Voorkomen van vuurwerkletsel en letselschade

Het is een jaarlijks terugkomend probleem, de vele gevallen van letsel door het gebruik van vuurwerk aan het einde van het jaar. De grootste risicogroep hierbij zijn jongeren tussen de 10 en 19 jaar. Veel voorkomend vuurwerkletsel is aan het hoofd of aan handen, zo ook aan de ogen.

Oogletsel door vuurwerk

Vuurwerk letselschadeVuurwerkletsel aan een oog kan vervelende gevolgen hebben, zoals het verlies van gezichtsvermogen. Dit gebeurt niet alleen bij de personen die het vuurwerk afsteken, ook omstanders lopen een groot risico op letsel als er niet op een juiste manier met vuurwerk wordt omgesprongen. De meeste ongelukken met vuurwerk gebeuren door onvoorzichtigheid. Het afsteken gebeurt niet op de juiste manier of men gebruikt niet de goede hulpmiddelen.

Heeft u letselschade opgelopen, bijvoorbeeld aan uw oog, door iemand die op een incorrecte manier vuurwerk heeft afgestoken? Indien de ander aansprakelijk gesteld kan worden, kunnen wij u kosteloos onze juridische dienstverlening aanbieden. Dit kan het geval zijn bij verwijtbaar handelen, als iemand bijvoorbeeld zijn vuurpijl verkeerd heeft afgestoken en u heeft daar letsel aan overgehouden. Is het letsel door uw eigen toedoen ontstaan, dan is er helaas geen sprake van enig verhaalrecht.

Nadere informatie over oogletsel door vuurwerk

Waarschuwing voor vuurwerk

Elk jaar worden er vanuit de overheid spotjes getoond om te wijzen op de gevaren van het afsteken van vuurwerk. Vuurwerk letselschadeEen welbekende is de leus ‘Je bent een rund als je met vuurwerk stunt’ van jaren geleden. Foto’s en beelden hiervan worden vaak met humor, maar toch ook op indrukwekkende manier gebracht om iedereen duidelijk op alle gevaren van vuurwerk te wijzen. Elk jaar rond de jaarwisseling worden er echter nog steeds vele gevallen van letsel door vuurwerk binnengebracht bij de ziekenhuizen.

Tips voor het voorkomen van vuurwerk letsel

Ondanks de hoeveelheid waarschuwingen die u in de media tegenkomt over vuurwerk zijn er op jaarbasis dus nog vele slachtoffers te betreuren. Door kleine handelingen kunt u er zelf voor zorgen dat het afsteken van vuurwerk voor u, uw kinderen en andere omstanders veilig is.

https://youtu.be/SYgWZUU0jfA

  • Koopt u alleen vuurwerk bij officiële verkooppunten op 29 tot en met 31 december. U weet dan zeker dat u gecontroleerd en betrouwbaar vuurwerk koopt. Let u op het etiket of het vuurwerk betreft met een minimum aankoopleeftijd vanaf 12, 16 of 18 jaar
  • Koopt u geen illegaal vuurwerk, om dezelfde reden als genoemd in het eerste punt. Als u illegaal vuurwerk aanschaft, is het moeilijk inschatten wat het gevaar is van het afsteken hiervan. U neemt daarmee een risico voor uzelf, maar ook voor omstanders. Vuurwerk dat buiten de periode van 29 tot en met 31 december wordt verkocht, kan over het algemeen worden aangemerkt als illegaal
  • Bewaart u het vuurwerk op een droge en koele plaats, buiten bereik van kinderen. Stop het nooit in de zak van uw jas of broek
  • Maakt u nooit zelf vuurwerk. Zelfgemaakt vuurwerk kan onverwachte explosies op het verkeerde moment veroorzaken en dus veel gevaar voor uw welzijn
  • Experimenteert u nooit met vuurwerk door het te bundelen of juist uit elkaar te halen. Lees altijd de instructie voor het afsteken en zorg voor een goede voorbereiding om het op de juiste manier af te kunnen steken. Zo moet u siervuurwerk altijd stevig en stabiel neerzetten
  • Koud vuur bestaat niet! Dit is een fabel, dus ook het afsteken van vuurwerk bestemd voor kinderen brengt gevaren met zich mee. Een bekend voorbeeld hiervan is het sterretje dat elk jaar door veel kinderen wordt afgestoken
  • Steek vuurwerk altijd buiten af en doe dit met één stuk vuurwerk tegelijk. Let u daarbij op omstanders, zowel mens als dier, de windrichting en gebruik hierbij een vuurwerkbril. Voor het aansteken gebruikt u altijd een aansteeklont, sigaret of sigaar.
  • Steekt u het vuurwerk nooit af vanuit uw hand!
  • Houdt u altijd voldoende afstand van het vuurwerk als het eenmaal is aangestoken en draagt u vooral geen brandbare kleding of een capuchon

Risico van vuurwerk op Nieuwjaarsdag

Letselschade door vuurwerkVeel ongevallen gebeuren ook de volgende dag, op Nieuwjaarsdag. Dan gaan kinderen de straat op, op zoek naar afgedankt vuurwerk en proberen uit of het misschien nog werkt. Kinderen vinden dit spannend om te doen en nemen veel risico. De zogenaamde weigeraars moeten echter nooit opnieuw aangestoken worden. Bij een hernieuwde poging kan deze direct exploderen en ernstig letsel veroorzaken.

Om deze kinderen te beschermen tegen dit gevaar en mogelijk letsel kunnen er voorzorgsmaatregelen genomen worden. Vuurwerk (dat bijvoorbeeld dienst heeft geweigerd) kan onschadelijk worden gemaakt door er water overheen te gooien. Als het daarna wordt opgeruimd, kan het geen schade meer aanrichten bij kinderen die op zoek zijn naar avontuur op Nieuwjaarsdag.

Letselschade door vuurwerk

Mocht het toch zover komen dat u, uw kind of iemand in uw omgeving brandwonden oploopt door het vuurwerk, zorgt u er dan voor dat deze minimaal 10 minuten onder lauw, zacht stromend water gehouden worden. Bij ernstiger letsel belt u 1-1-2 of gaat u direct naar de Eerste Hulp afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Heeft u (ernstig) letsel opgelopen door vuurwerk door verwijtbaar handelen van een ander, dan is er een grote kans dat u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding. Onze letselschade experts kunnen u in veel gevallen kosteloos bijstaan en u helpen bij het indienen van een schadeclaim. Zo bent u er van verzekerd dat u de maximaal haalbare schadevergoeding en smartengeld zult ontvangen. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie.

Nadere informatie over de hoogte van smartengeld bij oogletsel

De medewerkers van B&O Letselschade wensen u een gezellige en veilige jaarwisseling en veel gezondheid in 2017!

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74