Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Bedrijfsongeval door val van hoogte

U bent werkzaam in de bouw waarbij u regelmatig op een ladder of steiger klimt om het werk uit te kunnen voeren. Zijn hierbij de juiste voorzorgsmaatregelen genomen zodat u veilig aan het werk kunt? Of bent u misschien al ten val gekomen van een hoogte tijdens uw werkzaamheden en heeft u hierbij letsel opgelopen? Waar is uw werkgever verantwoordelijk voor en wanneer aansprakelijk? De experts van B&O Letselschade geven u antwoord op uw vragen.

Gratis rechtshulp voor u bij een bedrijfsongeval

Bij letselschade door een bedrijfsongeval is het, naast uw herstel, belangrijk dat er wordt uitgezocht wie er nu eigenlijk aansprakelijk is voor uw leed. Heeft uw werkgever wel alle veiligheidseisen in acht genomen? En in hoeverre is hij aansprakelijk te stellen voor uw letselschade? Als uw werkgever inderdaad aansprakelijk is voor het ongeval, dan nemen wij uw case graag in behandeling. Wij doen dit voor u volledig kosteloos in het geval van werkgeversaansprakelijkheid.

Nadere informatie over vallen van ladder of steiger tijdens werk

Werken op hoogte risicovol

In veel beroepen in de bouw is het aan de orde van de dag. Veel bouwvakkers moeten tot een bepaalde hoogte klimmen om hun werk uit te kunnen voeren. Een schilder maakt vaak gebruik van een ladder, een metselaar beklimt regelmatig een steiger. Ook bij grotere bouwprojecten, zoals in de huizenbouw, staan vaak steigers zodat alle werklieden overal goed bij kunnen.

Zoals u zult begrijpen, is het werken op grote hoogte niet zonder gevaar. Maar liefst een derde van alle ernstige ongevallen tijdens werktijd gebeurt door een valpartij van een ladder of een steiger. Het is aan de werkgever om hierbij voorzorgsmaatregelen te nemen en er voor te zorgen dat zijn werknemers veilig hun beroep kunnen uitoefenen.

Wettelijke eisen voor werken op ladder of steiger

Als u werkt voor een bedrijf waar ladders en steigers worden gebruikt, dan is uw werkgever wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werksituatie en veilig werkmateriaal. De werkgever moet er voor zorgen dat u als werknemer zo min mogelijk risico loopt tijdens uw werk.

Bent u toch van een steiger of ladder gevallen doordat de werkomstandigheden of het materiaal niet aan de gestelde eisen voldeden? Dan kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor de letselschade die is ontstaan door dit ongeval.

Te nemen stappen na een val

Als u van een steiger of ladder bent gevallen tijdens uw werkzaamheden dan is het van belang dat er wordt geïnventariseerd of er sprake was van een onveilige situatie. Onze letselschade experts staan u graag bij tijdens deze inventarisatie. Wij zorgen er voor dat de juiste stappen worden genomen om tot een correcte schadevergoeding te komen.

Zelf kunt u na een val tijdens werktijd de volgende stappen ondernemen:

  1. Bewijzen verzamelen. U kunt bijvoorbeeld foto’s maken van de ladder of steiger, de werksituatie
  2. Gegevens van getuigen noteren
  3. Arbeidsinspectie inschakelen. In het geval van een dodelijk of ernstig ongeval is uw werkgever verplicht dit te doen, eventueel kunt u dit ook zelf doen
  4. Uw huisarts bezoeken
  5. Aansprakelijk stellen werkgever. Als uw werkgever aansprakelijk is, zal hij voor de kosten van uw letselschade moeten opdraaien. Wij kunnen u in dat geval de aansprakelijkstelling geheel kosteloos uit handen nemen
  6. Inventariseren van uw letselschade. Welke kosten maakt u als gevolg van het bedrijfsongeval?
  7. Claimen schadevergoeding bij de verzekering van uw werkgever

Werkgever gratis aansprakelijk stellen

Onze letselschadespecialisten helpen u graag al uw kosten in kaart te brengen en nemen hierbij ook onkosten mee die voor u wellicht minder voor de hand liggen. U kunt hierbij denken aan smartengeld voor psychische schade, inkomensverlies of kosten voor hulp voor hulp in de huishouding of voor opvang van uw kinderen. Indien uw werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval brengen wij u geen kosten in rekening voor onze dienstverlening. Uw werkgever moet u namelijk ook een vergoeding betalen voor rechtshulp. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie en advies.

Gepost op

Lees meer over:

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen