Smartengeld bedrijfsongeval

In het kort

 • Uw werkgever is in de meeste gevallen aansprakelijk als u letselschade oploopt door een bedrijfsongeval
 • De meeste werkgevers hebben een bedrijfsongevallenverzekering waarop zij aanspraak kunnen maken als er zich een bedrijfsongeval voordoet
 • Smartengeld is een vergoeding voor de immateriële letselschade die niet in geld is uit te drukken
 • Meestal is de oorzaak van een bedrijfsongeval het ontbreken van voldoende voorzorgsmaatregelen
 • Het te claimen bedrag aan smartengeld is het resultaat van een ingewikkelde berekening die afhangt van de ernst van het letsel, de duur van de genezing, leeftijd, medische historie en bedragen die in het verleden zijn uitgekeerd als smartengeld
 • Wij bieden u gegarandeerd kosteloze rechtsbijstand als een ander aansprakelijk is voor uw immateriële letselschade
Heeft u recht op gratis juridische hulp bij letselschade? Doe de letselschadetest

Een bedrijfsongeval kan een ingrijpende gebeurtenis zijn en uw leven van het ene moment op het andere totaal veranderen. Vaak heeft u na een bedrijfsongeval direct kosten door bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, extra vervoerskosten en beschadigde bezittingen. Voor al deze kosten kunt u een schadevergoeding claimen bij uw werkgever. Uw werkgever is namelijk in de meeste gevallen aansprakelijk als u letselschade oploopt door een bedrijfsongeval.

De meeste werkgevers hebben een bedrijfsongevallenverzekering waarop zij aanspraak kunnen maken als er zich een bedrijfsongeval voordoet. Bij een ernstig bedrijfsongeval, waarbij de werknemer arbeidsongeschikt of zwaar getraumatiseerd raakt, bestaat er de mogelijkheid om smartengeld te claimen. Smartengeld is een vergoeding voor de immateriële letselschade die niet in geld is uit te drukken. Onze letselschade experts zullen bij immateriële letselschade door een bedrijfsongeval smartengeld claimen om de last van chronische pijnklachten, psychische schade en gederfde levensvreugde te compenseren.

> Meer over meldingsplicht werkgever bij bedrijfsongeval

Oorzaken bedrijfsongeval

Het spreekt voor zich dat er beroepen zijn waar de kans op een bedrijfsongeval groter is dan bij andere beroepen. Bouwvakkers die met zwaar materieel werken en hun werk soms op metershoge steigers moeten uitvoeren, boeren die met grote machines in de landbouw werken of koks de hele werkdag omringd zijn door scherpe voorwerpen en hoge temperaturen lopen een groter risico op ernstig letsel door een bedrijfsongeval. Werknemers die de hele dag achter een computer werken lopen weliswaar minder kans op acuut letsel door een bedrijfsongeval, maar kunnen door stress of een verkeerde zithouding beroepsziekten ontwikkelen met zelfs arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Meestal is de oorzaak van een bedrijfsongeval het ontbreken van voldoende voorzorgsmaatregelen wat zich uit in onveilige arbeidsomstandigheden, het onderschatten van risico’s en vermoeidheid. Concreet leidt dit tot de volgende top-5 van oorzaken van bedrijfsongevallen:

 1. Controleverlies over machine, voertuig, voorwerp of dier
 2. Vallen, struikelen, uitglijden of verkeerde lichaamsbeweging
 3. Te zwaar tillen
 4. Het vallen van een zwaar voorwerp of instorting
 5. Het vrijkomen van gevaarlijke vloeistoffen of gassen

