Letselschadeclaim ook voor naasten mogelijk

In het kort

  • In principe kan alleen degene die de letselschade heeft opgelopen hiervoor een vergoeding claimen
  • Ook derden kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Dit wordt ‘verplaatste schade’ genoemd
  • Het gaat bij 'verplaatste schade' om kosten die door een naaste worden gemaakt als gevolg van het letsel van het slachtoffer
  • Onze letselschade-experts kunnen u alles gratis en vrijblijvend vertellen over ‘verplaatste schade’
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Als iemand letselschade oploopt betekent dat een grote inbreuk op zijn of haar leven. Naast de fysieke en mentale problemen voor de betrokkene, levert een ongeval vaak ook financiële gevolgen voor de betrokkene en zijn naasten.

In principe kan alleen degene die de letselschade heeft opgelopen hiervoor een vergoeding claimen. Zoals op elke regel zijn er echter hier ook uitzonderingen mogelijk. Volgens artikel 6:107 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kunnen ook derden in aanmerking komen voor een schadevergoeding, als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Dit wordt ‘verplaatste schade’ genoemd.

Het gaat hierbij om kosten die door een naaste worden gemaakt als gevolg van het letsel van het slachtoffer. Denk hierbij aan medische kosten die door de ouders van een kind of door een werkgever worden betaald. Voorwaarde is wel dat deze kosten door het slachtoffer geclaimd hadden kunnen worden als hij deze zelf had gemaakt. Voorbeelden van ‘verplaatste schade’ zijn:

  • Kosten van herstel, zoals hierboven genoemd;
  • Reiskosten: deze kosten worden niet door het slachtoffer zelf gemaakt, maar komen diens herstel wel ten goede. Bovendien zouden deze kosten niet gemaakt hoeven worden als het ongeval niet zou zijn gebeurd; ze vloeien dus rechtstreeks voort uit het ongeval. Op dit moment geldt hiervoor een vergoeding van €0,26 per kilometer of de kosten van openbaar vervoer;
  • Inkomstenderving van naasten; denk hierbij aan inkomsten die een naaste misloopt, doordat hij vanwege ziekenhuisbezoek of het verzorgen van het slachtoffer niet kan werken. Als het ongeval niet had plaatsgevonden, dan zou de naaste gewoon hebben kunnen werken en was deze geen inkomen misgelopen;
  • Kosten van huishoudelijke hulp; als een slachtoffer vanwege het ongeval niet meer alle huishoudelijke taken zelf kan doen en daarvoor een derde wordt ingeschakeld, kunnen deze kosten verhaald worden.

Wilt u meer weten over ‘verplaatste schade’ of denkt u hiervoor in aanmerking te komen, neem dan contact met ons op via 085 – 877 17 74. Onze letselschade-experts kunnen u alles vertellen over ‘verplaatste schade’.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74