken van de gevolgen van uw letsel, zowel medisch, juridisch als financieel, is een ingewikkelde zaak. Het beste kunt u dit overlaten aan uw letselschade advocaat Leidschendam. Deze kan alle mogelijke schadeposten voor u op een rijtje zetten, ook kosten waar u zelf misschien niet aan heeft gedacht, en een inschatting maken van toekomstige kosten en immateriële schade.

> Meer over immateriële schade

Letselschadebureau B&O Letselschade

U wilt de beste juridische hulp bij het claimen van uw letselschade. Bij B&O Letselschade werken gespecialiseerde letselschade juristen en bent u verzekerd van de beste juridische hulp.

Alle kennis die nodig is op het gebied van letselschade claimen vindt u bij B&O Letselschade, en alle juristen mogen het keurmerk van het Register Letselschade dragen. Zo bent u er zeker van te worden bijgestaan door een jurist die alle benodigde juridische, maar ook financiële kennis in huis heeft.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74