De juiste psychotherapeut bij letselschade

Als u een ongeval heeft gehad met letselschade, dan is het mogelijk dat u,
naast lichamelijk letsel, ook psychisch last heeft van de gevolgen. In dat geval zal uw huisarts u vaak doorverwijzen naar een psychotherapeut. Ook kan u op eigen initiatief kiezen om een psycholoog in te schakelen. Maar hoe weet u of u een geschikte therapeut kiest, passend bij uw situatie en met de juiste kwalificaties? B&O Letselschade informeert en adviseert u.

Gratis hulp bij letselschade

Als u een ongeval heeft gehad met letselschade dan kunt u hier zowel lichamelijk als psychische schade van ondervinden. Om goed te kunnen herstellen, is het van groot belang dat u voor de praktische en financiële zaken wordt ondersteund door een ervaren en gedreven letselschade specialist. B&O Letselschade kan u deze expertise bieden. Indien een andere partij aansprakelijk gesteld kan worden voor uw letselschade werken wij zelfs gratis aan uw zaak.

Slachtofferhulp na een ongeval

In veel gevallen wordt bij letselschade Slachtofferhulp ingeschakeld. Het initiatief daarvoor komt vaak van de politie. Slachtofferhulp zorgt voor de eerste opvang, zowel mentaal als in praktische zin. Psychotherapie bij een therapeut komt meestal pas later in beeld, omdat letselschade slachtoffers zich vaak pas later bewust zijn van de psychische gevolgen van het ongeval.

PTSS

Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) is een verzamelnaam voor een groep klachten die kunnen ontstaan na een traumatische gebeurtenis. Sommige ervaringen, zoals een ernstig ongeval, kunnen zo schokkend zijn geweest, dat het slachtoffer deze niet tot nauwelijks kan verwerken. Zo’n gebeurtenis kan iemands leven compleet ontregelen. Als het niet lukt om zo’n ingrijpende gebeurtenis zelf te verwerken, dan kunnen er zowel lichamelijke als psychische klachten ontstaan. Raadzaam is om dan een gekwalificeerde psychotherapeut in de arm te nemen om te werken aan deze klachten.

Psychotherapeut bij letselschade

Een psychotherapeut kan u helpen om belemmeringen naar aanleiding van een ongeval op te lossen. Hierdoor voelt u zich niet meer beperkt in het dagelijks bestaan waardoor u weer goed kunt functioneren. Na een intakegesprek, waarbij u kennis maakt met de therapeut en u kenbaar kunt maken wat uw klachten zijn, volgt vaak een plan van aanpak. Zodra de hulpvraag duidelijk is en een diagnose is gesteld, kan een psychotherapeut de juiste behandeling voor u starten.

Gekwalificeerde psychotherapeut

Een psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater die de juiste kwalificaties heeft, is geregistreerd binnen het kader van de wet op de BIG (Beroep Individuele Gezondheidszorg). Deze behandelaar maakt dit ook kenbaar in zijn communicatie naar zijn cliënt, bijvoorbeeld op zijn of haar website. Het zou dus duidelijk voor u moeten zijn dat u te maken heeft met een gekwalificeerde psychotherapeut door de weergave van het keurmerk.

Het probleem in Nederland is dat iedereen therapeutische activiteiten mag aanbieden onder de noemer psychotherapie, ook al is hij of zij niet geregistreerd. Gevaar is dat cliënten zich er niet van bewust kunnen zijn dat zij onder behandeling zijn bij een niet-geregistreerde therapeut. Dit kan goed gaan, maar de kwaliteit kan sterk wisselen en er is geen toezicht van de overheid op deze behandelaar. Ook is het niet mogelijk voor de cliënt om een eventuele klacht in te dienen bij de beroepsvereniging en bij de inspectie als er geen sprake is van een BIG-registratie. Het is dus van groot belang dat u let op de registratie van een psychotherapeut indien u op zoek bent naar geschikte en gekwalificeerde hulpverlening.

Gratis juridische bijstand

Psychotherapie brengt kosten met zich mee, ook bij letselschade. Wij nemen deze kosten mee in onze berekeningen van uw schadeclaim. Zo kunt u zonder financiële zorgen starten met uw behandeling. Wij handelen uw letselschade zaak af van begin tot einde, zelfs geheel kosteloos indien wij de andere partij voor u aansprakelijk kunnen stellen. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie of advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74