Letsel bij bezoek aan een dierenpark

U bent van plan een dagje naar de dierentuin te gaan met uw familie of vrienden. Uiteraard kijken u en uw kinderen hier erg naar uit. U gaat er logischerwijs van uit dat het dierenpark alle voorzorgsmaatregelen neemt om er voor te zorgen dat uw bezoek vlekkeloos zal verlopen. En natuurlijk zonder gevaar, ondanks de aanwezigheid van wilde dieren. En daar mag u ook op vertrouwen, meestal is dit zeker het geval. Toch zijn er wel gevallen bekend van letselschade die zijn veroorzaakt door dieren in een dierenpark, waar de bezoeker niets aan kon doen. Is de dierentuin hier dan voor aansprakelijk? Of kunnen zij zich beroepen op de aansprakelijkheidsbeperking die zij in hun bezoekersreglement hebben opgenomen?

Kosteloze juridische bijstand bij letsel door dieren

De juristen van B&O Letselschade hebben veel ervaring in het afhandelen van letselschade zaken waarbij dieren de veroorzaker zijn van het leed. Over het algemeen kan worden gesteld dat de eigenaar van het dier aansprakelijk is voor het letsel dat voortkomt uit het gedrag van het dier. Wij kunnen u met onze kennis en expertise vakkundig bijstaan bij uw schadeclaim voor zowel materiële schadevergoeding als smartengeld. Bij aansprakelijkstelling van de andere partij kost u dit helemaal niets.

Nadere informatie over letselschade door dieren

Aangevallen door wolf in dierenpark

In 2016 bezocht een moeder met haar twee kinderen een themapark met bijbehorende kinderboerderij. In dit park was er mogelijkheid om onder begeleiding het wolvenverblijf te betreden om de wolven van dichtbij mee te kunnen maken. De moeder heeft van te voren telefonisch geïnformeerd of hiertoe ook mogelijkheid was met kinderen van 5 en 8 jaar, waarop het park bevestigend heeft gereageerd.

Onder begeleiding van een vrijwilligster van het dierenpark hebben de moeder en haar kinderen het wolvenverblijf betreden. Dit heeft helaas een vervelend gevolg gekregen. Het jongste kind is in de rechterarm en het linkerbeen door een wolf gegrepen en vervolgens enkele meters meegesleurd. De moeder, die de wolf probeerde te verjagen, is hierbij ook gewond geraakt. Zowel moeder als kind zijn in het ziekenhuis behandeld voor hun verwondingen en zijn daarna onder psychologische behandeling geraakt.

Dierenpark aansprakelijk voor aanval wolf

De aangevallen moeder heeft zowel het dierenpark als diens verzekeraar aansprakelijk willen stellen. Het dierenpark is de bezitter van de wolven en heeft de aansprakelijkheid aanvaard. Het park moet daarom alle schade als gevolg van de aanval vergoeden, zowel materieel als immaterieel (smartengeld). De verzekeraar van het park heeft echter aangegeven de slachtoffers niet schadeloos te zullen stellen. Het dierenpark heeft namelijk bij het afsluiten van de verzekering nooit aangegeven dat de ontmoeting met de wolven tot de activiteiten van het park behoort. Om die reden valt het incident niet onder de dekking en wijst de verzekeringsmaatschappij de aansprakelijkheid af.

In verband met stukgelopen onderhandelingen wordt de zaak voor een beperkt deel bij de rechtbank behandeld, namelijk betreffende de vraag naar aansprakelijkheid. De rechter wijst de aansprakelijkheid van het dierenpark toe. Het verzoek gericht tegen de verzekeraar wordt door de rechtbank afgewezen. Dit betekent dat de slachtoffers nu zelf gaan proberen om een buitengerechtelijke aansprakelijkheid te regelen met het dierenpark. Als dit niet lukt, dan kunnen zij alsnog een bodemprocedure starten en een schadevergoeding van het park vorderen.

