Letselschade advocaat Wassenaar

Een ongeval op het werk, in het verkeer of gewoon thuis, ze komen dagelijks voor. In veel gevallen wordt daarbij letselschade opgelopen. Letselschade brengt kosten met zich mee die u vergoed kunt krijgen als iemand anders aansprakelijk kan worden gesteld voor uw letsel. Het berekenen van letselschade is ingewikkeld, zeker als de letselschade ernstig is en gevolgen heeft voor de rest van uw leven. Het is dan zaak om een expert als een letselschade advocaat of jurist in Wassenaar in te schakelen.

Letselschade in Wassenaar? Bel vrijblijvend 085 –877 17 74

Een letselschade advocaat of jurist Wassenaar kan u bijstaan als u letselschade wilt claimen. Ook als het om een relatief gering letsel gaat is het van belang u te laten bijstaan door een expert want er kunnen meer kosten voor vergoeding in aanmerking komen dan u denkt. Als u ernstig letsel heeft opgelopen is het zeker belangrijk u te verzekeren van de beste juridische hulp. Een letselschade advocaat of jurist Wassenaar beschikt over alle benodigde juridische, medische en financiële kennis om de maximale schadevergoeding voor u te claimen.

Wat doet een letselschade advocaat of jurist Wassenaar voor u?

Een letselschade expert zoals een letselschade jurist of letselschade advocaat claimt namens u alle kosten die u moet maken in verband met uw letsel. Deze kosten zijn divers en bestaan natuurlijk in ieder geval uit de directe kosten zoals reparatie aan kleding en bijvoorbeeld uw auto. Uw letselschade advocaat of jurist Wassenaar kijkt echter verder: Heeft u ook medische kosten moeten maken die niet worden vergoed? Had u misschien tijdelijk huishoudelijke hulp nodig of had u minder inkomsten omdat u enige tijd niet kon werken?

Uw letselschade advocaat of jurist Wassenaar zorgt dat alle kosten die voor vergoeding in aanmerking komen worden genoteerd. Daarna zal hij of zij namens u onderhandelen met de wederpartij. Omdat de wederpartij meestal wordt vertegenwoordigd door een expert van een verzekeringsmaatschappij is het belangrijk dat ook uw belangen door een letselschade expert worden behartigd. Voor de onderhandelingen buiten de rechtszaal om is een letselschade jurist met het Keurmerk van het Register Letselschade is de beste keuze. Wanneer uw letselschadezaak onverhoopt voor de rechter komt, is een letselschade advocaat of jurist Wassenaar met het keurmerk de juiste keuze.

> Meer over letselschade advocaat

Een jurist of letselschade advocaat Wassenaar met keurmerk

Het Keurmerk van het Register Letselschade houdt in dat de jurist of advocaat die dit keurmerk mag dragen een expert is op het gebied van letselschade claimen. Juristen en advocaten krijgen dit keurmerk niet zomaar, zij moeten voldoen aan allerlei eisen voor wat betreft kennis en ervaring en werken volgens vaste regels waarbij het slachtoffer centraal staat. Ook worden zij hierop regelmatig getoetst. Juristen met het keurmerk zijn aangesloten bij het NIVRE, advocaten bij de vereniging LSA.

Wanneer uw letselschadezaak zonder tussenkomst van de rechter kan worden besloten, heeft u geen letselschade advocaat nodig. Aangezien slechts 3% van de zaken niet door onderhandeling kan worden beslecht, bent u bijna altijd beter af met een letselschade jurist. Een letselschade jurist kan u namelijk gedurende het hele proces bijstaan en dit is gegarandeerd kosteloos wanneer een ander aansprakelijk is. De jurist zal de tegenpartij aansprakelijk stellen, uw totale letselschade inclusief juridische kosten berekenen en de schadevergoeding bij de tegenpartij claimen. Wanneer u er niet met de tegenpartij uitkomt, zal de jurist uw zaak overdragen aan een letselschade advocaat die u in de rechtszaal kan vertegenwoordigen.

> Meer over Keurmerk van het Register Letselschade

Welke kosten claimt uw letselschade advocaat Wassenaar

Naast de directe kosten aan kleding en andere persoonlijke eigendommen zal uw letselschade advocaat of jurist Wassenaar andere directe kosten meenemen in de claim. Directe  kosten zijn onder andere:

  • kosten voor huishoudelijke hulp
  • niet vergoede medische kosten
  • kosten van vervoer
  • misgelopen inkomsten
  • waardeloos geworden producten en abonnementen
  • alle andere kosten die direct voortvloeien uit uw letsel

Indien sprake is van blijvende invaliditeit zal dit financiële gevolgen hebben voor de rest van uw leven. U kunt uw oude beroep misschien niet meer kunnen uitoefenen. In een dergelijk geval komt omscholing in aanmerking, misschien moet u langdurig revalideren of kunt u helemaal nooit meer werken. U begrijpt dat dit vergaande consequenties kan hebben voor uw inkomen. Uw letselschade advocaat of jurist zal deze consequenties berekenen en meenemen in de schadeclaim. Invaliditeit wordt uitgedrukt in een bepaald percentage ten opzichte van het gehele lichaam. Dit is een ingewikkelde berekening die alleen een schade expert zoals een letselschade advocaat of jurist Wassenaar kan opstellen.

> Meer over blijvende invaliditeit

Kosteloze rechtsbijstand van B&O Letselschade

Als u een letselschade expert zoekt met het Keurmerk van het Register Letselschade, dan kunt u een beroep doen op de juristen van B&O Letselschade. Wij werken volgens de vastgestelde richtlijnen van het NIVRE en dragen het Keurmerk van het Register Letselschade. Dit betekent dat wij u als slachtoffer centraal stellen. Wij bezoeken u graag thuis in Wassenaar voor een eerste kennismakingsgesprek. Wij berekenen uw schade, inclusief smartengeld, gederfde inkomsten en eventuele toekomstige schade. Bij blijvende invaliditeit berekenen wij het percentage daarvan en de financiële gevolgen voor u. Dit alles nemen wij mee in de uiteindelijke schadeclaim. U hoeft zelf niet te betalen voor de kosten van onze juridische bijstand. Ook de kosten die u voor juridische hulp moet maken worden door de wederpartij vergoed.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74