Aansprakelijkheid wegbeheerder

In het kort

 • Na een ongeval vanwege een gebrekkige weg kunt u in sommige gevallen de wegbeheerder aansprakelijk stellen. Dit is niet eenvoudig, u heeft namelijk de bewijslast om aan te tonen dat de wegbeheerder aansprakelijk is.
 • Onze ervaren letselschadejuristen kunnen u helpen met de aansprakelijkheidsvraag en het claimen van uw letselschade. Indien de wegbeheerder aansprakelijk is, is onze hulp voor u gratis.
 • Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie, of doe de gratis letselschadetest.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Het kan een keer gebeuren, u komt ten val op de openbare weg. U struikelt over uw eigen voeten of u valt met de fiets. U wijt de val aan uw eigen onhandigheid en u gaat weer verder. Maar wat als het letsel ernstig is? En de oorzaak ligt, al dan niet voor een deel, aan een gat in de weg, een uitstekende stoeptegel of een paaltje dat verkeerd op de weg is geplaatst? Kunt u dan de wegbeheerder of de gemeente aansprakelijk stellen voor uw letsel? Deze vragen zijn niet eenvoudig en eenduidig te beantwoorden. De experts van B&O Letselschade leggen u uit waarom.

Wie is verantwoordelijk voor wegbeheer?

De wegbeheerder is vaak een overheidsinstantie zoals de gemeente of provincie. Deze wegbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de wegen. Dit geldt ook voor de weguitrusting, zoals verkeersdrempels, vluchtheuvels, verkeersborden en bussluizen. Het gaat in deze gevallen over openbare wegen. Op particuliere wegen geldt dat de eigenaar van het desbetreffende terrein de wegbeheerder is. Indien niet duidelijk is wie de wegbeheerder is van een bepaalde weg, dan kan de website van Rijkswaterstaat geraadpleegd worden voor nadere informatie.

Een ongeval met letselschade op de openbare weg

Een gat in het wegdek, gladheid of een onveilige situatie bij wegwerkzaamheden. Het zijn allemaal omstandigheden die op de openbare weg kunnen leiden tot een ongeval met letselschade. Aangezien de wegbeheerder verantwoordelijk is voor de inrichting en het onderhoud van de wegen, moet deze onveilige situaties zoveel mogelijk wegnemen of waarschuwen voor gevaar. Indien de wegbeheerder hier niet aan voldoet, dan zijn er wellicht mogelijkheden om hem aansprakelijk te stellen voor de opgelopen schade en letselschade. Echter, niet elke oneffenheid of hoogteverschil in de weg is voldoende om de aansprakelijkheid bij de wegbeheerder neer te leggen.

Wanneer is een wegbeheerder aansprakelijk?

Wanneer is een wegbeheerder dan wel aansprakelijk voor uw letselschade? De wegebeheerder is aansprakelijk voor letselschade van weggebruikers welke is ontstaan door een gebrekkige weg, dan wel een gevaarlijke (verkeers)situatie, bij normaal rijgedrag van de weggebruiker. Bij aansprakelijkstelling van de wegbeheerder dient u als slachtoffer zelf te bewijzen dat uw letselschade is veroorzaakt door de slechte toestand van de weg of door een gevaarlijke situatie veroorzaakt door de wegbeheerder. U draagt dus als eisende partij de volledige bewijslast.

En dit is niet eenvoudig concreet te maken:

 • Ten eerste omdat er mogelijk andere oorzaken zijn die het ongeval (mede) hebben veroorzaakt.
 • Maar daarnaast moet u er ook altijd zelf op bedacht zijn dat de weg oneffenheden of gebreken kan hebben. Er wordt dus ook oplettendheid van uw kant verwacht in dergelijke situaties.
 • Verder moet ook worden aangetoond dat de wegbeheerder op dat moment bekend was met het gebrek en het gevaar dat dit kan opleveren. Hij moet hebben nagelaten om het gebrek te verhelpen.

Een wegbeheerder is niet aansprakelijk voor uw letselschade als hij de schade niet heeft kunnen voorkomen:

 • Dit kan bijvoorbeeld zijn door onverwachte gebreken in de weg, waardoor de wegbeheerder nog geen gelegenheid heeft gehad om deze te herstellen.
 • Verder is de wegbeheerder ook niet aansprakelijk als er onvoldoende (financiële) middelen zijn voor nog meer onderhoud of controles. Dan volstaat het voor de wegbeheerder om enkel tijdig en voldoende te waarschuwen voor het gevaar.
 • Ook als het ongeval te wijten is aan het weggedrag van het slachtoffer, bijvoorbeeld door te hard rijden, is de wegbeheerder niet (of slechts gedeeltelijk) aansprakelijk voor de geleden letselschade.