Immateriële letselschade

Immateriële letselschade is de letselschade na een bedrijfsongeval waarvoor u geen bonnetje kunt declareren bij de aansprakelijke partij, zoals het geval is bij een concrete rekening van uw fysiotherapeut of de reparatiekosten van uw auto. Immateriële letselschade is het verdriet, de pijn, het ongemak en de psychische schade die u ervaart na een bedrijfsongeval. Deze vorm van letselschade, waarvoor u smartengeld kunt claimen, is geen schadepost die u voelt in uw portemonnee, maar die de kwaliteit van uw leven tijdelijk of permanent aantast. Hierbij kunt u denken aan depressie door uw lichamelijke beperkingen, angst om naar buiten te gaan of chronische pijn die u belemmert in alles wat u doet. Hieronder vindt u een tweetal voorbeelden van situaties waarin ons letselschadebureau of een letselschade advocaat smartengeld kan claimen:

> Meer over schadeposten letselschade na bedrijfsongeval

Niet meer in staat om hobby uit te voeren

Veel mensen beleven in hun vrije tijd veel plezier aan hun hobby zoals muziek maken, zeilen, voetballen, fietsen of klussen. Voor sommige mensen is hun hobby zelfs het belangrijkste in hun leven en bepaalt in grote mate wie ze zijn. Als u door letselschade na een bedrijfsongeval niet meer in staat bent om uw hobby uit te voeren, dan kan dit grote gevolgen hebben voor uw psychische gesteldheid. Het kan voelen alsof uw wereld totaal is ingestort als u bijvoorbeeld niet meer kunt voetballen door een verbrijzelde voet of een geamputeerd been. Om de pijn te verzachten en u de mogelijkheid te bieden om een alternatieve invulling te vinden van uw vrije tijd claimt ons letselschadebureau een bedrag aan smartengeld bij de aansprakelijke partij.

Post whiplash syndroom

Als u een whiplash heeft opgelopen tijdens een verkeersongeval onder werktijd, dan kunt u hier de rest van uw leven last van houden. Bij het post whiplash syndroom gaan de whiplash klachten nooit helemaal over en houdt u uw leven lang last houden van onder andere hoofdpijn, nekpijn, concentratiestoornissen en geheugenproblemen. Doordat u ernstig beperkt wordt in uw persoonlijke leven en in het uitvoeren van uw beroep, leidt het post whiplash syndroom in enkele gevallen tot een depressie. Ons letselschadebureau kan smartengeld claimen voor de gevolgen van uw whiplash trauma na een bedrijfsongeval, ook als de klachten pas later tot uiting komen.

Smartengeld berekenen

Het bedrag aan smartengeld dat u kunt claimen voor uw immateriële letselschade is het resultaat van een ingewikkelde berekening die afhangt van de ernst van het letsel, de duur van de genezing, leeftijd, medische historie en bedragen die in het verleden zijn uitgekeerd als smartengeld. Het is dus verstandig om altijd een letselschade expert in te schakelen om het bedrag aan smartengeld voor u te berekenen. Onze letselschadejuristen en -experts beschikken over de juridische en medische kennis om een bedrag aan smartengeld te berekenen die recht doet aan uw geleden immateriële letselschade. Wanneer u zich afvraagt hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen en op hoeveel smartengeld u recht heeft, is het goed om u te laten bijstaan door een letselschadejurist. Deze kan voor u uitrekenen welke kosten aan letselschade u heeft en hoeveel smartengeld u kunt claimen.

> Meer over hoogte smartengeld na ongeval

B&O Letselschade claimt uw smartengeld

De letselschade experts van B&O Letselschade verlenen rechtsbijstand in heel Nederland. Als u immateriële letselschade heeft overgehouden aan een bedrijfsongeval, dan eisen wij een bedrag aan smartengeld van de tegenpartij. Wij bieden u gegarandeerd kosteloze rechtsbijstand als een ander aansprakelijk is voor uw immateriële letselschade. Neem vrijblijvend contact met ons op voor juridisch advies en het claimen van uw smartengeld.

Gratis juridisch advies bij letselschade

Onze letselschadespecialisten hebben de kennis en ervaring om uw belangen optimaal te behartigen. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. Daarnaast bezoeken wij u thuis, ongeacht waar in Nederland u woonachtig bent. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een letselschade deskundige.

Neem contact op 085 - 877 17 74