Aansprakelijkheid van het openbaar vervoer bij letselschade

Dagelijks reizen honderdduizenden Nederlanders met het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer of om een gezellig uitstapje te maken.
Meestal verloopt de reis per trein, bus, tram, metro of taxi veilig en kan deze sneller zijn dan de auto tijdens de spits. Net als in al het andere verkeer kunt u tijdens uw reis met het openbaar vervoer ook letselschade oplopen. Ondanks dat we in de media alleen de ernstige gevallen lezen, gebeurt het dagelijks dat reizigers in het openbaar vervoer letselschade oplopen. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid en de bijbehorende schadevergoeding? De experts van B&O Letselschade leggen het u uit.

Gratis juridische begeleiding

Heeft u letselschade opgelopen tijdens uw reis met het openbaar vervoer? De kans is dan aanwezig dat u de vervoerder aansprakelijk kunt stellen voor de kosten die dit met zich meebrengt. De betrokken letselschade specialisten van B&O Letselschade kunnen u hierin geheel kosteloos begeleiden en juridisch bijstaan bij deze lastige schadeclaim.

Nadere informatie over letselschade in het openbaar vervoer

Zorgplicht van de vervoerder

Door een kaartje te kopen voor de bus of de trein gaat u automatisch een overeenkomst aan met de vervoermaatschappij. Hiermee is de vervoerder verplicht u veilig van A naar B te brengen. In de Wet Personenvervoer is geregeld dat de vervoermaatschappij een wettelijke verplichting heeft tot veilig vervoer. Hierin is de zorgplicht opgenomen die deze maatschappij op dat moment voor u als reiziger heeft. Als u niet veilig op uw eindbestemming arriveert, is dat de verantwoordelijkheid van de vervoerder. De aansprakelijkheid en schadevergoeding zullen dan ook voor rekening van deze vervoermaatschappij zijn. Indien de vervoerder de aansprakelijkheid daadwerkelijk erkend heeft, hangt hier een maximum bedrag per passagier aan, zoals vastgelegd in de Nederlandse wet.

Gehele tekst van de Wet Personenvervoer

Alleen wanneer de vervoerder duidelijk kan aantonen dat er sprake was van overmacht waardoor het ongeval niet te voorkomen was, vervalt de aansprakelijkheid. Dit geldt ook als hij kan aantonen dat, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, uw letselschade onontkoombaar was.

Ongevallen in het openbaar vervoer

Een ongeval met het openbaar vervoer kan van verschillende aard zijn. Veel voorkomende ongevallen zijn:

  • U maakt een val tijdens het in- of uitstappen
  • De bus, tram, metro of trein krijgt een botsing met een ander voertuig of met een andere bus, tram, metro of trein
  • De bestuurder trekt onverwachts hard op of moet hard remmen waardoor u ten val komt. Of u komt ten val doordat de bestuurder te hard door de bocht rijdt
  • Een eenzijdige aanrijding
  • U valt op het perron of bij de halte

Letselschade openbaar vervoer

De aard van uw letsel na een ongeval in het openbaar vervoer kan divers zijn. Wellicht dat u kleine verwondingen heeft aan uw hoofd of uw ledematen, schaafwonden, kneuzingen of een botbreuk. Maar het kan ook voorkomen dat u een whiplash of hersenletsel oploopt.
Als u letsel oploopt, is het van belang dat u dit direct meldt, bijvoorbeeld bij de chauffeur of de conducteur.
U moet namelijk aannemelijk kunnen maken dat u daadwerkelijk passagier was tijdens het ongeval. Daarna kunt u het binnen drie maanden bij de vervoermaatschappij zelf melden.
Ook moet u kunnen bewijzen dat de door u opgelopen letselschade is ontstaan door het ongeval met de bus, tram, trein of metro. Zoek getuigen, maak foto’s en noteer zoveel mogelijk gegevens, zoals ritgegevens en de naam van de chauffeur. Deze verzamelde informatie is erg belangrijk om de vervoerder aansprakelijk te kunnen stellen.
Daarnaast is het bij letsel verstandig om binnen niet al te lange tijd uw huisarts te bezoeken voor een juiste diagnose en documentatie van uw letsel. Wacht u ook niet te lang met het inschakelen van rechtsbijstand, omdat de aansprakelijkheid en de schadeloosstelling anders erg lang op zich laten wachten.

Letselschade specialist bij letselschade openbaar vervoer

Bij een ongeval met het openbaar vervoer is er een kans dat u lichamelijk letsel oploopt. Afhankelijk van de aard van het letsel kunt u tegen hoge medische kosten aanlopen. Het kan zijn dat u tijdelijk arbeidsongeschikt raakt of dat u extra hulp in huis nodig heeft. Het loont daarom de moeite om in zo’n situatie de vervoerder aansprakelijk te stellen voor uw letselschade. Wij raden u daarbij aan om een ervaren letselschade specialist in te schakelen. Het letselschade traject is namelijk niet altijd eenvoudig omdat u bij aansprakelijkstelling altijd te maken heeft met een tegenpartij en diens verzekeraar. De experts van B&O Letselschade kunnen u geheel kosteloos bijstaan indien de vervoermaatschappij aansprakelijk gesteld kan worden voor uw letselschade. Neemt u contact met ons op voor nadere informatie of een vrijblijvend advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74