Steun door directe omgeving van groot belang voor herstel letselschade slachtoffer

herstel letselschadeAls iemand een ongeval krijgt met letselschade is de directe omgeving vaak ontsteld en geschrokken. Men heeft te doen met het slachtoffer en informeert regelmatig hoe het met hem of haar gaat. Anderen vinden het te confronterend en lastig om te vragen naar de situatie en om hulp aan te bieden. Hoe belangrijk is het voor een slachtoffer van letselschade dat er, naast professionele hulp, hulp vanuit de familie en vriendenkring wordt aangeboden? Van uitermate groot belang, zo ziet B&O Letselschade in de praktijk. Aan de hand van onze ervaringen en nader onderzoek leggen wij u uit hoe belangrijk steun en erkenning vanuit de directe omgeving is voor een letselschade slachtoffer en hoe u als naaste kunt helpen.

Gratis juridische hulp bij letselschade

Naast professionele en praktische hulp bij een ongeval met letselschade vindt B&O Letselschade betrokkenheid bij het slachtoffer van grote betekenis. Dit blijkt ook uit de aandacht die wij elk van onze cliënten bieden, ook op emotioneel vlak. Maar uiteraard is het voor het slachtoffer eveneens belangrijk dat zijn of haar zaak in praktische en financiële zin goed wordt afgerond. Dit is ook een vorm van erkenning bij letselschade. De letselschade juristen van B&O Letselschade zetten zich dan ook vol in voor een goede afwikkeling van elke letselschade zaak en wij gaan daarbij voor een zo hoog mogelijke schadevergoeding, passend bij de omstandigheden van het slachtoffer. Indien de andere partij hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden, helpen wij onze cliënt zelfs geheel kosteloos.

Nadere informatie over slachtofferhulp na een ongeval

Steun van de directe omgeving bij letselschade

herstel letselschadeDe hulp van een letselschade jurist voor een slachtoffer van een ongeval bestaat in eerste instantie uit praktische, juridische hulp. Dat is ook wat een slachtoffer minimaal verwacht en wat er in zo’n situatie vaak nodig is. Echter, B&O Letselschade vlakt het belang van goede emotionele steun en betrokkenheid ook niet uit. Wij zien dit zelfs als essentieel in een optimaal hulppakket voor een letselschade slachtoffer. Om een goede ondersteuning te kunnen bieden in het herstel van letselschade is echter de support van familie en vrienden ook van onschatbare waarde. Uit onderzoek blijkt zelfs dat slachtoffers het eigen steunsysteem het allerbelangrijkst vinden in de weg naar herstel. Toch ervaren deze getroffenen vaak een gebrek aan steun en erkenning vanuit de eigen omgeving.

VICTIMS-project van Fonds Slachtofferhulp

In 2018 heeft het Fonds Slachtofferhulp een grootschalig onderzoek gedaan naar de positie van slachtoffers, genaamd Victims in Modern Society (het VICTIMS-project). Dit is een meerjarig onderzoek waarin inzicht in sociale steun, erkenning, gebruik van professionele hulpverlening en psychische klachten na slachtofferschap centraal staan. 7.500 respondenten deden hierbij langdurig mee aan diverse studies waarbij de verkregen gegevens, over bijvoorbeeld persoonlijkheid en gezondheid, worden gekoppeld aan gegevens van het VICTIMS-project. De uitkomsten van het onderzoek zijn representatief voor de volwassen Nederlandse bevolking.

herstel letselschadeJaarlijks worden in Nederland ruim 1,7 miljoen mensen slachtoffer van een misdrijf of een ongeval. Tot deze groep behoren ook slachtoffers van een (verkeers)ongeval. Het doel van het onderzoek van het Fonds Slachtofferhulp was, naast inzicht krijgen in de positie van slachtoffers, om de steun aan slachtoffers te verbeteren en beter af te stemmen op de veranderende samenleving.

Met de uitkomsten van het onderzoek werden de signalen bevestigd dat slachtoffers vaak een gebrek aan sociale steun ervaren, in maar liefst 80% van de gevallen. Veel mensen in de nabije omgeving zouden wel deze steun willen bieden, maar zij weten niet precies hoe. De eerste periode doen mensen in de directe omgeving veel en zal er veel steun zijn. Maar na verloop van tijd ebt dat weg terwijl ook juist dan alle steun en aandacht buitengewoon nodig is. Het VICTIMS-onderzoek laat zien dat slachtoffers sneller herstellen als de omgeving stabiel is en er aandacht is en wordt geluisterd.

Steun na letselschade enorm belangrijk

herstel letselschadeVoor een letselschade slachtoffer is het ongeval hoogstwaarschijnlijk een traumatische ervaring geweest. Het dagelijkse leven is daardoor drastisch verstoord geraakt. Sociale contacten verwateren hierdoor, emoties vlakken af, er kan vervreemding van anderen ontstaan. En dat terwijl het in dergelijke omstandigheden zo essentieel is dat het slachtoffer zich verbonden voelt met anderen voor het verminderen van de psychologische en biologische ontregeling bij een dergelijk trauma.

Een goed startpunt bij sociale steun aan een letselschade slachtoffer is de bewustwording van het belang hiervan. Dit kan een ‘simpele’ metaforische schouder om op te huilen zijn, zonder een oordeel te hebben en zonder het slachtoffer te voorzien van goedbedoelde adviezen. Op die manier wordt er ruimte gecreëerd om in veiligheid te delen en er voor elkaar te zijn in moeilijke tijden.

Juridische en emotionele erkenning bij letselschade

Bij B&O Letselschade zijn we ons meer dan bewust van de impact die een ongeval heeft op het slachtoffer. Daar richten wij onze juridische dienstverlening geheel op in en steunen onze cliënt waar mogelijk. Samen met het letselschade slachtoffer en diens directe omgeving komen wij zo tot juridische, financiële en emotionele erkenning en de best mogelijke oplossingen. Indien de andere partij aansprakelijk is voor het ongeval en de letselschade, dan werken wij geheel gratis aan de zaak van onze cliënt. De aansprakelijke persoon heeft namelijk ook de plicht de juridische kosten van het slachtoffer te betalen. Dat geeft rust voor de gedupeerde waardoor hij of zij zich geen zorgen meer hoeft te maken over praktische zaken en zich volledig op het herstel kan richten. Neemt u contact op met de letselschade juristen van B&O Letselschade voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Letselschadejurist en eigenaar B&O Letselschade

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74