Aangereden door scooter of brommer

In het kort

 • Kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers, zijn voor maximaal 50% aansprakelijk als zij worden aangereden door een motorvoertuig, ook bij eigen schuld. Een bestuurder sowieso voor 100% aansprakelijk bij een ongeval als het slachtoffer dat is aangereden jonger is dan 14 jaar.
 • Bent u als bestuurder van een auto, motor, brommer of scooter aangereden door een scooter, dan is de partij aansprakelijk die het verkeersongeluk heeft veroorzaakt. Bij B&O Letselschade Juristen bent u gegarandeerd van gratis rechtsbijstand indien de andere partij aansprakelijk gesteld kan worden.
 • Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

In de grote steden maken veel mensen gebruik van een scooter of brommer om zich snel door de stad te verplaatsen. Vaak levert dit tijdswinst op ten opzicht van het reizen met de auto of het openbaar vervoer. Helaas gebeuren er regelmatig ongevallen met scooters en brommers met (ernstig) letsel tot gevolg. Vooral voetgangers en fietsers die worden aangereden door een scooter of brommer kunnen veel letselschade overhouden aan het ongeval. Maar ook als u zelf een motorvoertuig bestuurt kunt u letselschade oplopen. Het is dan ook belangrijk dat u een ongeval juist afhandelt en uw letselschade claimt bij de aansprakelijke partij.

Wat te doen na een aanrijding door scooter of brommer?

Vlak na een aanrijding kunt u erg geschrokken zijn. Of misschien heeft u zelf (ernstig) lichamelijk letsel. Toch is het belangrijk om dan zo goed als mogelijk de volgende stappen uit te voeren. Indien u dit zelf niet kunt, vraag omstanders dan om u hierbij te helpen. Op deze manier vergroot u de kans op een letselschadevergoeding.

 1. Breng uzelf allereerst in veiligheid.
 2. Noteer de gegevens van de persoon die u heeft aangereden. Vraag hem of haar om een ID of paspoort indien mogelijk om de gegevens te verifiëren.
 3. Verzamel bewijs van de aanrijding. Maak foto’s van de plek en het ongeval en vraag getuigen om een verklaring en hun gegevens.
 4. Schakel indien nodig de politie in.
 5. Ga na het ongeval zo snel mogelijk langs een huisarts indien u letsel heeft. Het erkennen en documenteren van uw klachten is een belangrijke stap in het opbouwen van uw dossier.
 6. Bewaar vanaf het begin direct alle bonnetjes en andere correspondentie.
 7. Schakel juridische hulp in om u te helpen bij het claimen van uw letselschade.

Aansprakelijkheid bij aanrijding door scooter of brommer

De aansprakelijkheid bij een aanrijding is voor een deel wettelijk vastgelegd. Zo zijn kwetsbare verkeersdeelnemers voor maximaal 50% aansprakelijk als zij worden aangereden door een motorvoertuig. Bent u te voet aangereden door een scooter, dan kun u dus, ook bij eigen schuld, altijd in ieder geval 50% van uw letselschade verhalen op de bestuurder van de scooter. Als het ongeval volledig de schuld is van de bestuurder, dan is hij of zij voor 100% aansprakelijk en dient uw volledige letselschade vergoed te worden. Daarnaast is de bestuurder sowieso voor 100% aansprakelijk als het slachtoffer dat is aangereden jonger is dan 14 jaar.

Bent u als bestuurder van een auto, motor, brommer of scooter aangereden door een scooter, dan is de partij aansprakelijk die het verkeersongeluk heeft veroorzaakt. Een aansprakelijkheidsonderzoek moet dan uitwijzen welke partij aansprakelijk is, of in welke verhouding. U kunt hiervoor ons letselschadebureau inschakelen. Bij aansprakelijkheid van de andere partij kunt u bij hen uw letselschade claimen.

Samengevat zijn de regels bij een aanrijding door een scooter of brommer als volgt:

 • Indien u als voetganger of fietser bent aangereden is de bestuurder van de scooter of brommer voor minimaal 50% aansprakelijk, ook als de aanrijding uw schuld is. Indien het ongeval volledig de schuld is van de bestuurder kunt u 100% van uw schade claimen.
 • Indien u als bestuurder van een motorvoertuig wordt aangereden door een scooter of brommer is degene die schuldig is aan het ongeval aansprakelijk. Hoeveel letselschade u dan kunt claimen is afhankelijk van het aansprakelijkheidsonderzoek.
 • Indien een kind onder de 14 jaar wordt aangereden door een scooter of brommer is de bestuurder altijd voor 100% aansprakelijk voor het ongeval. Ook als het kind schuldig is aan het verkeersongeval.

Aangereden door scooter of brommer? Letselschade claimen!

Als u bent aangereden door een scooter of brommer, dan is de kans groot dat u letsel heeft opgelopen. Zeker als kwetsbare verkeersdeelnemer kunnen de verwondingen ernstig zijn. Maar ook als u zelf een scooter of brommer bestuurde bent u relatief onbeschermd en kan de impact en de letselschade groot zijn. Deze letselschade kunt u claimen bij de aansprakelijke partij en bestaat uit verschillende schadeposten.

Binnen letselschade zijn er twee soorten schade: materiële en immateriële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Voorbeelden hiervan zijn schade aan eigendommen, verlies aan verdienvermogen (VAV), kosten voor medische zorg of het inhuren van huishoudelijke hulp. Immateriële schade is schade veroorzaakt door verdriet, pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor het feit dat u nooit meer uw favoriete sport kunt beoefenen, of kampt met angstaanvallen na het ongeval. De vergoeding hiervoor wordt ook wel smartengeld genoemd. Smartengeld is lastiger in geld uit te drukken omdat hier geen directe kosten aan verbonden zijn.

Onze ervaren letselschadejuristen kunnen u bijstaan bij het berekenen en claimen van uw schadevergoeding. Deze schadevergoeding wordt vervolgens ingediend bij de (verzekering van) de aansprakelijke partij. Indien de bestuurder van de brommer of scooter is doorgereden of onverzekerd is, kunnen wij uw schade verhalen via het Waarborgfonds Motorverkeer.

Rechtsbijstand van letselschadebureau B&O Letselschade

Als u letselschade heeft opgelopen doordat u bent aangereden door een scooter of brommer en de andere bestuurder is aansprakelijk, dan kunnen wij u gratis rechtsbijstand verlenen. Onze kosten moeten dan namelijk worden vergoed door de aansprakelijke partij. Wij zijn een erkend letselschadebureau dat het Nationaal Keurmerk Letselschade draagt en beschikken over een team van ervaren en deskundige letselschadejuristen en -experts. Wij helpen u met het vaststellen van de aansprakelijkheid, het inventariseren van uw letselschade en claimen de schade bij de aansprakelijke partij. Doordat wij u al het juridische werk uit handen nemen, kunt u zich volledig richten op uw herstel.


Aangereden door een scooter of brommer? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij komen zelfs persoonlijk bij u langs om uw letselschadezaak met u te bespreken.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74