Veiligheid van provinciale wegen in Nederland: goed geregeld of ondermaats?

Provinciale wegen, bij elke stad of dorp zijn ze te vinden als belangrijke schakel tussen de verschillende plaatsen. Hoewel provinciale wegen toch maar slechts 6 procent van onze wegen omvatten, staan ze te boek als de gevaarlijkste wegen van ons land. Al jaren lang is de veiligheid van de provinciale wegen een grote zorg van beleidsmakers en de verschillende overheden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat meer dan de helft van de provinciale wegen niet veilig genoeg is. Wat maakt de provinciale wegen zo gevaarlijk en wat is hier mogelijk aan te doen? En wat zou u moeten doen als u een ongeluk krijgt op een provinciale weg en u loopt hier letselschade bij op? In dit artikel informeert en adviseert B&O Letselschade u over deze materie.

Juridische hulp na ongeval op een provinciale weg

Op provinciale wegen wordt vaak met hoge snelheid gereden. Als er een ongeval gebeurt dan heeft dat gezien de snelheid waarmee dat gebeurt vaak grote impact. De kans is dus heel erg groot dat er bij een aanrijding op een provinciale weg zeer ernstige letselschade optreedt. Uw grootste zorg is in eerste instantie dat u er fysiek en mentaal weer bovenop zal komen. Maar als de situatie in dat opzicht weer wat rustiger wordt, dan realiseert u zich maar al te goed dat het ongeval ook enorme financiële gevolgen voor u heeft. U heeft medische kosten die buiten uw zorgverzekering vallen, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u niet meer (volledig) uw werk kunt uitvoeren. Om deze kosten te compenseren, zal de schuldige van het ongeval aansprakelijk gesteld moeten worden voor al uw onkosten. En gezien de complexiteit van de materie kunt u dat het beste overlaten aan een kundige letselschade jurist. De letselschade juristen van B&O Letselschade werken geheel gratis aan uw zaak indien wij de tegenpartij voor u aansprakelijk kunnen stellen.

Nadere informatie over de aanpak verkeersveiligheid in Nederland

Veiligheid op de provinciale wegen

Begin dit jaar presenteerde de ANWB een onderzoek naar de verkeersveiligheid van de provinciale wegen in Nederland. Het provinciale wegennet is letterlijk door de ANWB in kaart gebracht met daarop de verkeersongevallen die de afgelopen vier jaar hebben plaatsgevonden. Dit heeft men gecombineerd met een technische analyse van de veiligheid van de weg.

Provinciale wegen zijn de gevaarlijkste wegen van ons land, zo is gebleken uit het onderzoek van de ANWB. Slechts zes procent van onze wegen geldt als ‘provinciaal’ maar ze leiden tot één vijfde van alle verkeersdoden. In Nederland zijn de afgelopen vier jaar 427 personen overleden op een provinciale weg of fietspad. Gemiddeld zijn provinciale wegen drie keer gevaarlijker dan rijkswegen. De samenhang van de hoge snelheid waar vaak mee wordt gereden, de inrichting van deze wegen en het rijgedrag vormt een gevaarlijke en soms zelfs dodelijke combinatie voor de weggebruikers maar ook aanwonenden. Het is niet voor niets dat sommige provinciale wegen de bijnaam ‘dodenweg’ dragen.

Maatregelen veiligheid provinciale wegen

De ANWB heeft de verschillende provinciale besturen gevraagd om de veiligheid van de risicovolle wegen met een hoge ongevallenscore snel te verbeteren. De provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de weg, een taak waarbij het vaak letterlijk kan gaan om leven en dood. De ANWB zet zich er voor in dat iedereen veilig onderweg kan zijn en pleit daarom voor een veilige inrichting van de provinciale wegen. De ANWB heeft in kaart laten brengen waar de afgelopen vier jaar ongevallen hebben plaatsgevonden en waar verbeteringen zijn gemaakt aan de veiligheid van de weginrichting. Hier is een prioriteringskaart uit ontstaan die elke provincie kan helpen bij haar verkeersveiligheidsplannen voor de komende vier jaar. Het kan daarbij gaan om:

  • Het verbeteren van nu nog onveilige plekken om over te steken of in te voegen
  • Het overzichtelijker maken van kruispunten en aanleg van rotondes en viaducten
  • Verbreding van te smalle rijbanen. Er zouden tevens meer gescheiden rijstroken moeten worden toegepast
  • Gevaarlijke obstakels langs de weg die verwijderd moeten worden, zoals bomen
  • Het aanpakken van zachte bermen en de verbreding van de bermen
  • Verduidelijking van de maximum toegestane snelheid of zelfs het toepassen van een snelheidsverlaging
  • Rijgedrag op deze wegen aanpakken: te hard rijden, inhalen op tweebaans wegen
  • Minder erfaansluitingen en het weren van landbouwvoertuigen

Actie van de provincies

Met het gedane onderzoek verschaft de ANWB de provincie meer inzicht in de meest gevaarlijke wegen zodat deze aangepakt kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan maatregelen als het toepassen van rotondes, ongelijkvloerse kruisingen, fietstunnels, verbreden van de berm en het afschermen van obstakels langs de weg. De provincies zouden volgens deskundigen veel meer moeten investeren in de provinciale wegen dan zij tot nu toe gedaan hebben. Provincies werken nu wel aan verkeersveiligheid. Maar uit begrotingscijfers die de provincies aan het CBS leveren, blijkt dat dit jaar in 7 van de 12 provincies minder geld wordt uitgetrokken voor aanpak, onderhoud en beheer van wegen. Twee zaken zijn hierbij van belang: voldoende geld en de keuze voor effectieve maatregelen. Van maatregelen aan de weg weten we uit onderzoek dat ze veelal effectief zijn. Voor deze maatregelen is veel geld nodig, meer dan er nu is begroot door provincies.

Gratis juridische hulp bij een ongeval op de provinciale weg

Als u betrokken raakt bij een ongeval op een provinciale weg dan is dat een heftige gebeurtenis. Daar zijn de letselschade juristen van B&O Letselschade zich terdege van bewust. En daar handelen wij ook naar. Met oog voor uw situatie en uw emotie onderzoeken wij de toedracht en bemiddelen wij in een goede en een passende schadevergoeding voor uw letselschade. Als de andere weggebruiker verantwoordelijk is voor het ongeval en alle schade die dit met zich meebrengt, dan is hij of zij ook aansprakelijk te stellen voor al uw kosten die hier het gevolg van zijn. Dit geldt ook voor uw juridische kosten en daarom kunnen wij in zo’n geval geheel gratis aan uw zaak werken. Twijfel daarom beslist niet om geheel vrijblijvend contact met ons op te nemen voor nadere informatie of een passend advies. Wij staan u te allen tijde bij met onze deskundigheid en betrokkenheid.

Gepost op

Letselschadejurist en eigenaar B&O Letselschade

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74