Werkgeversaansprakelijkheid verkeersongevallen

In het kort

  • Indien u een verkeersongeval krijgt onder werktijd is uw werkgever vrijwel altijd aansprakelijk. Maar ook bij woon-werkverkeer kan hier in enkele gevallen sprake van zijn.
  • Wilt u weten of uw werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor uw letselschade? Onze letselschadejuristen helpen u graag met het antwoord.
  • Indien uw werkgever aansprakelijk is, berekenen en claimen onze specialisten uw schadevergoeding bij de verzekering van uw werkgever. En onze hulp is voor u gratis, deze moet ook worden vergoed door de aansprakelijke partij.
  • Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie, of doe de letselschadetest.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Een buschauffeur die letsel oploopt bij een verkeersongeval, kan voor vergoeding van de schade aankloppen bij zijn werkgever. Voor dergelijk ‘risico van het vak’ bestaat de werkgeversaansprakelijkheid. Tot zover weinig discussie. Maar wat als de buschauffeur ongeschonden de werkdag doorkomt, in zijn auto stapt en 200 meter verder een verkeersongeluk krijgt? Wie draagt dan de schade? Geldt dan nog steeds de werkgeversaansprakelijkheid?

Lees meer over werkgeversaansprakelijkheid

Juridische bijstand bij een verkeersongeval

De centrale vraag is wanneer een werkgever aansprakelijk is voor schade door een verkeersongeval. Het antwoord daarop hangt sterk af van de specifieke omstandigheden van het geval. Na een verkeersongeval is het daarom vaak verstandig juridische hulp in te schakelen. De ervaren letselschade juristen van B&O Letselschade staan u hierin graag bij en begeleiden met veel expertise uw schadezaak. Onze juridische bijstand is bij een succesvolle claim zelfs kosteloos, omdat de aansprakelijke partij onze kosten moet vergoeden.

Goed werkgeverschap en zorgplicht werkgever

De vraag of een werkgever aansprakelijk is voor schade die een werknemer oploopt in het verkeer is niet altijd makkelijk te beantwoorden. Uit de wet volgt dat een werkgever verplicht is zorg te dragen voor een veilige werkomgeving van zijn werknemers. Hij moet zorgen dat de risico’s, die zijn werknemers bij de uitoefening van hun werk lopen, zo klein mogelijk zijn. Dat kan door (werk)instructies, aanwijzingen of maatregelen. Wat betreft het vervoer van werknemers kan hij bijvoorbeeld zorgdragen dat de bedrijfsauto’s goed onderhouden worden.

Maar tot welk moment is er sprake van ‘uitoefening van werk’ en kun je zeggen dat een verkeersongeval plaatsvond in de baas z’n tijd? Van ‘uitoefening van werk’ is bijvoorbeeld geen sprake meer als u na het werk naar huis gaat. ‘Gewoon’ woon-werkverkeer valt volgens vaste rechtspraak daarom niet onder het uitoefenen van werk. De schade die u oploopt bij verkeersongevallen tijdens het woon-werkverkeer komt dus in het algemeen niet voor rekening van de werkgever. Een belangrijke reden daarvoor is, dat verkeersongelukken plaatsvinden onder omstandigheden waar de werkgever geen enkele invloed op heeft of kan hebben.

Toch zijn er situaties die ertoe kunnen leiden dat de werkgever wél aansprakelijk is, zelfs als er strikt genomen sprake is van woon-werkverkeer. Soms is dat simpelweg omdat van een goed werkgever mag worden verlangd dat hij in dát specifieke geval wel de kosten hoort te dragen. Dat kan volgen uit zijn wettelijke zorgplicht, de eisen van goed werkgeverschap of uit de ‘Als-het-nergens-anders-onder-valt’-vergaarbak van de redelijkheid & billijkheid. Een andere belangrijke factor daarbij speelt ook de verzekeringsmogelijkheden die een werkgever heeft.

Lees meer over aanrijdingen onder werktijd

Verzekeringsplicht werkgever

Elke dag nemen miljoenen mensen deel aan het verkeer. Elke dag lopen miljoenen mensen daarmee risico op een ongeluk. Zulke risico’s lopen we liever niet. Zeker niet als die risico’s tot grote kosten of financiële problemen kunnen leiden. Dat weten verzekeraars ook. De afgelopen decennia heeft dit geleid tot een goede verzekerbaarheid van veel risico’s, tegen betaalbare premies. Een ‘goed werkgever’ kan dus best zorgdragen voor een goede verzekering voor zijn werknemers. Ook voor de gevallen waarbij een werknemer betrokken raakt bij een verkeersongeval tijdens de voor de werkgever uit te voeren werkzaamheden.

Verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer

Bij een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer speelt elke keer de vraag of de werkgever daar een rol bij heeft gespeeld. Een rol die in het specifieke geval meebrengt dat hij de schade aan de werknemer hoort te dragen bij een verkeersongeval (voor zover een andere partij niet aansprakelijk is). Dat geldt binnen werktijd, maar kan ook doorwerken buiten werktijd. Van dat laatste geval kan sprake zijn als de werkgever en werknemer concrete afspraken hebben gemaakt over vervoer buiten werktijd.

Een fietsenmaker die wil dat zijn werknemers het goede voorbeeld geven en verplicht ze altijd met de fiets te komen. Als het vervolgens hard ijzelt en zijn werknemers gaan toch op de fiets en krijgen een ongeluk, dan roept de werkgever daarmee een risico van aansprakelijkheid over zich af. Het ongeval kan dan doorgaan voor een bedrijfsongeval, zelfs bij woon-werkverkeer. Een ander voorbeeld is een taxichauffeur die van de baas tussen twee ritten door met zijn taxi naar huis mag in privé-tijd. Zo zijn er meer verkeersongevallen bekend waarbij de rechter de werkgever toch aansprakelijk stelde voor de schade van zijn werknemer. Ondanks dat de schade buiten werktijd werd opgelopen.

Aansprakelijkheid werkgever bij verkeersongeval

De werkgever is gehouden zorg te dragen voor een veilige werkomgeving van zijn werknemers en de risico’s die werknemers bij de uitoefening van hun werk lopen zo klein mogelijk te maken. De werkgever heeft tal van mogelijkheden om deze zorgplicht na te komen. Daarnaast heeft de werkgever doorgaans de mogelijkheid voor werknemers goede en betaalbare verzekeringen af te sluiten die de meeste risico’s afdekken. Ook als het gaat om verkeersongevallen die ontstaan tijdens de uitoefening van het werk. Voor een verkeersongeval op weg van of naar het werk geldt echter in de regel geen aansprakelijkheid van de werkgever, hoewel ook daar uitzonderingen bestaan.

Om te bepalen of de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden voor uw letselschade bij een verkeersongeval, is het belangrijk naar de specifieke omstandigheden te kijken waaronder het ongeluk heeft plaatsgevonden. Benieuwd naar uw mogelijkheden? Onze juristen beantwoorden graag uw vragen hierover. Het kost u gegarandeerd niets als uw werkgever schadeplichtig is voor uw schade. Heeft u nog vragen of wilt u graag vrijblijvend advies? Neemt u gerust contact met ons op.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74