Arbeidsongeschikt verklaard na ongeval

In het kort

 • Wanneer u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval kunt u veel inkomensschade oplopen. Het berekenen van de totale schade is een ingewikkeld en nauwkeurig proces.
 • Onze letselschadejuristen helpen u graag bij het berekenen en claimen van uw schadevergoeding bij de aansprakelijke partij. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Bent u slachtoffer van een ongeval en kunt u niet meer werken? Dan kunt u te maken te krijgen met inkomensverlies. Als u door een verkeersongeluk of bedrijfsongeval blijvend letsel heeft opgelopen kunt u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raken. Eerst komt u in de ziektewet, maar na twee jaar kan uw werkgever u in verband met uw letsel ontslaan. Vervolgens beoordeelt het UWV of u voor een WIA uitkering in aanmerking komt. U krijgt dan te maken met een aanzienlijk verlies aan inkomen.

Deze grote schadepost kunt u verhalen op degene die aansprakelijk is voor het ongeval. Het waarderen van deze schadepost is echter zeer complex en vereist vaak specialistische kennis. Hieronder leggen we uit waar u onder andere mee te maken kunt krijgen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met onze ervaren letselschadejuristen. Zij helpen u graag met het berekenen en claimen van uw letselschade door arbeidsongeschiktheid. En bij aansprakelijkheid van de tegenpartij is onze hulp voor u gratis.

Wanneer is sprake van arbeidsongeschiktheid?

Er wordt van arbeidsongeschiktheid gesproken als iemand niet meer in staat is zijn werkzaamheden uit te voeren. Dit houdt in dat iemand geheel of gedeeltelijk niet meer kan werken door ziekte of een ongeval waarbij diegene letsel heeft opgelopen. Iemand kan dus geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, en de oorzaak kan van lichamelijke en/of psychische aard zijn.

Arbeidsongeschikt zijn is dramatisch voor de persoon in kwestie en hakt er vooral financieel hard in. Werknemers die niet meer kunnen werken door ziekte of een ongeluk kunnen aanspraak maken op doorbetaling van salaris door de werkgever of een uitkering van het UWV. Daarnaast hebben zij, indien er sprake is van een ongeluk, ook recht op een schadevergoeding. Dit alleen als er sprake is van aansprakelijkheid van een andere partij of als er een ongevallenverzekering is. De door arbeidsongeschiktheid ontstane inkomensschade is veelal de grootste schadecomponent bij letselschade.

Arbeidsdeskundige bij re-integratie

Als u niet meer kunt werken na een ongeluk, hebben zowel u als uw werkgever de verplichting er alles aan te doen om weer aan het werk te kunnen. De periode waarin uw werkgever uw loon doorbetaalt en u helpt bij uw re-integratie is maximaal twee jaar. Bij hoge uitzondering kan deze periode verlengt worden als blijkt dat uw werkgever zich niet voldoende heeft ingespannen. Wanneer u niet meer kunt werken door een ongeluk, maakt u samen met uw werkgever en een bedrijfsarts afspraken over of en wanneer u weer gedeeltelijk of volledig aan het werk kunt. Ook aangepast werk bij een andere werkgever behoort dan tot de mogelijke alternatieven. Hierbij wordt vaak een arbeidsdeskundige ingeschakeld.

Een arbeidsdeskundige is gespecialiseerd op het gebied van arbeidsprocessen en beroepen. Wellicht kunt u niet meer in uw eigen werk terugkeren, maar zijn er nog wel mogelijkheden voor ander soort werkzaamheden. Een arbeidsdeskundige kan behulpzaam zijn bij omscholing of het vinden van ander gepast werk. Samen wordt geprobeerd om u weer aan het werk te helpen. Als letselschadekantoor werken wij samen met alleen de beste arbeidsdeskundigen. Deze houden rekening met uw wensen en behoeften om zo werk te vinden dat zo goed mogelijk bij u past.

Welke inkomensschade bij arbeidsongeschiktheid?

