Afwikkeling letselschade

In het kort

  • Uw letselzaak is pas definitief afgewikkeld als u als een zogenoemde vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend. Het is belangrijk dat u nooit zomaar akkoord gaat met een overeenkomst die de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij voorstelt.
  • De definitieve letselschade kan pas worden afgewikkeld als het slachtoffer is genezen of wanneer de zogenoemde medische eindtoestand is bereikt.
  • Onze ervaren letselschadejuristen regelen een voorschot op de schadevergoeding voor u. Daarnaast zorgen zij ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.
  • Indien de tegenpartij aansprakelijk is, staan wij u gratis bij. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

De afwikkeling van letselschade kan voor slachtoffers van ongevallen een flinke belasting vormen. Verzekeraars proberen de afwikkeling vaak te vertragen door lange discussies te voeren over juridische onderwerpen en/of schadeposten. De afhandeling van een letselschadezaak neemt daarnaast ook lange tijd in beslag omdat de definitieve letselschade pas afgewikkeld kan worden als het slachtoffer is genezen of wanneer er geen verbetering meer te verwachten is in de gezondheidssituatie; de zogenoemde medische eindtoestand.

Uw letselzaak is pas definitief afgewikkeld als u als een zogenoemde vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend. Soms probeert een verzekeraar daarvoor al een pragmatische regeling voor te stellen. Dit is vaak niet in uw voordeel. De pragmatische regeling bij letselschade houdt in dat uw zaak al wordt afgerond voordat de medische eindtoestand is bereikt. Dit betekent dat er minder goed een inschatting kan worden gemaakt van de totale schade en u wellicht te weinig schadevergoeding krijgt. Toch wordt er soms onder druk, of door het gevoel dat de afwikkeling te lang duurt, besloten om dit voorstel te accepteren. Onze letselschade juristen zullen vaak voorschotten op de schadevergoeding voor u bedingen, zodat u niet alle kosten hoeft voor te schieten. Dit maakt de noodzaak tot het accepteren van deze pragmatische regeling ook lager.

Vaststellingsovereenkomst letselschade, wat houdt dat in?

Het laatste onderdeel van de afwikkeling van uw letselzaak is zoals gezegd het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst staat het totale letselschade bedrag vermeld, welke bedragen u reeds als voorschot heeft ontvangen en welke bedragen u nog zult ontvangen. Met het ondertekenen van deze vaststellingsovereenkomst verleent u als slachtoffer ‘kwijting’ aan (de verzekeraar van) de aansprakelijke tegenpartij. Dit wil zeggen dat u niet meer terug kunt komen op de letselschade bedragen die in de overeenkomst staan vermeld. Ook niet als u in de toekomst toch nog voor kosten komt te staan die verband houden met uw letselzaak. De afwikkeling van uw letselzaak is daarmee dus definitief. Het is belangrijk dat u niet ondertekent voordat:

  • uw totale letselschade volledig is geïnventariseerd
  • het volledig duidelijk is met welke schadeposten u ook in de toekomst nog te maken krijgt
  • nauwkeurig is berekend om welke letselschade bedragen het precies gaat
  • De afwikkeling van uw letselzaak is gedaan door een letselschadespecialist

U doet er goed aan om bij de afwikkeling van uw letselzaak een beroep te doen op de expertise van een erkend letselschadebureau, zodat u zeker weet dat u krijgt waarop u recht heeft. Heeft u eenmaal ondertekend, dan kunt u geen extra kosten meer claimen.


Wilt u meer informatie over hoe onze ervaren letselschadejuristen u bij kunnen staan? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.


Waarom duurt de afwikkeling van letselschade zo lang?

Het kan lang duren voordat er een vaststellingsovereenkomst op tafel ligt waarmee u de schadevergoeding krijgt die recht doet aan uw situatie en letselschade. Het is goed om te weten dat wij als letselschade juristen voorschotten op de schadevergoeding voor u zullen bedingen. Vaak al in de eerste week na een ongeval of ongeluk. Voor de definitieve afwikkeling bent u vervolgens afhankelijk van verschillende factoren, zoals bewijslast, medische eindsituatie en de medewerking van de aansprakelijke tegenpartij en diens verzekeringmaatschappij. Gaat u te snel akkoord met een afwikkelingsvoorstel van de verzekeraar, dan loopt u het risico dat u niet de schadevergoeding krijgt waar u wettelijk gezien recht op heeft. Laat u daarom bijstaan door een specialist met verstand van zaken.

Letselschade en de medische eindsituatie

We spreken van een medische eindsituatie wanneer u volledig bent hersteld van uw lichamelijke verwondingen en/of geestelijke klachten, of wanneer is vastgesteld dat verdere verbetering wat betreft uw lichamelijk en/of psychisch letsel helaas niet is te verwachten. Op dat moment zal immers pas duidelijk zijn welke lichamelijke en psychische klachten en beperkingen blijvend zullen zijn, hoe lang uw herstelperiode en/of revalidatietijd is geweest, welke kosten u in de toekomst mogelijk nog heeft als gevolg van uw letsel en welke gevolgen het ongeval heeft op uw dagelijkse en werkzame leven.

Het bewijzen van letselschade

U dient te beschikken over bewijsmateriaal van alle letselschadeposten waarvoor u bij de aansprakelijke tegenpartij schadevergoeding claimt. Dit kunnen diverse bonnen en nota’s zijn en in sommige gevallen zijn ook medische rapporten van onafhankelijke specialisten vereist. Een verzekeringsmaatschappij zal bijvoorbeeld twijfel kunnen uiten omtrent het zogenoemde causale verband tussen het ongeval en uw letsel. Dit betekent dat u moet kunnen aantonen dat de lichamelijke en/of psychische klachten die u heeft, een rechtstreeks gevolg zijn van het ongeval. Dit maakt de afwikkeling van de letselzaak er niet gemakkelijker op, aangezien het verkrijgen van medisch bewijsmateriaal soms lang kan duren. Uiteraard zetten wij alles op alles om de afwikkeling zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Belasting over uw schadevergoeding

Als er overeenstemming is over de definitieve afwikkeling van uw letselzaak en er een vaststellingsovereenkomst wordt opgemaakt, dan is het zaak de zogenoemde belastinggarantie hierin mee te nemen. De schadevergoeding die u voor uw letselschade krijgt, betreft namelijk een netto uitbetaling. U dient het bedrag bij uw belastingaangifte op te nemen in box III als vermogen en niet in box I als inkomen. Het is echter verstandig om met de verzekeringsmaatschappij die uw schadevergoeding uitkeert een belastinggarantie overeen te komen. Het kan namelijk gebeuren dat de belastingdienst toch van oordeel is dat de letselschade uitkering als inkomen gezien dient te worden. De – nadelige – financiële gevolgen hiervan komen dan niet voor uw rekening maar voor rekening van de verzekeringsmaatschappij

Gratis juridische bijstand bij B&O Letselschade

Na een ongeval met letselschade komt er veel op u af. U heeft lichamelijk letsel waarvan u moet herstellen, u kampt mogelijk met psychische klachten als gevolg hiervan en u moet heel veel zaken regelen en afhandelen. Is de tegenpartij aansprakelijk voor uw ongeval, dan kunt u met een gerust hart onze ervaren letselschadejuristen inschakelen. De verzekeraar van de tegenpartij dient namelijk ook onze kosten te vergoeden. Wij kunnen u dus kosteloos bijstaan. Neemt u vrijblijvend contact op, dan vertellen wij u graag over hoe wij u kunnen helpen bij het afwikkelen van uw letselschade.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74