Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Werkgeversaansprakelijkheid

In het kort

 • Een werkgever heeft een wettelijke zorgplicht en is in veel gevallen aansprakelijk voor de letselschade die een werknemer op de werkvloer of tijdens werktijd oploopt
 • De wet schrijft voor dat er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid als de werkgever de vereiste voorzorgsmaatregelen niet heeft genomen om zijn werknemers veilige werkomstandigheden te bieden
 • Bij letselschade na een bedrijfsongeval, waarbij de werkgeversaansprakelijkheid is vastgesteld, heeft u recht op schadevergoeding
 • Als u letselschade heeft opgelopen tijdens werktijd en er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid, dan helpt B&O Letselschade Juristen u gratis met het claimen van uw letselschade
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Bedrijfsongevallen met letselschade zijn aan de orde van de dag en meestal is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Vorig jaar liep zelfs 1 op de 15 werknemers in Nederland letselschade op als gevolg van een ongeval op het werk. Bedrijfsongevallen komen voor in alle sectoren, maar in sommige sectoren lopen werknemers een verhoogd risico. In de agrarische sector, de bouw en de horeca komen ongevallen op de werkvloer het vaakst voor. Als u letselschade heeft opgelopen tijdens werktijd en er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid, dan helpt B&O Letselschade u gratis met het claimen van uw letselschade.

Werkgeversaansprakelijkheid en zorgplicht

Een werkgever heeft een wettelijke zorgplicht en is in veel gevallen aansprakelijk voor de letselschade die een werknemer op de werkvloer of tijdens werktijd oploopt. Werkgeversaansprakelijkheid voor materiële en immateriële letselschade is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek ter bescherming van de werknemers. De wet schrijft voor dat er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid als de werkgever de vereiste voorzorgsmaatregelen niet heeft genomen om zijn werknemers veilige werkomstandigheden te bieden. Dit betekent concreet dat de werkgeversaansprakelijkheid van toepassing is op het zorgvuldig inrichten van de werkplek, het verschaffen van deugdelijke beschermingsmiddelen en het geven van duidelijke instructies:

 • Zorgvuldige inrichting werkplek

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werkplek veilig is en het ontwikkelen van beroepsziekte wordt voorkomen. In een fabriekshal moeten machines regelmatig gekeurd worden en eventueel bewegende onderdelen moeten goed afgeschermd zijn om letsel te voorkomen. Bij kantoorbanen, waar de werknemers vooral zittend werk uitvoeren, is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid voor bijvoorbeeld geschikte bureaustoelen om het ontwikkelen van chronische rugklachten of RSI te voorkomen.

 • Deugdelijke beschermingsmiddelen

De werkgever is ook verantwoordelijk voor deugdelijke beschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn voor het veilig uitoefenen van een beroep. Op een bouwplaats betekent dit bijvoorbeeld dat werknemers voorzien worden van een beschermende kleding, goede oorbeschermers en lasbrillen. De werkgever moet erop toezien dat het materiaal vervangen wordt, indien het door beschadiging geen optimale bescherming meer biedt.

 • Duidelijke instructies

Naast het zorgdragen voor een veilige werkplek en goede beschermingsmiddelen, bestaat er werkgeversaansprakelijkheid voor het geven van duidelijke instructies. Met name als de werknemers met zware gereedschappen, machines of gevaarlijke stoffen moeten werken, is het de taak van de werkgever dat de werknemers weten hoe zij met het materiaal om moeten gaan.

Er is sprake van werkgeversaansprakelijkheid als een werknemer letselschade oploopt doordat er aan minstens één van deze voorzorgsmaatregelen niet of gebrekkig is voldaan. In dat geval kan de werknemer zijn werkgever aansprakelijk stellen voor de letselschade en schadevergoeding eisen. Op het moment dat een werknemer zijn werkgever aansprakelijk stelt, ligt de bewijslast bij de werkgever. Als de werkgever zich verweert tegen zijn werkgeversaansprakelijkheid, dan zal hij het bewijs aan moeten leveren dat aan alle voorzorgsmaatregelen is voldaan.

Er is één uitzondering waarbij een werknemer een beroep kan doen op de werkgeversaansprakelijkheid, terwijl er aantoonbaar aan de bovenstaande voorzorgsmaatregelen is voldaan. Deze uitzondering betreft onder andere stagiaires, leerlingen, thuiswerkers en freelancers. Met name bij een bedrijfsongeval waarbij stagiaires en leerlingen zijn betrokken is de werkgeversaansprakelijkheid groter, omdat van de werkgever wordt verwacht dat er extra rekening gehouden moet worden met het gebrek aan ervaring van deze bijzondere groep medewerkers.

