Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Letselschade-uitkering

U heeft een ongeval gehad waarbij u door schuld van een ander letsel opliep. Hierdoor maakt u hoge kosten. U moet misschien revalideren, ander werk zoeken, uw huis aanpassen of extra huishoudelijke hulp nemen. Welk van deze kosten kunt u nu op de veroorzaker van uw letsel verhalen? Hoe hoog is de letselschade-uitkering?

Soorten letselschade

Letselschade kan bestaan uit materiële of immateriële schade. Onder materiële schade vallen niet alleen alle (medische) kosten die u maakt, maar ook het verlies aan inkomsten. Immateriële schade is pijn, verdriet en gederfde levensvreugde. De vergoeding voor immateriële schade noemen we smartengeld.

Aansprakelijkheid letselschade

U kunt alleen letselschade verhalen op de tegenpartij als deze juridisch aansprakelijk is. Dit is het geval als uw letselschade het gevolg is van een wanprestatie of onrechtmatige daad.

Aansprakelijkheid uit wanprestatie ontstaat wanneer de tegenpartij een overeenkomst met u had en deze schond. Bijvoorbeeld als uw werkgever niet voldoende veiligheidsmaatregelen nam, waardoor u werd betrokken bij een bedrijfsongeval.

Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad ontstaat als u géén overeenkomst met de tegenpartij had. Dit is het geval bij bijvoorbeeld een verkeersongeval.

Wettelijke regeling letselschade-uitkering belangrijk

In sommige gevallen bepaalt de wet dat de dader aansprakelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een verkeersongeval. Op grond van artikel 185 Wegenverkeerswet is een achteroprijder bijna altijd aansprakelijk bij botsing op een voorganger. Voor bedrijfsongevallen geldt dat de werkgever op grond van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek meestal aansprakelijk is als de werknemer letsel op de werkvloer opliep.

Wanneer aansprakelijkheid gebaseerd kan worden op een specifieke wettelijke regeling, kan de letselschade-uitkering makkelijker te claimen zijn dan wanneer de vordering is gebaseerd op de algemene regels over wanprestatie of onrechtmatige daad.

Letselschade-uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Het is bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval erg lastig het verlies aan inkomsten te berekenen. Het hypothetische inkomen van het slachtoffer, dat hij verdiend zou hebben als hij geen letsel had opgelopen, wordt vastgesteld en vergeleken met het inkomen dat hij verdient ná het ongeval. Hierbij moet rekening worden gehouden met bijvoorbeeld het feit dat in sommige beroepen bepaalde lichaamsdelen sowieso slijten.

Letselschade-uitkering smartengeld

Bij vaststelling van het smartengeld, dat onderdeel is van de totale letselschade-uitkering, wordt rekening gehouden met een aantal factoren. Onderzocht wordt wat de aard en ernst van het letsel is, maar ook de mate van pijn die het slachtoffer lijdt. Ook de duur van het genezingsproces speelt mee, alsmede het geslacht en de leeftijd van het slachtoffer.

Wilt u meer weten over de hoogte van uw letselschade-uitkering? Wij helpen u graag verder. Neem vandaag nog contact met ons op.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen