Aanrijding met taxi gehad, hoe claim ik schade?

In het kort

  • Als u een aanrijding met een taxi hebt gehad, dan kunt u bij de taxichauffeur of diens werkgever schade claimen indien de taxichauffeur aansprakelijk is voor het ongeval.
  • Als u als voetganger of fietser bent aangereden door een taxi, is de taxichauffeur voor minstens 50% aansprakelijk. Is de taxichauffeur volledig schuldig aan het ongeval, dan kunt u 100% van uw letselschade claimen. Als een kind van 14 jaar wordt aangereden door een taxi, is de taxichauffeur voor 100% aansprakelijk.
  • Uw letselschade bestaat uit verschillende schadeposten zoals medische kosten, kosten voor huishoudelijk hulp en smartengeld. Onze ervaren juristen kunnen u helpen met het berekenen en claimen van uw schadevergoeding.
  • Wilt u weten hoe wij u kunnen bijstaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Het stereotype beeld van de taxichauffeur is dat hij altijd haast heeft en met hoge snelheid door de bebouwde kom scheurt. Dit beeld doet natuurlijk geen recht aan de meeste taxichauffeurs. Aangezien een taxichauffeur veel op de weg zit, is het echter bijna onvermijdelijk dat hij vroeg of laat betrokken raakt bij een ongeval. Een verkeersongeval is nu eenmaal het grootste risico dat een taxichauffeur loopt tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden.

Als u een aanrijding met een taxi hebt gehad, dan kunt u bij de taxichauffeur of diens werkgever schade claimen. Als de taxichauffeur in loondienst is bij een taxibedrijf, dan is zijn werkgever meestal verzekerd voor ongevallen. Om uw schade te claimen kunt u dan ook terecht bij zijn werkgever of diens verzekeraar. Als u als voetganger of fietser bent aangereden door een taxi, is de taxichauffeur voor minstens 50% aansprakelijk. Is de taxichauffeur volledig schuldig aan het ongeval, dan kunt u 100% van uw letselschade claimen.

Ons letselschadebureau verleent u gratis rechtsbijstand in heel Nederland als u buiten uw schuld om bent aangereden door een taxi of ander voertuig. Wij doen er alles aan om maximale schade te claimen voor uw letselschade.

Aansprakelijkheid aanrijding kwetsbare verkeersdeelnemers

Voetgangers en fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Als u als voetganger of fietser wordt aangereden door een taxi, loopt u grote kans op ernstig letsel. Daarom is de aansprakelijkheid bij verkeersongevallen tussen kwetsbare verkeersdeelnemers en motorvoertuigen vastgelegd in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Ook als u door eigen schuld wordt aangereden door een taxi, dan is de taxichauffeur alsnog voor minstens 50% aansprakelijk. De bestuurder van de taxi moet er namelijk alles aan doen om te voorkomen dat hij een voetganger of fietser aanrijdt met zijn taxi. Of u meer dan 50% van uw schade kunt claimen, hangt af van de schuldvraag en overige omstandigheden op het moment dat u werd aangereden door een taxi.

Aansprakelijkheid aanrijding verkeersdeelnemers tot 14 jaar

Verkeersdeelnemers tot 14 jaar zijn wettelijk vrijwel nooit aansprakelijk voor hun eigen letselschade wanneer zij worden aangereden door een taxi. Omdat kinderen tot 14 jaar vaak nog niet in staat zijn om de gevolgen van hun gedrag te overzien en zich impulsiever kunnen gedragen, is de Nederlandse wetgever van mening dat zij extra beschermd moeten worden. Als een kind van 14 jaar wordt aangereden door een taxi, is de taxichauffeur voor 100% aansprakelijk. In dit geval kunt u alle schade claimen bij de taxichauffeur, zijn werkgever of diens verzekeraar.

Bewijsmateriaal verzamelen na ongeval met taxi

Het is raadzaam om, meteen nadat u een aanrijding met een taxi hebt gehad, gegevens te verzamelen van de taxichauffeur en eventuele getuigen. Als u hiertoe niet in staat bent door ernstig letsel, dan kunt u wellicht een omstander vragen om dit voor u te doen. Ook foto’s van de verkeerssituatie ter plaatse kunnen later van pas komen bij het bepalen van de aansprakelijkheid. Kortom, al het bewijsmateriaal dat u weet te verzamelen, draagt bij aan een voorspoedige afwikkeling van uw letselschadezaak en dat u een zo groot mogelijk deel van uw letselschade kunt claimen.

Schade claimen na aanrijding met taxi

Als u te voet of al fietsend bent aangereden door een taxi, dan kunt u minimaal 50% van uw schade claimen. In de meeste gevallen kunt u gratis rechtsbijstand inschakelen van een letselschadebureau. Door de juridische afwikkeling van uw letselschade over te laten aan ons letselschadebureau, heeft u meer kans om maximale schade te claimen. Het bepalen van aansprakelijkheid, vaststellen van letselschade en claimen van schadevergoeding vergt namelijk veel juridische know-how, medische kennis en ervaring.

Welke schade kan ik claimen?

Bij het bepalen van de hoogte van uw schadevergoeding houden wij rekening met alle huidige en toekomstige kosten als gevolg van de aanrijding. Als u bent aangereden krijgt u te maken met de kosten van een ziekenhuisopname, fysiotherapeutische behandelingen en medische hulpmiddelen. Vaak blijft het echter niet bij medische kosten. Ook misgelopen inkomsten, extra reiskosten en hulp in de huishouding maken deel uit van de financiële gevolgen waarvoor u schade kunt claimen.

Tot nu toe hebben we gesproken over de materiële letselschade waar u mee te maken krijgt als u bent aangereden door een taxi. U kunt echter ook schade claimen voor immateriële letselschade. Immateriële letselschade is bijvoorbeeld de gederfde levensvreugde die u ervaart doordat u niet meer kunt sporten, verdriet doordat u met chronische pijn door het leven moet gaan of andere psychische klachten heeft ontwikkeld. Ons letselschadebureau berekent hiervoor een bedrag aan smartengeld die wij samen met uw overige schade claimen.

Hulp bij letselschade

B&O Letselschade staat u juridisch bij als u een aanrijding met een taxi hebt gehad. Wij nemen u al het juridische werk uit handen zodat u zich volledig kunt richten op het herstel van uw letsel. Onze letselschadejuristen en -experts hebben veel ervaring in het afwikkelen van letselschadezaken na een aanrijding met een taxi.

Zelf slachtoffer van een aanrijding? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74