De 5 meest gestelde vragen over letselschade

1. Wat is letselschade?
2. Wat zijn de gevolgen van letselschade?
3. Waarom hulp bij letselschade?
4. Wat is smartengeld?
5. Wanneer kan een letselschadezaak verjaard zijn?

 

1. Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die u lijdt als gevolg van een voorval waarvoor een ander aansprakelijk is en waardoor u gewond bent geraakt.

Letselschade kan onder andere het gevolg zijn van:

  • Een verkeersongeval
  • Een bedrijfsongeval
  • Een gebrekkig product
  • Letsel toegebracht door dieren
  • Een medische (kunst)fout
  • Een onrechtmatige daad

2. Wat zijn de gevolgen van letselschade?

Een goede gezondheid vindt eigenlijk iedereen belangrijk en wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Het oplopen van letsel(schade) is daarom voor het slachtoffer en zijn of haar naasten een ingrijpende ervaring. Mensen worden geconfronteerd met ernstige beperkingen en zien hun dromen in rook opgaan.

Juist nu u tijd nodig hebt voor verwerking en revalidatie wordt u onderworpen aan stress, verplichtingen, extra kosten en een vaak sterke verslechtering van uw financiële positie. U ontvangt ineens rekeningen van artsen, het ziekenhuis, therapeuten en instanties. Ook komen er vele juridische vragen op u af. Maar wie gaat deze kosten betalen en hoe kom ik aan antwoorden op al deze vragen?

Het oplopen van letsel heeft al met al zeer ingrijpende gevolgen. In materiele zin vanwege kosten en directe of toekomstige aantasting van uw financiële situatie, in immateriële zin vanwege geleden pijn, verdriet of gederfde levensvreugde. Er kan sprake zijn van blijvende invaliditeit waardoor u voor de rest van uw leven ernstig beperkt bent in uw doen en laten.

Juist vanwege de ernst van de gevolgen en het feit dat het letselschadetraject een complexe en emotioneel belastende procedure kan zijn is het verstandig u van meet af aan bij te laten staan door onze ervaren letselschadespecialisten. Wij hebben kennis van deze complexe juridische materie en kunnen uw standpunten sterk onderbouwen.

3. Waarom hulp bij letselschade?

Het verhalen van uw letselschade is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Ook hier gelden weer veel regels en de verzekeringsmaatschappij zal niet zelden proberen om het schadebedrag te beperken. Deze verzekeraar is een grote, ervaren, professionele organisatie die vanaf de eerste dag zijn beste mensen tegen u zal inzetten.

Slachtoffers van letselschade beseffen zich vaak niet dat het aantonen van aansprakelijkheid complexe juridische materie is en dat de schade die zij uiteindelijk vergoed krijgen direct samenhangt met kennis en ervaring in letselschade zaken. Slachtoffers gaan daardoor vaak akkoord met een onredelijk voorstel of staken de strijd bij de eerste weerstand van de verzekeraar. Juist doordat de meeste slachtoffers van letselschade geen kennis hebben van de stappen die zij moeten ondernemen is het van essentieel belang dat zij hun belangen laten behartigen door een ervaren en gedreven letselschadespecialist. De beoordeling, behandeling en afwikkeling van uw letselschadezaak wordt u dan uit handen genomen, waarbij u er zeker van kunt zijn dat uw belangen op de best mogelijke wijze worden behartigd. Zij hebben kennis van deze complexe juridische materie en kunnen uw standpunten sterk onderbouwen.

4. Wat is smartengeld?

Smartengeld is het immateriële deel van een letselschadevergoeding. Bij smartengeld moet u denken aan schade die niet het vermogen van iemand raakt. Denkt u hierbij aan pijn, gederfde levensvreugde of aantasting in de persoon (zoals bijv. belediging, inbreuk op privacy, psychische schade). Smartengeld is aldus een vergoeding voor het leed dat iemand is aangedaan.

B&O Letselschade verhaalt het smartengeld voor slachtoffers met lichamelijk letsel. De negatieve psychische gevolgen van het ongeval worden gerekend onder de immateriële schade, deze schade is onderdeel van de totale letselschade.

5. Wanneer kan een letselschadezaak verjaard zijn?

Indien u letsel hebt opgelopen waarvoor een ander aansprakelijk is, hebt u recht op een schadevergoeding. U hebt echter niet eeuwig de tijd om deze vordering tot het vergoeden van uw letselschade in te stellen. Dit heeft de wetgever bepaald ten behoeve van bijvoorbeeld de rechtszekerheid van de wederpartij en de regels omtrent bewaring van bewijs.

Indien u de aansprakelijke partij niet binnen een bepaalde periode aansprakelijk hebt gesteld voor de door u geleden letselschade, kan er sprake zijn van verjaring. Indien er sprake is van verjaring zal het niet meer mogelijk zijn om uw letselschade vergoed te krijgen. De verjaring van uw letselschadeclaim is door middel van stuiting tegen te houden. Bij stuiting begint een ‘nieuwe’ verjaringstermijn die gelijk is aan de oorspronkelijke, echter niet langer dan vijf jaar.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74