Letselschade advocaat Waddinxveen

Helaas vallen er elke dag slachtoffers in het verkeer met letselschade tot gevolg. Voor het claimen van letselschade wordt meestal de hulp van een letselschade expert ingeschakeld. Deze hulp is hard nodig want het voeren van een letselschade procedure vraagt specialistische kennis. Een letselschade advocaat of jurist Waddinxveen heeft kennis nodig van zowel financiële als medische zaken en uiteraard van juridische zaken.

Letselschade in Waddinxveen? Bel ons op  085 –877 17 74

Bij wet zijn speciale regels vastgesteld voor de zogenaamde kwetsbare verkeersdeelnemers als voetgangers en fietsers. Het claimen van letselschade voor deze groep verkeersdeelnemers vergt dan ook nog meer kennis en ervaring. Een letselschade advocaat of jurist in Waddinxveen kan u bijstaan bij het verhalen van letselschade op elk gebied: Een bedrijfsongeval, een beroepsziekte of een verkeersongeval. Indien u er zeker van wilt zijn dat uw letselschade advocaat of jurist Waddinxveen beschikt over alle benodigde kennis en ervaring dan kunt u nagaan of deze het Nationaal Keurmerk Letselschade mag dragen.

Een letselschade advocaat met het keurmerk van het Register Letselschade

Omdat het voeren van een letselschade procedure specialistische kennis vraagt, heeft de Letselschade Raad een keurmerk in het leven geroepen. Dit keurmerk mag alleen worden gedragen door juristen die zijn aangesloten bij de branchevereniging het NIVRE en advocaten die zijn aangesloten bij de branchevereniging LSA die over alle benodigde kennis en ervaring beschikken. Zij moeten ook voldoen aan andere voorwaarden en werken volgens de door de Letselschade Raad opgestelde regels.

Een letselschade advocaat of jurist Waddinxveen met het Nationaal Keurmerk Letselschade zet het slachtoffer centraal. Transparantie en onafhankelijkheid zijn daarbij belangrijk. Advocaten en juristen met het keurmerk worden regelmatig getoetst op die onafhankelijkheid en transparantie, maar ook op hun kennis en ervaring. Als u een letselschade advocaat of jurist Waddinxveen met het Nationaal Keurmerk Letselschade in de arm neemt, dan kunt u er zeker van zijn dat u de beste gespecialiseerde hulp krijgt bij het claimen van uw letselschade.

> Meer over Nationaal Keurmerk Letselschade

Letselschade advocaat Waddinxveen en diens taken

Na een ongeval met letselschade tot gevolg is het zaak om een deskundige letselschade expert in te schakelen. U kunt ervoor kiezen om een letselschade advocaat of jurist Waddinxveen in de arm te nemen. Uw letselschade advocaat of jurist zal na het intakegesprek met het slachtoffer een onderzoek instellen en een schadestaat opstellen. Het onderzoek zal bijvoorbeeld bij een verkeersongeval bestaan uit het opvragen van het proces-verbaal van het ongeval. Daarnaast zal het medisch dossier van het slachtoffer worden opgevraagd. Indien kan worden aangetoond dat een derde aansprakelijk is voor het verkeersongeval zal uw letselschade advocaat of jurist Waddinxveen deze derde aansprakelijk stellen voor alle schade die uit het ongeval voortvloeit en een claim voor schadevergoeding indienen.

Wanneer uw zaak niet voor de rechter komt, zoals in 97% van de gevallen in Nederland, bent u beter af met een letselschade jurist. Wanneer een ander aansprakelijk is voor het ongeval, kan de letselschade jurist u namelijk gegarandeerd kosteloos bijstaan. De specialistische kennis om een derde aansprakelijk te stellen, de totale letselschade te berekenen en een schadeclaim in te dienen bij de tegenpartij heeft de jurist in huis. Een letselschade jurist met Nationaal Keurmerk Letselschade wordt regelmatig getoetst om zeker te zijn dat slachtoffers kunnen rekenen op deskundige en transparantie juridische bijstand. Met een letselschade jurist met het Nationaal Keurmerk Letselschade bent u verzekerd van deskundige hulp zonder hoge kosten voor u als slachtoffer van een ongeval.

> Meer over letselschadebureau of letselschade advocaat inschakelen

Welke kostenposten neemt letselschade advocaat mee in de schadeclaim?

Als slachtoffer heeft u recht op vergoeding van alle kosten die voortvloeien uit het opgelopen letsel. Dat betekent dat niet alleen uw directe schade wordt vergoed zoals reparatie aan uw auto, fiets of kleding. Ook de kosten van gederfde inkomsten dienen te worden vergoed. Misschien bent u enige tijd aangewezen op hulp in de huishouding. Waarschijnlijk worden niet alle medische kosten vergoed en moet u extra kosten maken voor vervoer naar een dokter of revalidatiecentrum. Al deze kosten zal uw letselschade advocaat of jurist Waddinxveen betrekken bij de schadeclaim.

In sommige gevallen heeft ook recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor geleden pijn ten gevolge van het letsel maar kan ook bestaan uit een vergoeding voor restverschijnselen waar u levenslang de gevolgen van zult ondervinden. Voorbeelden hiervan zijn het verlies van een lichaamsdeel of ontsierende littekens.  Het berekenen van de totale letselschade en zeker het bepalen van het bedrag aan smartengeld zijn taken voor een ervaren specialist als een letselschade advocaat of jurist.

> Meer over smartengeld bij meervoudig letsel

Kosteloze juridische hulp van B&O Letselschade

Indien u op zoek bent naar gespecialiseerde hulp bij het claimen van letselschade dan kunt u een beroep doen op de juristen van B&O Letselschade. Onze juristen mogen het Nationaal Keurmerk Letselschade dragen en stellen u als slachtoffer centraal. Wij werken volgens de door de Schaderaad opgestelde regels. Wij bezoeken u graag thuis in Waddinxveen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Onze hulp is voor u als slachtoffer gratis. De wederpartij zal alle schade moeten vergoeden en ook uw kosten van juridische bijstand vallen onder de schadeclaim. U bent bij ons dus verzekerd van de beste juridische hulp zonder kosten voor u als slachtoffer.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74