Loonregres: verhaal de loonschade bij letselschade

In het kort

  • Indien een derde (bijvoorbeeld een verkeersdeelnemer) de veroorzaker is van het letsel van uw werknemer, dan heeft u het recht uw loonschade te verhalen op deze aansprakelijke derde. Dit heet ‘regresrecht’
  • Uw bedrijfsschade komt voort uit loonschade vanwege het feit dat u, in uw hoedanigheid van werkgever, het salaris van uw werknemer dient door te betalen op grond van de arbeidsovereenkomst en/of wetgeving
  • Onze letselschadejuristen kunnen deze loonschade voor u verhalen, zodat u niet opdraait voor de kosten van een ongeval waar u niet aansprakelijk voor bent
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Als werkgever wordt u vroeg of laat geconfronteerd met arbeidsongeschiktheid van een werknemer. U bent dan (veel) geld kwijt aan het doorbetalen van loon. Veel werkgevers weten echter niet dat zij deze loonschade onder omstandigheden kunnen verhalen op een derde partij. Dit verhaalsrecht geldt gedurende 5 jaar na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Op deze manier draait u niet zelf op voor de kosten na een ongeval waar u zelf niet aansprakelijk voor bent.

Loonschade, regresrecht en loonregres

Er zijn verschillende termen binnen dit thema die veel op elkaar lijken. We leggen deze daarom eerst voor u uit.

Wat is loonschade?

Loonschade is de schade die ontstaat doordat u als werkgever uw werknemer moet doorbetalen in het geval van arbeidsongeschiktheid. De loonschade bestaat uit onder andere het nettoloon en vakantiegeld. Maar ook eventuele re-integratiekosten behoren tot de loonschade. Bij ernstige letselschade en langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen deze kosten voor u als werkgever behoorlijk oplopen.

Wat is regresrecht?

Regresrecht is het recht om kosten terug te vorderen die door toedoen van een andere partij zijn gemaakt. Dit recht zorgt ervoor dat degene die niet schuldig is aan het ongeval niet voor de kosten hoeft op te draaien.

Wat is loonregres?

Loonregres is het recht om de loonschade tijdens arbeidsongeschiktheid van een werknemer terug te vorderen van de partij die het letsel heeft veroorzaakt. Het is het gebruik maken van het regresrecht door de werkgever voor het verhalen van de loonschade.

Loonschade berekenen

Waar bestaat uw loonschade nu precies uit? U heeft in ieder geval het recht het nettoloon van de werknemer op de aansprakelijke veroorzaker te verhalen. Daarnaast is het tevens mogelijk de re-integratiekosten, zoals omscholing of aanpassing van de werkplek, te verhalen. Ook eventuele andere kosten zoals vakantiegeld en pensioenopbouw kunnen worden meegenomen in deze berekening. Het berekenen van de loonschade is een complexe taak en vereist de juiste expertise. Wij kunnen u hiermee helpen.

Voor alle kostenposten gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is geen sprake van bijzonderheden in de voorgeschiedenis van de werknemer m.b.t. arbeidsongeschiktheid;
  • De klachten zouden zonder het ongeval niet zijn ontstaan;
  • De klachten dienen objectief vastgesteld te kunnen worden;
  • De klachten dienen reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven te zijn.

Loonschade claimen

Na het berekenen van de loonschade kunt u deze claimen. Dit is niet altijd eenvoudig. De verzekeraar van de aansprakelijke partij wil uiteraard een goed overzicht en berekening van de loonschade ontvangen. Onze gespecialiseerde letselschadejuristen staan in direct contact met de verzekeraar om te krijgen waar u recht op heeft. In het geval van loonregres brengen wij 15% van het verhaalde bedrag in rekening. Wanneer tevens de letselschadezaak van uw werknemer bij ons wordt ondergebracht, wordt dit verminderd tot 10%. Concreet houdt dit in dat wij niets in rekening brengen als er geen loonschade kan worden verhaald.

Verjaring loonregres

Ingevolge art. 3:310 Burgerlijk Wetboek verjaart een rechtsvordering tot schadevergoeding na verloop van vijf jaar na de ongevalsdatum. Het kan daarom raadzaam zijn om uw ziekteverzuimadministratie over de afgelopen vijf jaren te controleren op verzuim als gevolg van letsel waarvoor een derde aansprakelijk is. B&O Letselschade kan deze schade alsnog voor u verhalen op de aansprakelijke partij door middel van een loonregres.

Bent u werkgever en wilt u rechtsbijstand bij het verhalen van uw loonschade? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74