Loonregres

In het kort

  • Loonregres is de loonschade van uw onderneming naar aanleiding van uitval van werknemers door schuld van derden
  • Uw bedrijfsschade komt voort uit loonschade vanwege het feit dat u, in uw hoedanigheid van werkgever, het salaris van uw werknemer dient door te betalen op grond van de arbeidsovereenkomst en/of wetgeving
  • uitblijven van resultaat van het loonregres brengt ons kantoor u geen kosten in rekening. U komt dus nimmer voor onaangename verrassingen te staan
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Het overkomt vrijwel iedere werkgever: uitval van werknemers door schuld van derden. Het gevolg hiervan is een vervelende bedrijfsschade (als gevolg van loonschade van uw werknemer) die onder andere bestaat uit hoge kosten vanwege de noodzakelijke juridische bijstand.

Bedrijfsschade voortkomend uit loonschade

Uw bedrijfsschade komt voort uit loonschade vanwege het feit dat u, in uw hoedanigheid van werkgever, het salaris van uw werknemer dient door te betalen op grond van de arbeidsovereenkomst en/of wetgeving. Indien er een ziekteverzuimverzekering is afgesloten, kunt u hier een beroep op doen. Het gevolg hiervan is dat er met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar een premieverhoging in rekening wordt gebracht. Tevens ontstaan er door loonschade vaak hoogoplopende juridische kosten als gevolg van discussies over aansprakelijkheid, de omvang van de schade, medisch bewijs van arbeidsongeschiktheid, onderhandelingen, etc..

Loonregres: het claimen van loonschade

Niet zelden worden deze hoge kosten onterecht als onvermijdelijk beschouwd en zijn werkgevers niet op deze kosten voorbereid. Met de diensten van B&O Letselschade zijn deze kosten prima te ondervangen. Wij verhalen de loonschade van uw onderneming. Dit wordt ook wel loonregres genoemd. Hierbij hanteren wij onderstaande percentages* over het behaalde resultaat. Aansprakelijkheidsdiscussies, schadeberekening, medische bewijsvoering aangaande arbeidsongeschiktheid etc. kunt u aan onze specialisten overlaten. Bij uitblijven van resultaat van het loonregres brengt ons kantoor u geen kosten in rekening. U komt dus nimmer voor onaangename verrassingen te staan.

Kosten:

Voor onze diensten brengen wij 15% van het verhaalde bedrag in rekening. Wanneer tevens de letselschadezaak van uw werknemer bij ons wordt ondergebracht, wordt dit verminderd tot 10%. Concreet houdt dit in dat wij niets in rekening brengen als er geen loonschade kan worden verhaald.

Verjaring loonregres

Ingevolge art. 3:310 Burgerlijk Wetboek verjaart een rechtsvordering tot schadevergoeding na verloop van vijf jaren na ongevalsdatum. Het kan raadzaam zijn uw ziekteverzuimadministratie over de afgelopen vijf jaren te controleren op verzuim als gevolg van letsel waarvoor een derde aansprakelijk is. B&O Letselschade deze schade alsnog voor u verhalen op de aansprakelijke partij door middel van een loonregres.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74