Schadevergoeding ongeval touringcar of bus

Heeft u een ongeval met een touringcar meegemaakt? Dan heeft u wellicht recht op schadevergoeding. Inzittenden van een touringcar die gewond raken bij een ongeval kunnen hun letselschade in de meeste gevallen verhalen op de vervoerder. Een letselschadedeskundige kan hierbij de gehele schadeafwikkeling op zich nemen. En dit kost u helemaal niets.

Weten of u recht heeft op schadevergoeding? Neem dan vrijblijvend contact op met de letselschadejuristen van B&O Letselschade.

Na een touringcarongeval schakelt u een letselschadedeskundige in, zodat:

  • U zich niet hoeft te verdiepen in de regels en wetten
  • Wij u kunnen helpen bij het aansprakelijk stellen en opstellen van de schadelijst
  • U geen vervelende discussies hoeft te voeren met de tegenpartij
  • Wij ervoor kunnen zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft

Wij hebben veel ervaring met het afwikkelen van letselschade na een touringcar ongeval en staan u graag ter zijde.

Aansprakelijkheid ongeval touringcar

U kunt pas een schadevergoeding na een ongeval met een touringcar krijgen zodra vaststaat dat iemand anders voor het ontstaan van uw schade aansprakelijk is. In beginsel is de vervoersmaatschappij aansprakelijk voor het ongeval. Deze zal alle schade die voortvloeit uit het ongeval met haar touringcar moeten vergoeden. U dient dus de vervoerder aansprakelijk te stellen voor uw letselschade. Alleen wanneer de vervoerder kan bewijzen dat zij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het verkeersongeluk vervalt de aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid vaststellen

Het beoordelen van de aansprakelijkheid kunt u het beste overlaten aan een professionele letselschadejurist. Op basis van politierapporten, onafhankelijke deskundigen, getuigenverklaringen, en foto’s van het touringcar ongeval sturen wij de veroorzaker (veelal diens verzekeringsmaatschappij) een aansprakelijkstelling. Hierin stellen wij de vervoerder aansprakelijk en melden wij welke schadeposten deze aan u moet vergoeden. De schadevergoeding na het ongeval met de touringcar betreft de geleden en de nog te lijden schade.

Schuldloze Derde Regeling na ongeval touringcar

Indien de vervoersmaatschappij kan aantonen dat zij niet aansprakelijk is voor het ongeval met de touringcar en dus geen schadevergoeding gaat betalen, dreigt u tussen wal en schip te belanden. Wanneer het een ongeval tussen meerdere voertuigen betreft en het nog onduidelijk is welk voertuig voor het ongeval aansprakelijk is, heeft u de mogelijkheid om als schuldloze derde de verzekering van een andere betrokkene aansprakelijk te stellen. De verzekering die als eerste door de schuldloze derde of diens letselschadedeskundige wordt aangesproken, zal moeten optreden als regelend verzekeraar. Deze verzekeraar vergoed dus uw letselschade, ondanks dat zij mogelijk niet aansprakelijk is.

Voorbeeld: stel dat er een touringcar en twee auto’s betrokken zijn geweest bij het ongeval, dan komt u in aanmerking voor de Schuldloze Derde Regeling als niet duidelijk is wie voor het ongeval aansprakelijk is. U kunt in dat geval de verzekeraar van de vervoersmaatschappij of die van één van de automobilisten aanspreken. Met deze regeling wordt voorkomen dat u de dupe wordt van een langlopende discussie over de schuldvraag.

Schadevergoeding ongeval touringcar

De schade die u oploopt doordat u gewond bent geraakt, noemen we letselschade. De schadevergoeding voor letselschade is een vergoeding voor kosten, gemiste inkomsten en immateriële schade, zoals:

  • Vergoeding van beschadigde kleding, bagage en andere persoonlijke eigendommen
  • Vergoeding voor het inschakelen van huishoudelijke hulp of opvang van uw kinderen
  • Vergoeding voor de extra medische kosten die u niet vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar
  • Vergoeding voor gemiste inkomsten, omdat u wellicht (tijdelijk) niet meer kunt werken
  • Vergoeding voor het leed, pijn en verdriet dat u is aangedaan, ofwel smartengeld

Rechtsbijstand letselschadedeskundige

Wanneer duidelijk is welke schade u lijdt, kunt u een letselschadeclaim indienen. De letselschadedeskundigen van B&O Letselschade zijn jurist en NIVRE-expert en hebben veel ervaring met het claimen van schadevergoeding na een touringcar ongeval. Wij behartigen uw belangen op een professionele en respectvolle manier. Onze kwaliteit wordt gegarandeerd door het keurmerk van het Register Letselschade.

Minnelijke regeling

Allereerst proberen wij er met de verantwoordelijke partij uit te komen. Wij zullen dan een minnelijke regeling treffen over de schadevergoeding voor het touringcar ongeval. Zodra overeenstemming is bereikt over de hoogte van de schadevergoeding, wordt in een vaststellingsovereenkomst de afspraak vastgelegd.

Gerechtelijke procedure letselschade

Als er discussie blijft bestaan over bijvoorbeeld aansprakelijkheid of over de omvang van de schadevergoeding waar u door het touringcar ongeval recht op heeft, dan kan uw zaak voor een letselschade advocaat worden voorgelegd aan de rechter. Deze maakt een einde aan het geschil en geeft een bindende uitspraak.

Wat te doen na een ongeval?

Wanneer u betrokken raakt bij een aanrijding met een bus denkt u wellicht niet als eerste aan een schadevergoeding. Uw eerste zorg is van de schrik bekomen en herstellen van uw letsel om zo snel mogelijk uw dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

Toch is het verstandig om wel even stil te staan bij de juridische afwikkeling. U kunt namelijk onverwacht voor hoge kosten komen te staan, waardoor u in de financiële problemen kunt geraken. De kans dat u schade heeft geleden of lijdt is namelijk erg groot. Ook psychisch heeft u veel te verwerken. Deze schade is eveneens een gevolg van het ongeluk en kan dus onderdeel uitmaken van de totale schadevergoeding.

Kosteloze rechtsbijstand

Het is raadzaam om u bij het claimen van een schadevergoeding na een ongeval met een touringcar te laten bijstaan door een ervaren en deskundige letselschadespecialist. Voor de kosten hoeft u het zeker niet te laten. Zodra de wederpartij aansprakelijkheid heeft erkend, is deze verplicht onze kosten eveneens te vergoeden. Deze maken namelijk deel uit van de totale schadevergoeding. Onze juridische bijstaand kost u dus niets!

Bent u als inzittende betrokken geraakt bij een busongeluk en heeft u hierbij letsel opgelopen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor advies over de te claimen schadevergoeding. Wij helpen u deskundig, persoonlijk en gratis!

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74