Wanneer werkgeversaansprakelijkheid?

Een ongeval op de werkvloer zit in een klein hoekje. Vooral in de bouw en de industrie vinden veel bedrijfsongevallen plaats. Hoe zit het met de werkgeversaansprakelijkheid bij een ongeval op de werkvloer? B&O Letselschade helpt u graag gratis bij het verhalen van uw letselschade bij werkgeversaansprakelijkheid.

Werkgeversaansprakelijkheid letselschade

Voor werkgeversaansprakelijkheid bestaan speciale wetsartikelen. In artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek is geregeld dat indien het dienstongeval plaatsvond tijdens werktijd en als uw werkgever zijn zorgplicht schond, de werkgeversaansprakelijkheid in principe vaststaat. Onder omstandigheden kunnen ook ZZP’ers of vrijwilligers een beroep doen op het wetsartikel.

In artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een werkgever zich dient te gedragen als een goed werkgever.

Schending veiligheidsvoorschriften leidt tot werkgeversaansprakelijkheid

Uw werkgever dient ervoor te zorgen dat u in een veilige omgeving werkt. Hij dient alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen die nodig zijn om ongevallen te voorkomen. De wet stelt hoge eisen aan deze zorgplicht.

Veel bedrijfsongevallen ontstaan door het (verkeerd) gebruiken van machines en handgereedschap. Het letsel kan een gevolg zijn van beknelling, rondvliegende voorwerpen, contact met een zwaaiend of hangend voorwerp of van bewegende delen van een machine. Ook ongevallen met messen, hamers, zaagmachines, nietmachines, elektrische boren of schroevendraaiers komen vaak voor.

Uw werkgever dient er in ieder geval voor te zorgen dat de machines voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften en dat u weet hoe u verantwoord met de machine kan werken. Hij dient duidelijke instructies te geven en hij dient u te wijzen op bepaalde gevaren en risico’s. Doet hij dit niet (voldoende) dan leidt dit tot werkgeversaansprakelijkheid.

Schending ‘goed werkgeverschap’ leidt tot werkgeversaansprakelijkheid

De wet eist in artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek dat een werkgever ‘goed werkgeverschap’ moet vertonen. Er kan een beroep op dit artikel gedaan worden als het bedrijfsongeval weliswaar niet plaatsvond tijdens uitvoering van de werkzaamheden, maar hiermee wel verband houdt. Denk bijvoorbeeld aan een ongeval tijdens een bedrijfsuitje en aan werk gerelateerde verkeersongevallen.

Gratis rechtsbijstand werkgeversaansprakelijkheid

Wij zijn specialist in werkgeversaansprakelijkheid. We hebben niet alleen alle kennis en kunde in huis om uw letselschadeclaim te onderbouwen, maar we zorgen er ook voor dat uw relatie met uw werkgever zo goed mogelijk intact blijft. Na uw herstel wilt u namelijk mogelijk weer uw oude werkzaamheden oppakken.

U hoeft niet bang te zijn voor onze kosten: als uw werkgever aansprakelijk is, dient hij ook uw rechtsbijstandskosten te vergoeden. Onze nota dienen wij dan ook rechtstreeks bij (de verzekeraar van) uw werkgever in.

Onze letselschade specialisten helpen ook u graag gratis bij werkgeversaansprakelijkheid. Neem vandaag nog geheel vrijblijvend contact met ons op.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74