Raakt u arbeidsongeschikt na een ongeval? Dan krijgt u beslist te maken met inkomensschade. Wellicht niet direct, maar wel na verloop van tijd. In de meeste gevallen is de werkgever namelijk verplicht u het eerste jaar 100% van uw loon door te betalen, maar in het tweede jaar wordt dat 70%. Deze inkomensschade kunt u als letselschadevergoeding verhalen. Werknemers die niet meer kunnen werken door een ongeluk kunnen naast het lagere vaste salaris ook te maken krijgen met andere inkomensschade, zoals:

 • Een contract voor bepaalde tijd dat niet wordt verlengd;
 • Mislopen van onregelmatigheidstoeslag, overwerk, fooien of extra ingeroosterde werkdagen;
 • Mislopen van pensioenopbouw;
 • Mislopen van een promotie naar een hogere functie inclusief salarisverhoging;
 • Mislopen van bonussen, tantièmes, gratificaties en/of winstdeling;
 • Mislopen leaseauto, telefoon en laptop;
 • WIA of WW. Dit betekent dat u slechts 70% van uw normale inkomen ontvangt.

Ook al zelfstandig ondernemer kunt u inkomensschade lijden. Zeker omdat veel zelfstandig ondernemers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten. Op dat moment raakt u direct al uw inkomen kwijt indien u niet meer kunt werken. Al deze kosten zijn bij de verantwoordelijke partij te verhalen.

Claim uw letselschade door arbeidsongeschiktheid

De grootste schadepost bij arbeidsongeschiktheid is het Verlies aan Verdienvermogen (VAV). Dit betekent dat u tijdelijk of zelfs voor de rest van uw leven inkomen misloopt. Afhankelijk van uw inkomen, andere mogelijkheden om inkomsten te verwerven en de leeftijd waarop u arbeidsongeschikt raakt, kan de hoogte van deze schadepost behoorlijk oplopen. Bij zeer grote letselschades laten wij de berekening van het verlies arbeidsvermogen berekenen door het Nederlands Rekencentrum Letselschade (NRL). Hier wordt uw situatie voor het ongeval bekeken en zal, rekening houdend met alle kansen en risico’s op de arbeidsmarkt, een berekening worden gemaakt die geheel is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Denk hierbij aan eventuele bonusregelingen, onregelmatigheidstoeslag en overwerk.

Slachtoffers die niet meer kunnen werken door een ongeluk, kunnen naast de inkomensschade eveneens een compensatie claimen voor alle extra gemaakte kosten, schades en smartengeld. Veel voorkomende schadeposten die verhaald kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

 • Kosten van medische behandelingen die uw zorgverzekeraar niet (meer) betaalt;
 • Reiskosten als u geregeld een fysiotherapeut of andere arts moet bezoeken;
 • Kosten van de aanschaf van medische hulpmiddelen die niet worden vergoed;
 • Eigen risico van uw zorgverzekering;
 • De kosten van huishoudelijk hulp of mantelzorg;
 • Kosten van thuiszorg;
 • Kosten van aanpassing van de woning;
 • Extra kosten vanwege studievertraging;
 • Kosten voor het inschakelen van hulp in en rondom uw woning, bijvoorbeeld een tuinman of iemand die uw hond uit laat;
 • Smartengeld voor de emotionele schade (het leed en de pijn) na het ongeval;
 • Wettelijke rente

Juridische hulp van letselschadebureau

Bent u arbeidsongeschikt geraakt, dan is het niet eenvoudig uw schade te verhalen. U heeft te maken met uw werkgever, verzekeraars en eventueel andere betrokken partijen. Het is in dit geval goed voor te stellen dat u niet weet waar u moet beginnen. Met de juridische hulp van ons letselschadebureau hoeft u zich hier gelukkig niet mee bezig te houden. Wanneer u arbeidsongeschikt geraakt bent door schuld van iemand anders, helpen wij u zelfs gratis. Ons honorarium dient namelijk vergoed te worden door de aansprakelijke partij.

De juridische hulp van ons letselschadebureau houdt in dat wij een aansprakelijkheidsonderzoek uitvoeren, uw schadevergoeding voor letselschade en smartengeld berekenen en dit claimen bij de aansprakelijke partij. Als de aansprakelijke partij niet akkoord gaat met onze eisen, kan een letselschade advocaat een eventuele procedure voeren.

Bent u arbeidsongeschikt geraakt, laat dan uw belangen laten behartigen door ons letselschadebureau, zodat u voor alle gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid wordt gecompenseerd. Met B&O Letselschade heeft u een sterke partij achter u staan die opkomt voor uw belangen en alles in het werk stelt om maximale schadevergoeding te claimen. Onze ervaren letselschade experts zijn gedreven en persoonlijk betrokken bij uw letselschadezaak. Voor rechtsbijstand kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze letselschadejuristen.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74