Gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer

In het kort

  • Helaas gebruiken weggebruikers ondanks het verbod nog steeds hun mobiele telefoon in het verkeer. Een korte blik op een telefoon kan al leiden tot een ongeval met letsel. Maar is deze partij dan ook direct aansprakelijk?
  • De aansprakelijkheid ligt ondanks het verbod toch niet altijd bij de weggebruiker die zijn telefoon gebruikt. Er moet namelijk sprake zijn van een aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid van de veroorzaker van het ongeval.
  • Onze ervaren letselschadespecialisten kunnen u helpen met de aansprakelijkheidsstelling van de tegenpartij en het claimen van een schadevergoeding. Op deze manier krijgt u waar u recht op heeft en kunt u zich richten op uw herstel. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Regelmatig leest u er berichten over in de media: Hoe gevaarlijk het is om de mobiele telefoon te gebruiken tijdens het rijden en wat de overheid hieraan tracht te doen. Dat is ook niet zo gek gezien het aantal ongevallen dat hierdoor wordt veroorzaakt. Veel mensen gebruiken hun mobiel in het verkeer. Dat kan een enkele keer goed gaan, maar vaak loopt dit ook slecht af. Wat als u slechts een snelle blik op uw mobieltje werpt en dan toch een ongeluk veroorzaakt? Hoe zit dit dan met de aansprakelijkheid voor de letselschade van het slachtoffer? Of wat als u zelf slachtoffer bent van een ongeval door het gebruik van een mobiele telefoon? B&O Letselschade zet het duidelijk voor u uiteen.

Gratis juridische hulp bij letselschade door mobiele telefoon

Als u wordt aangereden terwijl de andere verkeersdeelnemer druk bezig is met zijn of haar mobiele telefoon, dan heeft u dit vaak niet kunnen voorkomen. Is de andere partij dan ook schuldig aan het ongeval en aansprakelijk voor uw letselschade? De letselschade specialisten en juristen van B&O Letselschade zoeken dit voor u uit en zorgen dat u een correcte en volledige schadevergoeding krijgt indien de veroorzaker aansprakelijk te stellen is. Wij werken in dat geval zelfs geheel gratis aan uw case.

Appverbod voor fietsers

U heeft het misschien al gelezen of gehoord in het nieuws. Vanaf 1 juli komt er mogelijk een wettelijk appverbod voor fietsers. Binnenkort gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Het is nu al voor automobilisten verboden om te appen tijdens het rijden, net als voor veel andere weggebruikers. Binnenkort zal dat verbod dus worden uitgebreid naar fietsers, trambestuurders en bestuurders van alle voertuigen voor gehandicapten. Omdat fietsers een geringere snelheid hebben dan auto’s was het aanvankelijk niet verboden om al fietsend te appen. Maar in de praktijk blijkt dat ook fietsers, die zich wel bewust zijn van het risico, toch de verleiding niet kunnen weerstaan om hun mobiel in het verkeer te gebruiken. Veel fietsers komen hierdoor onnodig in botsing met onder andere automobilisten en raken ernstig gewond of komen zelfs te overlijden.

Gebruik mobiel in de auto

Er is uiteraard ook onderzoek gedaan naar het gebruik van de mobiele telefoon in de auto. Hieruit blijkt dat de kans op een ongeluk verdubbelt als iemand in de auto belt met een telefoon in de hand. Appen verzesvoudigt de kans op een ongeval. En automobilisten gebruiken vaak hun mobiel terwijl ze aan het rijden zijn. Maar liefst een kwart is in die omstandigheden wel eens actief op social media en een op de vijf reageert wel eens op een bericht. Het gevaar zit ‘m daarbij in de afleiding die dit veroorzaakt, waarbij men geen oog meer heeft voor de verkeerssituatie.

De afleiding is tweeledig: Lichamelijk door de bediening van het toestel in plaats van het besturen van de auto en geestelijk omdat de aandacht verdeeld moet worden tussen telefoon en het autorijden. Het gebruik van het mobieltje veroorzaakt een aanzienlijk tragere reactie van de bestuurder op de verkeersomgeving. Ook heeft men tijdens mobiel telefoongebruik minder controle over het voertuig, bijvoorbeeld met het houden van de koers tijdens het intoetsen van een nummer of het ontvangen en verzenden van berichten.

Wetgeving mobiel bellen in de auto

De wetgeving voor automobilisten is duidelijk. Het is niet toegestaan handheld te bellen tijdens het rijden. Dit geldt tevens voor het versturen of lezen van een bericht. De telefoon mag ook niet geklemd worden tussen oor en schouder. Handsfree bellen via het dashboard is wel toegestaan, mits dat voor het rijden al is ingesteld, evenals spraakbediening. Het is wel toelaatbaar handheld te bellen als u met uw auto stilstaat, bijvoorbeeld in de file, op een parkeerplaats of voor een stoplicht. De regels voor het gebruik van de mobiele telefoon in de auto en op de motor en bromfiets vindt u in artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Campagne tegen mobiel in het verkeer

Het effect van het verbod op telefoongebruik in een voertuig blijkt tegen te vallen, vooral bij jongeren. Het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer neemt de afgelopen jaren zelfs toe. In het algemeen heerst er de gedachte dat het handsfree gebruik van telefoons in het verkeer ongevaarlijk is.
Educatie en voorlichtingscampagnes kunnen bijdragen aan een verdere bewustwording van de risico’s van het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. In september van dit jaar startte de overheid een grote campagne tegen appen en bellen in het verkeer. De campagne met de slogan MoNo is een samenwerking met onder meer ANWB, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond.

Letselschade door gebruik mobiele telefoon in verkeer

Een kort moment van onoplettendheid kan al een verkeersongeval veroorzaken. En dit is zo gebeurd als een bestuurder gebruik maakt van zijn mobiele telefoon tijdens het rijden. Als er sprake is van een aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid dan kan de veroorzaker verantwoordelijk worden gehouden voor het ongeval. Toch is het niet automatisch het geval dat de bellende bestuurder ook de aansprakelijke partij is bij een ongeval. Bij het vaststellen van de aansprakelijkheid bij schade en letselschade tellen de bijkomende omstandigheden ook mee.

Gratis juridisch advies

Om grip te krijgen op deze ingewikkelde materie raden wij u met klem aan om een letselschade specialist in de arm te nemen als u betrokken bent geraakt bij een dergelijk ongeval. Deze expert kan voor u tot de bodem uitzoeken wie er aansprakelijk gesteld kan worden voor uw letselschade en er voor zorgen dat u de schadevergoeding ontvangt waar u recht op heeft. De letselschade specialisten van B&O Letselschade hebben alle kennis en expertise in huis om uw schadeclaim tot een goed einde te brengen. Indien de andere partij inderdaad aansprakelijk is voor uw letselschade dan werken wij geheel gratis aan uw case. U kunt zich dan volledig richten op uw herstel. Voor nadere informatie of een vrijblijvend advies kunt u altijd contact met ons opnemen.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74