Aansprakelijkstelling dierentuinen

Met dit voorbeeld in het achterhoofd kunnen we ons afvragen of dit omstandigheden zijn waar we altijd rekening mee moeten houden bij een bezoek aan een dierentuin. De parken zelf zullen zoveel mogelijk risico uitsluiten door het creëren van veilige omstandigheden waarbij mensen (in het bijzonder kinderen) niet te dicht bij wilde dieren kunnen komen en vice versa. Maar verschillende dierenparken in Nederland hebben daarnaast wel duidelijke bezoekersreglementen met alle huisregels. Hierin geven zij onder andere aan niet aansprakelijk te zijn voor letsel. Zij proberen hiermee de risicoaansprakelijkheid volledig bij de bezoeker neer te leggen. Maar is dit wel juist? Ter vergelijking: Een eigenaar van een manege (en bijbehorende paarden) is altijd aansprakelijk bij letsel door zijn paard, ook al hanteert de manege algemene voorwaarden die aansprakelijkheid uitsluiten.

Nadere informatie over letselschade door een paard

Risicoaansprakelijkheid voor dieren en aansprakelijkheid voor gebouwen

Wanneer iemand letsel oploopt in een dierentuin kan de aansprakelijkheid tweeledig zijn, namelijk risicoaansprakelijkheid voor dieren en aansprakelijkheid voor gebouwen. Beide kunnen zich voordoen bij letselschade in een dierenpark. Er is sprake van risicoaansprakelijkheid voor dieren als er schade wordt aangericht vanwege de ‘eigen energie’ van het dier, oftewel door het gedrag van het dier. Deze schade moet worden vergoed door de bezitter van het dier. Men spreekt van aansprakelijkheid voor gebouwen als er schade ontstaat door een onveilige inrichting van een weg of een gebouw waarbij de schade ook moet worden vergoed door de eigenaar.

Letsel in dierentuinen

Een ongelukkig voorbeeld uit de praktijk is een Duits dierenpark waar een 3-jarig Nederlands meisje in 2010 over een hek klom en in een berenkuil viel. Zij kreeg een klap in haar gezicht van een beer en raakte gewond. Haar vader probeerde zijn dochter te redden, werd door een beer in zijn been gegrepen en belandde met letsel in het ziekenhuis. Het hek bij de berenkuil was slechts 1 meter hoog. Betekent dit dat de dierentuin nalatig is geweest? Is er sprake van zowel risicoaansprakelijkheid voor dieren als aansprakelijkheid voor gebouwen? De inrichting van de dierentuin was slecht en er waren magere veiligheidsmaatregelen. Daarnaast is de dierentuin eigenaar van de beren en dus aansprakelijk. Het aangevallen meisje was te jong om te kunnen spreken van medeschuld.

Bokito

En dan kennen we natuurlijk allemaal het verhaal van Bokito, de in 2007 ontsnapte gorilla in Diergaarde Blijdorp. Hij takelde een bezoekster flink toe en kwam hiermee volop in het nieuws. De eigenaar van Bokito, de dierentuin, was aansprakelijk voor de schade en het letsel die de gorilla aanrichtte. Hier was juridisch gezien geen twijfel over. Wanneer iemand zich willens en wetens in een gevaarlijke situatie zou begeven en er zou sprake zijn van eigen schuld of risico-aanvaarding, dan zou het anders zijn. In dit geval was dat niet zo. De dierentuin had geen waarschuwingsborden opgehangen en daarnaast voldeed Bokito’s verblijf ook niet aan de laatste inzichten. Met andere woorden, de dierentuin had beter moeten weten en voldoende veiligheidsmaatregelen moeten nemen. De verzekeraar van Blijdorp heeft bepaald dat de dierentuin aansprakelijk is en dat het slachtoffer in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Rechtshulp bij letsel door dieren in een dierenpark

Mocht u in de ongelukkige situatie terecht komen dat u of uw kind letsel oploopt in een dierentuin, kinderboerderij of een soortgelijk park, dan kunt u voor uw schadeclaim terecht bij onze ervaren en vakkundige letselschade juristen. Bent u gewond geraakt door toedoen van een dier? Dan staan wij u kosteloos bij en zorgen wij ervoor dat u de maximaal haalbare schadevergoeding krijgt. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74