Aansprakelijkheid wegbeheerder tijdens wegwerkzaamheden

De aansprakelijkheid voor een ongeval vanwege een slecht wegdek ligt niet zomaar bij de wegbeheerder. Er wordt van u ook een mate van oplettendheid verwacht wanneer u gebruik maakt van de openbare weg. Kleine oneffenheden of hoogteverschillen komen nou eenmaal regelmatig voor. Toch moet een wegbeheerder ook regelmatig onderhoud plegen aan de wegen. Indien hij dit niet doet, kan hem nalatigheid worden verweten bij het onderhoud van de weg, wat weer kan leiden tot aansprakelijkheid voor letsel door ongevallen. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid als u precies tijdens de wegwerkzaamheden een ongeval met letsel krijgt?

Ook hierbij is de aansprakelijkheid niet altijd eenduidig en adviseren wij u contact op te nemen met onze letselschadejuristen voor persoonlijk advies. Om de aansprakelijkheid te beoordelen wordt er naar verschillende punten gekeken:

 • Gebrekkige weg: De weg waarover u reed vertoonde gebreken waardoor schade kon ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld een slecht aangelegde wegomleiding zijn of onvoldoende signalering.
 • Onvoldoende informatie: Er is onvoldoende of onduidelijke informatie verstrekt over de werkzaamheden, waardoor een gevaarlijke situatie kon ontstaan.
 • Gevaarlijke situaties: Er zijn onnodige gevaarlijke situaties gecreëerd, zoals het ontbreken van vangrails, verkeerde markeringen, of slecht geplaatste wegafzettingen.
 • Onvoldoende maatregelen: Er zijn onvoldoende maatregelen genomen om de veiligheid van weggebruikers te waarborgen, zoals het niet plaatsen van waarschuwingsborden of omleidingsroutes.

Indien er in uw situatie sprake was van een of meerdere van bovenstaande punten, is er een kans dat u de wegbeheerder aansprakelijk kunt stellen voor uw letselschade.

Wegbeheerder aansprakelijk stellen: hoe zit het met de bewijslast?

Indien u de wegbeheerder aansprakelijk wil stellen voor de letselschade, dan zal u dit schriftelijk (aangetekend) moeten doen. U moet hierbij kenbaar maken welke bewijzen u heeft voor zijn aansprakelijkheid waardoor u recht heeft op schadevergoeding. Het bewijs dat u moet leveren om voor schadevergoeding in aanmerking te komen is:

 • Het gebrek aan de weg waardoor uw letselschade is ontstaan. Wat is de staat van de weg op het moment dat u daar reed?
 • De toedracht van het ongeluk. Is uw ongeval wel veroorzaakt door een gebrek in de weg en op welke manier? Is dit niet (ook) door iets anders teweeggebracht?
 • De schade door het ongeval. Is deze wel ontstaan door het ongeval en hoe heeft u dit dan opgelopen?

Uw bewijsvoering is beter onderbouwd indien u duidelijke foto’s van de wegsituatie kan overleggen bij uw aansprakelijkstelling. Daarmee geeft u inzicht in de afmetingen van het gebrek in de weg, een duidelijk beeld van de omgeving en de situatie en of u de mogelijkheid had om het gebrek vlak voor het ongeval te waarnemen. Indien er getuigen zijn van het ongeval kunt u voor getuigenverklaringen de gegevens van deze omstanders noteren.

Juridische hulp bij het claimen van uw schadevergoeding

Het beoordelen van aansprakelijkheid van de wegbeheerder is een complex juridisch vraagstuk. Voor u als slachtoffer is het niet eenvoudig alle juridische haken en ogen te overzien en een juiste aansprakelijkstelling bij de wegbeheerder in te dienen. Vaak ontstaan er moeilijke en vastlopende discussies met de wegbeheerder of de overheidsinstantie waar, zonder juridische kennis en ervaring, lastig uit te komen is. Ook zijn er vaak meerdere professionals betrokken bij een dergelijke zaak, zoals een medisch adviseur, om de schade überhaupt te kunnen verhalen op de wegbeheerder.

> Meer informatie over letselschade claimen

Om tot een oplossing en een passende schadevergoeding te komen, raden wij u aan om in dit soort situaties altijd een ervaren letselschade jurist in te schakelen. Over de kosten hoeft u zich geen zorgen te maken, deze worden namelijk altijd vergoed als de wegbeheerder aansprakelijk is voor uw letselschade. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een passend advies.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74