Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74
Gratis advies bij letselschade? 085 - 877 17 74

Verlies van arbeidsvermogen na bedrijfsongeval

In het kort

  • U kunt een schadevergoeding eisen voor uw verlies van arbeidsvermogen na een bedrijfsongeval
  • De basis voor de berekening van loonderving is uw loon in het verleden. Bij verlies van arbeidsvermogen ligt de nadruk juist meer op de toekomst
  • Met het oog op de onderhandelingen over de hoogte van uw schadevergoeding bij verlies van arbeidsvermogen, is het verstandig om uw belangen altijd te laten behartigen door een letselschade expert
  • Als uw werkgever of een andere partij aansprakelijk is voor uw verlies van arbeidsvermogen na bedrijfsongeval, worden uw belangen kosteloos behartigd door ons letselschadebureau
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Verlies van arbeidsvermogen na bedrijfsongevalEen bedrijfsongeval met letselschade heeft altijd gevolgen voor zowel de werknemer als de werkgever. In het gunstigste geval wordt u op de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis geholpen aan uw verwondingen en gaat u na een aantal dagen ziekteverzuim weer aan het werk. In andere gevallen is uw letsel na een bedrijfsongeval dusdanig ernstig dat u een succesvolle carrière of een veelbelovend toekomstperspectief per direct vaarwel kunt zeggen. Door ernstig letsel na een bedrijfsongeval heeft u misschien te maken met een herstelperiode van enkele jaren en moet u uw toekomstplannen volledig aanpassen op uw lichamelijk beperkingen.

De grootste schadepost door het bedrijfsongeval is in dit geval het verlies van arbeidsvermogen. Dit betekent dat u door het bedrijfsongeval voor de rest van uw leven minder inkomen kunt genereren dan dat het geval was geweest als het bedrijfsongeval niet had plaatsgevonden. U kunt een schadevergoeding eisen voor uw verlies van arbeidsvermogen. Als uw werkgever of een andere partij aansprakelijk is voor uw verlies van arbeidsvermogen na bedrijfsongeval, worden uw belangen kosteloos behartigd door ons letselschadebureau. Samen met de rest van uw letselschade dienen wij de maximale claim in om uw verlies van arbeidsvermogen door een bedrijfsongeval te compenseren.

Wat is verlies van arbeidsvermogen?

Verlies van arbeidsvermogen is meer dan alleen loonderving door uw letselschade na een bedrijfsongeval. Loonderving wordt gebaseerd op uw laatstverdiende loon met eventuele compensatie voor bonussen, onregelmatigheidstoeslagen en overwerk. De basis voor de berekening van loonderving is uw loon in het verleden. Bij verlies van arbeidsvermogen ligt de nadruk juist meer op de toekomst. In theorie is het mogelijk dat er nog helemaal geen sprake is van loon in het verleden omdat u op het moment van het bedrijfsongeval op een werkervaringsplek werkt als onderdeel van uw studie.

Stel dat u arts in opleiding bent en een carrière als hartchirurg voor ogen hebt. Amputatie van een hand door een bedrijfsongeval betekent dan onmiddellijk dat uw kansen als succesvol hartchirurg verkeken zijn. Aangezien uw handen als chirurg essentiële instrumenten zijn, moet u uw toekomstplannen bijstellen. Het verlies van arbeidsvermogen is in dit geval het verschil tussen uw inkomen tijdens een succesvolle carrière als hartchirurg en de alternatieve carrière die u moet kiezen door uw lichamelijke beperkingen.

> Meer over verlies aan arbeidsvermogen

Schadevergoeding voor einde carrière

Ernstige letselschade na een bedrijfsongeval kan ertoe leiden dat u uw beroep niet meer kunt uitvoeren. Door het bedrijfsongeval verliest u niet alleen uw huidige inkomen, u kunt ook niet meer doorgroeien in uw branche met de salarisverhogingen die daarmee gepaard gaan. U werkt bijvoorbeeld al jaren als co-piloot bij een gerenommeerde vliegtuigmaatschappij en heeft al de nodige vlieguren opgebouwd die het mogelijk maken om in de nabije toekomst tot captain gepromoveerd te worden.

Als u door een bedrijfsongeval blind wordt, is uw carrière als piloot onherroepelijk voorbij. Uw ogen zijn onmisbaar bij het besturen van een vliegtuig. In dit geval zijn er concrete aanwijzingen om aan te nemen dat u in de toekomst als captain gepromoveerd zou worden en dat er een fikse salarisverhoging in het verschiet was. Het verschil tussen de verwachte inkomsten als captain en uw inkomsten van een alternatieve arbeidsbetrekking of uitkering dienen vergoed te worden door uw werkgever, mits hij aansprakelijk gesteld kan worden voor uw verlies van arbeidsvermogen door een bedrijfsongeval.

> Meer over wat u moet bewijzen na een bedrijfsongeval

Onderhandeling en discussie

Omdat het uitgangspunt van het verlies van arbeidsvermogen door een bedrijfsongeval een mogelijke situatie in de toekomst is, kunt u zich voorstellen dat de onderhandelingen over de hoogte van de schadevergoeding tot hevige discussies kunnen leiden. Het is namelijk onmogelijk om onomstotelijke uitspraken te doen over toekomstige situaties. Leidraad bij deze onderhandelingen is dan ook dikwijls de aannemelijkheid van de mogelijke financiële situatie van het slachtoffer in de toekomst. Zo is de mogelijke financiële situatie van de arts in opleiding voor meer discussie vatbaar dan die van de co-piloot die al ruimschoots aan zijn carrière was begonnen ten tijde van het bedrijfsongeval. Een verzekeraar kan in het geval van de arts in opleiding in twijfel trekken of hij wel in staat zou zijn geweest überhaupt zijn opleiding af te ronden en of zijn beoogde carrière als hartchirurg wel realistisch was.

>Meer over rechtsbijstand van een letselschadejurist

Juridische hulp bij verlies van arbeidsvermogen

Met het oog op de onderhandelingen over de hoogte van uw schadevergoeding bij verlies van arbeidsvermogen, is het verstandig om uw belangen altijd te laten behartigen door een letselschade expert. Ons letselschadebureau heeft de kennis en ervaring in huis om de onderhandelingen te voeren over uw schadevergoeding bij verlies van arbeidsvermogen met alle betrokken partijen. Het aannemelijk maken van uw verlies van arbeidsvermogen vergt veel juridische kennis en ervaring in het gebruik van de juiste argumentatie en onderbouwing.

Op het moment dat wij uw verlies van arbeidsvermogen op tafel hebben gelegd op basis van uw toekomstperspectief, branchegerelateerde ontwikkelingen en andere factoren, dan is het aan de tegenpartij om dit te weerleggen. De weerlegging van een gedegen toekomstverwachting met de daar bijhorende financiële situatie is niet eenvoudig. Met de juridische hulp van ons letselschadebureau vergroot u de kans op maximale schadevergoeding voor uw verlies van arbeidsvermogen aanzienlijk.

B&O Letselschade

De letselschadejuristen en -experts van B&O Letselschade zijn ervaren onderhandelaars als het gaat om schadevergoeding eisen voor verlies van arbeidsvermogen. Naast uw verlies van arbeidsvermogen berekenen wij ook de rest van uw letselschade door het bedrijfsongeval. Als uw werkgever of een andere partij aansprakelijk is voor uw letselschade, dan is onze rechtsbijstand gegarandeerd gratis. Neem bij verlies van arbeidsvermogen door een bedrijfsongeval vrijblijvend contact met ons op voor juridische hulp.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74
Ongeval voorleggen