Meer informatie:

Werkgever niet altijd aansprakelijk bij bedrijfsongeval

De werkgever is niet aansprakelijk voor letselschade door een bedrijfsongeval als er aantoonbaar aan alle wettelijke voorzorgsmaatregelen is voldaan. In dit geval ligt de aansprakelijkheid bij de werknemer zelf en kan hem roekeloos gedrag of het bewust negeren van veiligheidsinstructies verweten worden. Daarnaast kan de werkgever zich tegen zijn werkgeversaansprakelijkheid verweren door te verklaren dat er geen sprake is van letselschade of dat de letselschade niet op de werkvloer of tijdens werktijd is ontstaan. In dit geval ligt de bewijslast bij de werknemer en zal de werknemer moeten bewijzen dat de letselschade wel degelijk op de werkvloer of tijdens werktijd is ontstaan. Als de werknemer met succes aantoont dat de letselschade tóch het gevolg is van een bedrijfsongeval, dan verschuift de bewijslast automatisch weer naar de werkgever.

Schadevergoeding claimen bij werkgeversaansprakelijkheid

Bij letselschade na een bedrijfsongeval, waarbij de werkgeversaansprakelijkheid is vastgesteld, heeft u recht op schadevergoeding. Deze schadevergoeding is bedoeld om alle kosten te compenseren die u maakt en zal maken door het bedrijfsongeval zoals ziektekosten, schade aan bezittingen en loonderving. Daarnaast kan er sprake zijn van immateriële letselschade, zoals psychische schade en gederfde levensvreugde. De schadevergoeding voor alle immateriële letselschade wordt geclaimd in de vorm van smartengeld. Een aantal veelvoorkomende letsels  na een bedrijfsongeval of structurele onveilige arbeidsomstandigheden, waarvoor u een schadevergoeding voor kunt krijgen, zijn:

 • Letsel of amputatie door ongeluk met machines of gereedschappen
 • Whiplash door ongeval met auto van de zaak of dienstwagen
 • Psychische beroepsziekte zoals een burn-out
 • Lichamelijke beroepsziekte zoals RSI, lichamelijke schade aan longen of hersenen door het werken met gevaarlijke stoffen

Verjaring werkgeversaansprakelijkheid

Het is altijd verstandig om uw werkgever zo spoedig mogelijk aansprakelijk te stellen na een bedrijfsongeval of na de diagnose van een beroepsziekte. De verjaringstermijn om een beroep te doen op de werkgeversaansprakelijkheid is 5 jaar, vanaf het moment dat de letselschade en de oorzaak hiervan is vastgesteld. Tevens geldt er een verjaringstermijn van 20 jaar, nadat het bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden, voor het vaststellen van de letselschade. In uitzonderlijke gevallen, zoals letselschade door het werken met gevaarlijke stoffen, is er sprake van een verjaringstermijn van 30 jaar voor de werkgeversaansprakelijkheid. Letselschade als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen kan namelijk pas veel later tot uiting komen, bijvoorbeeld in de vorm van kanker of chronische longklachten.

Kosteloze rechtsbijstand werkgever aansprakelijk stellen

B&O Letselschade kan u gegarandeerd kosteloze rechtsbijstand verlenen bij letselschade door een bedrijfsongeval. Onze letselschadejuristen en letselschade experts zijn gespecialiseerd in het claimen van schadevergoedingen bij letselschade en beroepsziekten als gevolg van een bedrijfsongeval of slechte arbeidsomstandigheden. Bij werkgeversaansprakelijkheid heeft een gezonde arbeidsrelatie tussen u en uw werkgever altijd een hoge prioriteit. Wanneer u herstelt is het van belang dat de relatie tussen u en uw werkgever niet is geschaad. U hoeft in principe ook niet tegenhoudend te zijn om uw werkgever aansprakelijk te stellen, deze is namelijk verzekerd tegen letselschade door een bedrijfsongeval en hoeft de schade dus niet zelf te dragen.

Hebt u zelf een bedrijfsongeval gehad en hebt u vragen over werkgeversaansprakelijkheid of wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen?  Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact met ons op.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen